Spring til indhold

Fysisk undervisningsmiljø: Tre gode eksempler fra praksis

header image
billede
SM2pigerExt

DCUM har i efteråret 2021 været i felten og indsamle eksempler på det gode fysiske undervisningsmiljø. Eksempler som vi håber kan inspirere andre skoler i deres arbejde med at etablere gode undervisningsmiljøer.

Gode fysiske undervisningsmiljøer kan være mange ting. Ikke mindst fordi pædagogik og rum kan tænkes sammen på mange gode måder. For at give konkret inspiration til skoler som ønsker at forny deres fysiske undervisningsmiljøer, har vi besøgt tre skoler og beskrevet deres indsatser. Indsatser som vi finder særlig egte til inspiration og udbredning til andre skoler i landet.

Men først lidt mere om rum, pædagogik og indeklima.

Rum og pædagogik  

Det er vigtigt at være opmærksom på sammenhængen mellem rum og pædagogik, da det har stor betydning for undervisningskvaliteten. Som udgangspunkt skal man være bevidst om, hvordan rum understøtter ens undervisningstilgang og fag. Her skal man overveje om undervisningsrum og materialer, bidrager positivt til ens undervisning og tilbyder eleverne de læringsmuligheder, som man ønsker 

Der findes flere nye tendenser indenfor skoleundervisning, hvor de fysiske rum skal understøtte en dynamisk indretning. Der ses en stigende interesse for digitale læring, læring gennem bevægelse, projektbaseret læring og udeundervisning, som på forskellig vis, udfordrer den typiske undervisningsform og de fysiske rammer.   

Skolerummet skal generelt understøtte mange forskellige læringsformer, som læring gennem bevægelse eller projektbaseret læring. Her kan man blandt andet overveje, hvor fleksibelt man ønsker indretningen skal være for at skabe plads til flere funktioner, så man let kan skabe flere forskellige organiseringer i et rum eller på tværs af rum. Man skal også overveje om rummet har en eller flere funktioner for et eller flere fag. 

Det gode fysiske undervisningsmiljø ...

 

... er tilstede, når de fysiske, psykiske og æstetiske rammer i skolen, giver gode vilkår for elevernes trivsel og inspirerer til alsidig læring.

 

Det vigtigt at pædagogikken hænger sammen med skolens rum, da netop sammenhængen er kendetegnende for undervisningsmiljøets kvalitet. 

 

Der de seneste år opstået undervisningsformer og design af skolerummet, som stiller nye krav til skolens fysiske rammer.  

Det gode indeklima 

Et godt indeklima er en vigtig del af et godt undervisningsmiljø. Indeklimaet består af lyd, lys, luft og temperatur, og er bare ét af de fire parametre dårlige, kan det have stor betydning for trivsel, velvære og sundhed. I værste fald kan et dårligt indeklima føre til mindre indlæring og flere sygedage for både elever og lærere. Heldigvis er der mange ting man selv kan gøre for at forbedre indeklimaet.  

Størstedelen af den lyd, der findes i en almindelig skoleklasse, skabes af mennesker. Derfor er det vigtigt at arbejde pædagogisk med lyden, f.eks. gennem nudging og klasseaftaler, så eleverne ikke larmer og forstyrrer hinanden i undervisningen. Det er også vigtigt at man løbende lufter ud, tømmer skraldespande og gør rent, så luftkvaliteten er så god som mulig. I varme perioder, f.eks. om sommeren, er det en god ide at skærme af for solens stråler og nedjustere aktivitetsniveauet, så temperaturen i klassen holdes så lav som muligt. Det er også en god ide at installere justerbar belysning, så lærere og elever selv kan styre lysets intensitet og farve, så det altid passer til undervisningssituationen.  

 

 

Gratis webinar om Rum, pædagogik og indeklima: sådan skaber du det gode undervisningsmiljø 

Der har i årevis været fokus på skolernes rum, pædagogik og indeklima i forhold til hvordan fremtidens skole kan fungere.  

Kom med DCUM på rundtur på Erlev Skole, Frelloskolen og Tjørnegårdskolen. Her vil vi se eksempler på hvordan man kan sammentænke de fysiske rammer med pædagogikken. Eksemplerne stammer fra nye og ældre skoler, og er relevant for jer som ønsker at videreudvikle jeres undervisningsmiljø gennem rum, pædagogik og et godt indeklima. På webinaret kan du høre elevernes, lærernes og skoleledernes perspektiver på, hvordan de har arbejdet med at udvikle et godt undervisningsmiljø.  

      

Se eller gense webinaret om fysiske undervisningsmiljøer fra 8.december 2021.

 

 

 

 

Lad eleverne kortlægge skolens indeklima med IK-tjek

læs mere

UMR: Inddrag eleverne i skolens arbejde med undervisningsmiljøet

læs mere

DCUM Webinar-række: Fysisk og Æstetisk undervisningsmiljø

Skoleledere fortæller om deres erfaringer med det byggede undervisningsmiljø. Det er alt fra betydningen af den pædagogiske version, til hvordan man træffer kloge valg ved at teste før man bygger. 

Se vores webinar og få gode råd direkte fra skoleledere der står overfor renovering eller nybyg af deres skole.

 

Afholdte webinarer:

Webinar 1: Betydning af pædagogisk vision for et succesfyldt byggeri

Webinar 2: Skab værdi i dit byggeprojekt - tænk ibrugtagning ind fra start 

Webinar 3: Når eleverne selv bygger deres undervisningsrum

Webinar 4: Træf kloge valg og test i praksis før du bygger dit undervisningsmiljø

Webinar 5: Rum og udvikling af ny skolekultur

Webinar 6: Gode skoletoiletter og elevansvar

Webinar 7: Sådan kan indeklimaet tænkes ind i hverdagens pædagogik

Webinar 8: Få gode råd og ideer til hvordan skolens fysiske rammer kan understøtte lærernes samarbejde 

webinar_foto_2020.png