Spring til indhold

1. Temadag om Skoletrivsel for alle (UDSOLGT)

STAula.jpg

Hvordan skabes gode rammer for den samlede trivselsindsats på skolen? Hvem har hvilke roller? Og hvad kan virke særligt fremmende for skolebørns trivsel?

Temadagen tager afsæt i den nyeste viden om børn og unges mentale sundhed og sætter fokus på, hvordan skoleforvaltning og skoleledelse kan understøtte skolernes trivselsarbejde.

På dagen giver oplægsholdere inspiration til, hvordan forvaltning og skoleledelser kan understøtte skolernes arbejde i at fremme skolebørns trivsel og fællesskaber via et styrket fokus og samarbejde på tværs. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), Psykiatrifonden og Ikast-Brande Kommune præsenterer et online procesværktøj Skoletrivsel for alle, udviklet sammen med en række skoler til at styrke skolernes strategiske arbejde med trivsel.

Formål

Formålet med temadagen er at dele viden og erfaringer om at styrke rammerne for skolernes trivselsarbejde med afsæt i nyeste viden på området og procesværktøjet skoletrivsel for alle.

Indhold på temadagen

Temadagen veksler mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser blandt deltagerne:

  • Præsentation af rapport Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år - forekomst, udvikling og forebyggelsesperspektiver", oplæg v. ph.d., Kirstine Krogholm, Vidensrådet for Forebyggelse
  • Skolen som ramme for et helhedsorienteret arbejde med trivsel. Oplæg og afprøvning af procesværktøj v. Dansk Center for Undervisningsmiljø og Psykiatrifonden
  • Skoleledelsesperspektiv - Erfaringer med strategisk trivselsarbejde, v. skoleleder i Ikast-Brande Kommune samt drøftelse af de deltagende kommuners erfaringer med indsatser for at fremme skolebørns trivsel
  • Workshop - Hvordan kan vi bruge det, vi har hørt, til at styrke indsatsen i egen kommune? v. Center for Forebyggelse i praksis 

Målgruppe

Centerchefer for skoleområdet, skolekonsulenter, skoleledere og andre, der beskæftiger sig med det trivselsfremmende arbejde i skolerne, herunder skolernes trivselsmedarbejdere, skolesundhedspleje samt sundheds- og kultur- og fritidskonsulenter.

 

 

Se event på KLs side