Spring til indhold

Inddrag eleverne! Udpeg undervisningsmiljørepræsentanter (UMR)

header image
billede
STMBordfodbold.jpg

Elever skal være engagerede og bidrage aktivt til at andre elever trives, lærer og udvikler sig. Elever har derfor ret til  at vælge undervisningsmiljørepræsentanter (UMR). UMR skal være med til at sikre at elevernes perspektiv tages med, når skolen arbejder med undervisningsmiljøet. 

Fællesskab, trivsel, indeklima, digital mobning, motivation, sikkerhed eller inspirerende fysiske rammer. Et godt  undervisningsmiljø er mange ting. Når skoler, ledelse og personale hver dag arbejder for et godt undervisningsmiljø, er det vigtigt at inddrage dem, det hele handler om: Eleverne!

Faktisk har elever ifølge undervisningsmiljøloven ret til at  blive hørt i sager, som vedrører deres undervisningsmiljø og de må i den sammenhæng vælge to undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) pr. arbejdsmiljøgruppe. På samme måde som medarbejdere har ret til at have indflydelse på arbejdsmiljøet, skal UMR være med til at sikre elevernes perspektiv, når skolen arbejder med undervisningsmiljøet.

 

SMPige_skriver.jpg
Clara
UMR, 9.B

"Jeg skal sikre, at alle elever bliver hørt, og at vi får skabt et undervisningsmiljø der tilgodeser alle"

 

 

Helt konkret har UMR mulighed for at:

  • Inddrage og repræsentere andre elever, når skolen arbejder med undervisningsmiljøet

  • Deltage på arbejdsmiljøgruppemøder, når der bliver behandlet sager om undervisningsmiljøet

  • Deltage i alle fire faser (kortlægning, vurdering, igangsættelse og opfølgning) af skolens undervisningsmiljøvurdering

Her på siden kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet som UMR. Siden vil løbende blive opdateret med nye værktøjer.

 

 

 

Elever: Hent UMR vejledning her

hent

Skoleleder: Hent UMR vejledning her

hent

Næsten 700 UMR er blevet uddannet

 

I perioden 2020 til 2022 har vi uddannet næsten 700 UMR-elever. UMR-kommunerne tæller bl.a. Ballerup, Frederikssund, Furesø, Herning, Silkeborg, Tårnby Aalborg, Norddjurs, Odense og København.

Vi er på alle kursusdage blevet mødt af engagerede og åbne elever, der har ville skabe forandringer på deres skole.

 

 

 

 

Find her et dialogværktøj, som kan bruges til at tage snak om undervisningsmiljøet >

Ta' en snak om undervisningsmiljøet - værktøj

Ta' en snak om undervisningsmiljøet - cases

DCUMs netværk

DCUM deltager i netværk og driver egne netværk for at samle og dele viden og inspiration om børne- og undervisningsmiljø. 

 

 

 

 

læs mere
SMpiger_verdenskort.jpg

Tilsyn med undervisningsmiljøet

Som tilsynsmyndighed vil DCUM arbejde for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø for alle elever og studerende, som er omfattet af undervisningsmiljøloven. 

DCUM anser inddragelse af elever og studerende i skolens arbejde med undervisningsmiljøet som en forudsætning for at skabe et godt undervisningsmiljø. Tilsynet bestræber sig derfor på, at elevernes og de studerendes stemme bliver hørt i alle tilsynssager.

læs mere
20070425-027.jpg