Spring til indhold

Hvis skolen har problemer med mobning


 • Henvendelser om mobning

  Hvis du som lærer eller pædagog får en henvendelse om – eller bliver opmærksom på – problemer med det psykiske undervisningsmiljø, bør du straks informere skolelederen om situationen.

  Skolen skal derefter vurdere, om der er tale om mobning eller mobbelignende situationer, eller om der er tale om enkeltstående tilfælde af konflikter eller drillerier.

  Som lærer eller pædagog vil du ofte blive inddraget i denne vurdering. Vi anbefaler, at du benytter værktøjet 'Hvornår er det mobning?'. Værktøjet kan hjælpe med at identificere tegn på mobning. Berørte forældre og elever bør tillige inddrages i afdækning af problemet.

  Hvis du vurderer, at der er tale om mobning eller mobbelignende situationer, skal skolen lokalt arbejde med situationen på den måde, som er beskrevet under punkterne nedenfor.

 • Hvad skal skolen gøre?

  Hvis skolen har vurderet, at der er tale om mobning eller mobbelignende situationer, er det lederens pligt at træffe de nødvendige ’her-og-nu’ foranstaltninger, og indenfor 10 arbejdsdage udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvilke indsatser der vil blive sat i værk for effektivt at bringe problemerne til ophør.

  10 dages fristen løber fra det tidspunkt hvor en medarbejder på skolen eller den kommunale forvaltning (kun gældende for kommunale uddannelsessteder) informeres om problemerne.

  Brug evt. værktøjet 'Handlingsplan'. Som lærere eller pædagoger vil I ofte spille en vigtig rolle i udarbejdelse og udmøntningen af handlingsplanen. Det er en del af lovens formål, at hver enkelt skole skal tage fat om problemerne og løse dem lokalt.

  Alle bør samarbejde om at bringe mobning eller de mobbelignende situationer til ophør. Skolen kan f.eks. igangsætte en pædagogisk proces i og omkring den klasse/gruppe, hvor tingene foregår. Det kan i den forbindelse være hensigtsmæssigt at arbejde med gruppekulturen for at bringe problemerne til ophør. Med jeres faglige ressourcer, jeres erfaring som lærere/pædagoger og jeres kendskab til eleverne, kan I både bistå i at analysere og identificereproblemstillinger og gå forrest i forbindelse med den praktiske udførelse af initiativerne.

  Handlingsplanen skal revideres efter behov. Vi anbefaler, at I noterer jeres observationer, overvejelser og sagens gang, samt nedfælder aftaler med forældrene. Det vil give jer og andre implicerede mulighed for at gennemlæse forløbet og dets udvikling, så I kan sammenholde med fortiden og reagere og revidere rigtigt godt. Det vil samtidig også lette processen i en eventuel efterfølgende klagesag, hvis det skulle komme dertil.

  Skolen skal sørge for at informere forældremyndighedsindehavere og berørte elever om indholdet af handlingsplanen. I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at det er alle berørte, der skal orienteres om planen, og ikke kun elever, der ser ud som situationens ”mobber” eller ”offer”.