Spring til indhold

Hvem fører vi tilsyn med?

STElever_bænke.jpg

Der føres tilsyn med alle uddannelsesinstitutioner , skoler og anden offentlig og privat undervisning der er omfattet af undervisningsmiljøloven. I nedenstående bruger vi termerne ’uddannelsestyper’ og ’uddannelsessteder’.

Hvilke skoler?

Uddannelsestype: Alle uddannelser, der er omfattet af undervisningsmiljøloven inddeles i fem uddannelsestyper i forbindelse med tilsyn. Dette er gjort for at kunne fordele standardtilsyn forholdsmæssigt mellem de forskellige typer af uddannelsessteder. Uddannelsestyperne er

  1. Grundskoler, herunder både folkeskoler, efterskoler, frie- og privatskoler m.m.
  2. Ungdomsuddannelser såsom erhvervsuddannelser, gymnasialeuddannelser og forberedende grunduddannelser (FGU) m.m.
  3. Videregående uddannelser består af universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier m.m.
  4. Voksenuddannelsesinstitutioner er f.eks. almen voksenuddannelse (AVU) og VUC m.m.
  5. Øvrige skoler f.eks. højskoler, daghøjskoler m.m.

Uddannelsessted: Et uddannelsessted refererer til en fysisk adresse, som enten kan huse en hel uddannelsesinstitution eller en afdeling af en uddannelsesinstitution. DCUM fører tilsyn med den/de dele af en uddannelsesinstitution som udbydes på det konkrete uddannelsessteds adresse.

 

Hvor mange skoler?

Tilsynet forventer at gennemføre 30 tilsyn fordelt på standardtilsyn og enkeltsagstilsyn samt udarbejde én praksisundersøgelse i 2019.

Antal standardtilsyn

Vi forventer at udføre 21 standardtilsyn fordelt på grundskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, voksenuddannelsesinstitutioner og øvrige uddannelser som f.eks. højskoler. Standardtilsynene er fordelt i forhold til antallet af uddannelsessteder pr. uddannelsestype. Det betyder, at der vil blive ført flere tilsyn med uddannelsestypen, grundskoler, da denne uddannelsestype består af flest uddannelsessteder i sammenligning med f.eks. videregående uddannelser.

Alle standardtilsyn udvælges randomiseret og har derfor karakter af en stikprøvekontrol.

Antal enkeltsagstilsyn

Tilsynet forventer at udføre 9 enkeltsagstilsyn. Tilsynet modtager flere henvendelser om mulige bekymrende forhold vedrørende undervisningsmiljøet på forskellige uddannelsesinstitutioner og disse vil blive vurderet og taget op løbende. Hvis tilsynet får flere henvendelser end det har mulighed for at tage op, videresendes henvendelserne til undervisningsministeriet.

Indhold i praksisundersøgelsen 2019

Tilsynet gennemfører i år 2019 en praksisundersøgelse. Temaet for praksisundersøgelsen er målrettet erhvervsskolernes arbejde med oplysning, valg og inddragelse af undervisningsmiljørepræsentanter og elevinddragelse. Tilsynets undersøgelse vil blive fuldt op af en kvalitativ undersøgelse og/eller værktøjer baseret på fund i praksisundersøgelsen.