Spring til indhold

Mobning og konflikt 2006 - en undersøgelse i 9. klasse

header image
billede
STPige_orange.jpg

Med undersøgelsen sætter Børnerådet og DCUM fokus på konflikter og mobning i skolen.

- ”Du er et svin, og jeg hader dig”


- ”Du er klam og ligner en sæk, og din mor    er en luder”

Sådan kunne en ordveksling i en konflikt mellem to piger i 9. klasse lyde. Alle konflikter udspiller sig ikke lige dramatisk, men alle oplever dem på den ene eller den anden måde i hverdagen.

Kvantitativ og kvalitativ del

Undersøgelsen består af både en kvantitativ og en kvalitativ del. Vi har udsendt et elektronisk spørgeskema til Børnerådets Børne- og Ungepanel. 725 elever fra 9. klasser over hele landet har svaret, hvilket giver en svarprocent på 73. Forud for udsendelsen af spørgeskemaet blev der gennemført et forberedende interview med elever fra 9. klasse. Den kvalitative del af undersøgelsen består af et fokusgruppeinterview, som er foretaget efter analysen af de kvantitative data. I rapporten vil der løbende være tekstbokse, som dels indeholder citater fra interviewet og dels interviewerens forskellige overvejelser i forbindelse med samtalen.

Opfølgning på tidligere undersøgelse

For to år siden lavede Børnerådet og DCUM en undersøgelse om mobning i 7. klasse – baseret på de samme spørgsmål om mobning som i denne undersøgelse og besvaret af det samme Børne- og Ungepanel. Denne rapport er blandt andet en opfølgning på den undersøgelse. Vi ønsker at finde ud af, hvordan ”mobbesituationen” ser ud – her to år efter.

I denne undersøgelse ser vi desuden på:

  • Konflikter i skolen
  • Det sociale miljøs betydning for mobning og konflikter
  • Sammenhængen mellem mobning og konflikter

DCUM og Børnerådet takker de elever og lærere, der har stillet sig til rådighed for interviews og besvaret spørgeskemaer. Vi håber, at vi med resultaterne af deres arbejde kan medvirke til at skabe en skole, hvor alle trives bedre.

Hent undersøgelsen:

Du kan også læse om mobning på nettet med DCUMs undersøgelse om digital mobning

læs mere
SMpiger_verdenskort.jpg