Spring til indhold

Mobning kan øge risiko for angst og depression

header image
billede
SM2pigerbagdreng.jpg

En ny rapport fra Norge viser, at mobning kan have alvorlige konsekvenser for den det går ud over – også længe efter at mobningen er ophørt. Udover øget risiko for at udvikle angst, depression og selvmordstanker, kan mobning også give symptomer på posttraumatisk stresslidelse. 

I Norge har Læringsmiljøsenteret og Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge lavet en forskningskortlægning omkring konsekvenserne af at blive udsat for mobning og rapporten giver opsigtsvækkende resultater. F.eks. har personer, der tidligere har været udsat for mobning, forhøjet risiko for at udvikle betydelige psykiske sundhedsproblemer. Ofte dukker problemerne op længe efter at mobningen har fundet sted, og man kan have behov for ekstra opfølgning i flere år.  

Rapportens resultater giver derfor anledning til at anskue mobning i et bredt samfundsmæssigt perspektiv. Indsatser mod mobning handler ikke kun om elevtrivsel og sundhed i skolerne, det er på sigt en vigtig investering i hver borgers sundhed og livskvalitet. Det understreger vigtigheden af antimobbearbejdet, som ifølge DCUM ikke kan prioriteres højt nok rundt omkring på de danske skoler.

Hent rapporten her

 

 

 

Rapport: "Å bli utsatt for mobbing"

"Skolen er måske den allervigtigste aktør i arbejdet med at forebygge skadevirkninger af mobning"