Spring til indhold

Undersøgelse: Social kompetence hos skoleelever

header image
billede
DCUM #3 Jammerbugt low (45 of 56).jpg (1)

Skoleelevers sociale kompetencer er nært forbundet med trivsel, stærke fællesskaber og et godt undervisningsmiljø generelt. Vi har mulighed for at lave indsatser som fremmer elevernes sociale kompetencer og dermed øger både trivsel og læring.

I denne undersøgelse fremlægger vi nye data om social kompetence blandt udskolingsskoleelever, således som begrebet måles i Den Nationale Trivselsmåling. Vi ser både på social kompetence i forhold til køn, alder og socioøkonomisk baggrund.

Høj social kompetence blandt udskolings elever

De fleste elever i 4.-9.klasse har forholdsvis høj social kompetence og piger ligger en smule over drengene. Niveauet af social kompetence er højere jo mere velhavende kommunens befolkning er.

Anbefalinger

Det er muligt at arbejde måltrettet med elevernes sociale kompetence, og rapporten indeholder helt konkrete anbefalinger til indsatser. Det handler blandt andet om elveinddragelse, forældreinddragelse, at give plads til fejl m.m.

 

Bestil rapporten i trykt version i DCUMS materialeshop

Bestil

Tilsyn med undervisningsmiljøet

Som tilsynsmyndighed vil DCUM arbejde for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø for alle elever og studerende, som er omfattet af undervisningsmiljøloven. 

DCUM anser inddragelse af elever og studerende i skolens arbejde med undervisningsmiljøet som en forudsætning for at skabe et godt undervisningsmiljø. Tilsynet bestræber sig derfor på, at elevernes og de studerendes stemme bliver hørt i alle tilsynssager.

læs mere
20070425-027.jpg