Spring til indhold

Hvis skolen har problemer med mobning


Hvad skal din skole gøre i tilfælde af mobning eller lignende?

Siden august 2017 har der været regler om, at din skoleleder skal sikre, at din skole reagerer tidligere end ved traditionel mobning og at reaktionen er systematisk i form af en handlingsplan, som I følger op på og justerer, til problemerne er løst.

Arbejdet er din skoleleders ansvar, men du vil have rolle som hans eller hendes forlængede arm, fordi du har den daglige kontakt med eleverne.

Handlingsplanen skal være klar 10 arbejdsdage efter at I har konstateret, der var tale om mobning eller mobbelignende situationer, og i den mellemliggende periode skal i sætte nødvendige, akutte tiltag ind. I skal informere klassens elever og deres forældremyndighedsindehavere om jeres akutte tiltag og om handlingsplanen.

Som grundlag for jeres trivsles- og antimobbearbejde skal skolebestyrelsen fastsætte en antimobbestrategi som også indeholder en strategi mod digital mobning.

Hvis en elev eller dennes forældremyndighedsindehaver ikke mener, skolen overholder loven i arbejdet med mobning, kan de klage til skolen eller direkte til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Her kan du se en grafik, der viser forløbet på en anden måde. Nedenunder og på de andre faner kan du finde mere detaljerede oplysninger om mobning eller lignende, om håndtering og om klage:

 • Henvendelser om mobning

  Hvis du som lærer eller pædagog får en henvendelse om – eller bliver opmærksom på – problemer med det psykiske undervisningsmiljø, bør du straks informere skolelederen om situationen.

  Skolen skal derefter vurdere, om der er tale om mobning eller mobbelignende situationer, eller om der er tale om enkeltstående tilfælde af konflikter eller drillerier.

  Som lærer eller pædagog vil du ofte blive inddraget i denne vurdering. Vi anbefaler, at du benytter værktøjet 'Hvornår er det mobning?'. Værktøjet kan hjælpe med at identificere tegn på mobning. Berørte forældre og elever bør tillige inddrages i afdækning af problemet.

  Hvis I vurderer, at der er tale om mobning eller mobbelignende situationer, skal skolen lokalt arbejde med situationen på den måde, som er beskrevet under punkterne nedenfor.

 • Hvad skal skolen gøre?

  Hvis skolens leder har vurderet, at der er tale om mobning eller mobbelignende situationer, er det lederens pligt at træffe de nødvendige ’her-og-nu’ foranstaltninger, og indenfor 10 arbejdsdage udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvilke indsatser der vil blive sat i værk for effektivt at bringe problemerne til ophør.

  I kan finde støtte til processen i 'Tjekliste for skoleledere', som fører jer igennem handlepligterne.

  10 dages fristen løber fra det tidspunkt hvor en medarbejder på skolen eller den kommunale forvaltning (kun gældende for kommunale uddannelsessteder) informeres om problemerne.

  Brug evt. værktøjet 'Handlingsplan'. Som lærere eller pædagoger vil I ofte spille en vigtig rolle i udarbejdelse og udmøntningen af handlingsplanen. Det er en del af lovens formål, at hver enkelt skole skal tage fat om problemerne og løse dem lokalt.

  Alle bør samarbejde om at bringe mobning eller de mobbelignende situationer til ophør. Skolen kan f.eks. igangsætte en pædagogisk proces i og omkring den klasse/gruppe, hvor tingene foregår. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt at arbejde med gruppekulturen for at bringe problemerne til ophør. Med jeres faglige ressourcer, jeres erfaring som lærere/pædagoger og jeres kendskab til eleverne, kan I både bistå i at analysere og identificere problemstillinger og gå forrest i forbindelse med den praktiske udførelse af initiativerne.

  Handlingsplanen skal revideres efter behov. Vi anbefaler, at I noterer jeres observationer, overvejelser og sagens gang, samt nedfælder aftaler med forældrene. Det vil give jer og andre implicerede mulighed for at gennemlæse forløbet og dets udvikling, så I kan sammenholde med fortiden og reagere og revidere rigtigt godt. Derved mister I ikke overblikket, selv om kolleger skifter job eller hvis et forløb er meget langvarigt. Det vil samtidig også lette processen i en eventuel efterfølgende klagesag, hvis det skulle komme dertil.

  Skolen skal sørge for at informere berørte elever og deres forældremyndighedsindehavere om indholdet af handlingsplanen. I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at det er alle berørte, der skal orienteres om planen, og ikke kun elever, der ser ud som situationens ”mobber” eller ”offer”.