Spring til indhold

Indeklima i grundskolen: Værktøjer og undervisningsmaterialer

header image
billede
åbne_vinduer

Herunder har vi samlet nogle værktøjer og undervisningsmaterialer, som elever i indskolingen og på mellemtrin kan bruge, hvis de selv vil arbejde med indeklimaet i skolen.

pilnedOR.png

 

 

INDSKOLING

INDEKLIMAKAMPEN - KORTSPIL

INDEKLIMAKAMPEN er et kortspil som på en legende måde lærer indskolingseleverne om indeklimaet, og hvad de selv kan gøre for at skabe et godt indeklima.

 

 

  

Undervisningsmaterialet 'undersøg indeklimaet' har til formål at øge elevernes viden om indeklima. Igennem målinger, opgaveløsning, refleksion og samtaler, opnår eleverne en forståelse for, hvordan indeklimaet har betydning for deres læring og trivsel og hvordan I i fællesskab, kan sikre bedre indeklima i klassen.

Materialet er bygget op af lektioner om "lys", "lyd", "luft" og "temperatur". Hvert tema tager to lektioner at gennemføre. I kan undervise i temaerne isoleret eller som et forløb i forlængelse af hinanden. Undervisningen kan tilrettelægges som en del af faget natur og teknologi. Materialet tager udgangspunkt i kompetenceområdet undersøgelse og kommunikation efter 4. klasse og 6. klasse:

  • Undersøgelse (efter 4. klasse): Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger
  • Kommunikation (efter 4. klasse): Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger.
  • Undersøgelse (efter 6. klasse): Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse
  • Kommunikation (efter 6. klasse): Eleven kan kommunikere om natur og teknologi

MELLEMTRIN

UNDERSØG INDEKLIMAET - UNDERVISNINGSMATERIALER

 Hent materialerne

Se flere værktøjer til skolens arbejde med indeklimaet

læs mere