Spring til indhold

Hvem fører vi tilsyn med?

STElever_bænke.jpg

Der føres tilsyn med alle uddannelsesinstitutioner , skoler og anden offentlig og privat undervisning der er omfattet af undervisningsmiljøloven. I nedenstående bruger vi termerne ’uddannelsestyper’ og ’uddannelsessteder’.

Hvilke skoler?

Uddannelsestype: Alle uddannelser, der er omfattet af undervisningsmiljøloven inddeles i fem uddannelsestyper i forbindelse med tilsyn. Dette er gjort for at kunne fordele standardtilsyn forholdsmæssigt mellem de forskellige typer af uddannelsessteder. Uddannelsestyperne er

  1. Grundskoler, herunder både folkeskoler, efterskoler, frie- og privatskoler m.m.
  2. Ungdomsuddannelser såsom erhvervsuddannelser, gymnasialeuddannelser og forberedende grunduddannelser (FGU) m.m.
  3. Videregående uddannelser består af universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier m.m.
  4. Voksenuddannelsesinstitutioner er f.eks. almen voksenuddannelse (AVU) og VUC m.m.
  5. Øvrige skoler f.eks. højskoler, daghøjskoler m.m.

Uddannelsessted: Et uddannelsessted refererer til en fysisk adresse, som enten kan huse en hel uddannelsesinstitution eller en afdeling af en uddannelsesinstitution. DCUM fører tilsyn med den/de dele af en uddannelsesinstitution som udbydes på det konkrete uddannelsessteds adresse.

Hvor mange skoler?

Tilsynet forventer årligt at gennemføre 20 enkeltsagstilsyn samt udarbejde én praksisundersøgelse. Praksisundersøgelsen er målrettet alle grundskoler, ungdomsuddannelser og voksen- og videregående uddannelser.