Spring til indhold

Hvad fører vi tilsyn med?

tavleskriv.jpg

DCUMs tilsyn fører tilsyn med, om uddannelsesinstitutioner, skoler og anden privat eller offentligt undervisning overholder bestemmelserne i undervisningsmiljølovens kapitel 1, 1a, 3 og 4.

Tilsynet er udelukkende baseret på et skriftligt grundlag, som det står beskrevet i undervisningsmiljøloven. Det betyder, at tilsynet vurderer undervisningsmiljøet ud fra skriftligt materiale, som allerede forefindes hos den enkelte undervisningsinstitution.

  • Kapitel 1 beskriver formålsbestemmelsen for undervisningsmiljøloven, som beskriver rettigheder og pligter i forbindelse med et godt undervisningsmiljø.
  • Kapitel 1a gælder kun for grundskoler og ungdomsuddannelser og beskriver, hvordan skolerne skal forebygge og håndtere mobning eller lignende.
  • Kapitel 3 beskriver hvorledes elever og studerende har mulighed for at vælge undervisningsmiljørepræsentanter til at varetage deres interesser. Også rammerne for udvælgelsen og selve arbejdet fremgår af kapitlet.
  • Kapitel 4 beskriver reglerne for undervisningsmiljøvurderingen.

Kapitlerne beskrives nærmere i dokumentet Rammer for tilsyn