Spring til indhold

Den årlige trivselsmåling

header image
billede
SMPige_trommer.jpg

Ifølge bekendtgørelse for måling af elevers trivsel i folkeskolen skal alle folkeskoler skal gennemføre en trivselsmåling hvert år i perioden januar til marts.

Trivselsmålingen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der undersøger hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljø samt ro og orden i klassen.

Formålet med trivselsmålingen er:

  • At give et billede af, hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljøet og ro og orden i klassen. Ud fra denne viden kan skolen og de enkelte klasser igangsætte trivselsfremmende indsatser.
  • Trivselsmålingen skal være et dialog- og målstyringsværktøj i forvaltningens og skolens samarbejde om udvikling af folkeskolen på trivselsområdet.

  

Find vejledningen  og få overblik over den årlige trivselsmåling    

læs mere