Spring til indhold

Undersøgelse: Optimistiske skoleelever lærer mere!

header image
billede
SMpiger_verdenskort.jpg

En DCUM undersøgelse af svarene fra knap 300.000 udskolingselever viser stærke sammenhænge imellem oplevet optimisme og trivsel (og dermed læring) i skolen.

Elevoptimisme er et udtryk for, hvordan en elev ser på sin fremtid som elev. I den nationale trivselsmåling, er der 8 spørgsmål, som belyser aspekter af dette, og det er dem, DCUMs forskergruppe har brugt som grundlag for undersøgelsen.

At optimisme fremmer trivsel kan virke indlysende og nemt at sige. men det er tilsyneladende svært at lægge handling bag ordene. Derfor indeholder undersøgelsen også konkrete anbefalinger til målrettet arbejde med elevoptimisme i skolen.

Tro flytter bjerge

Elever som tror på sig selv, deres omgivelser og deres fremtid trives og lærer bedre i skolen. Optimisme er funderet i oplevelser af at ’have kontrol over situationen’, og de vigtigste kilder til denne oplevelse er:

  • passende frihedsgrader
  • gode sociale relationer 
  • løbende oplevelse af at være tilpas udfordret    

Elevers optimisme er ifølge undersøgelsen lige så vigtig som mad og drikke i skolen. Både lærere, pædagoger, ledere, forældre, politikere og ikke mindst eleverne selv har stor indflydelse på hvorvidt de tre faktorer adresseres, og dermed hvordan eleverne udvikler en tro på sig selv, omgivelserne og fremtiden.

Hans Henrik Knoop

"Uanset om du tror på dig selv eller ej, har du formodentlig ret"

Her er det vigtigt at holde for øje, at

  • Både optimisme og pessimisme er selvopfyldende profetier. Uanset om du tror på dig selv eller ej, har du formodentlig ret!
  • Selv den fagligt svageste elev kan trives og lære effektivt, hvis han/hun gives oplevelsen af at have ’kontrol over situationen’.

 

Udvalgte resultater og konklusioner

Undersøgelsen bygger på analyser af data fra 392.739 4.-9.klasses elevers besvarelse af Den nationale trivselsmåling, og den viser bla.

  • Ca. 65.000 elever ’scorer’ højt på optimisme indekset.
  • Knap 30.000 elever ’scorer’ alarmerende lavt på optimisme indekset
  • Det er tilsyneladende lettere at være optimistisk skoleelev i de kommuner med højst gennemsnits-indkomst
  • Der er ingen synderlig forskel på drenge og piger i resultaterne

 

Hent rapporten her:

Værktøj til 4.-6.klasse: Tro på dig selv og dine klassekammerater

læs mere

DCUMs netværk

DCUM deltager i netværk og driver egne netværk for at samle og dele viden og inspiration om børne- og undervisningsmiljø. 

 

 

 

 

læs mere
SMpiger_verdenskort.jpg

Tilsyn med undervisningsmiljøet

Som tilsynsmyndighed vil DCUM arbejde for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø for alle elever og studerende, som er omfattet af undervisningsmiljøloven. 

DCUM anser inddragelse af elever og studerende i skolens arbejde med undervisningsmiljøet som en forudsætning for at skabe et godt undervisningsmiljø. Tilsynet bestræber sig derfor på, at elevernes og de studerendes stemme bliver hørt i alle tilsynssager.

læs mere
20070425-027.jpg