Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål • Kan mit barn og jeg være anonyme?

  Du kan altid give en anonym orientering til skolen, hvis du er bekymret over en udvikling, eller du har været vidne til problematiske situationer herunder mobning. En anonym orientering har dog den ulempe, at skolen ikke kan give dig en tilbagemelding.

  Hvis du derimod indgive en klage, har skolen brug for at vide, hvem og hvad det præcist drejer sig om. Du vil muligvis blive indkaldt til at belyse sagen og komme med bud på, hvordan det kan løses.

   

 • Hvad kan jeg forvente at få ud af min klage?

  Hvis en skole vurderer, at der foregår mobning, og der bliver igangsat indsatser for at komme mobningen til livs, er hensigten at undervisningsmiljøet og trivslen forbedres i klassen.

  Klageinstansen har ikke mulighed for at yde erstatning til elever/forældre eller straffe skoler for tidligere mobbeforløb. Klageinstansens fokus er at understøtte den lokale løsning, og derfor vil det altid være skolens opgave at gennemføre de nødvendige indsatser for at stoppe mobning. Klageinstansen kan udelukkende bruge økonomiske sanktionsmuligheder til at stoppe et igangværende mobbeforløb.

 • Hvis mobningen foregår i SFO, Fritidshjem eller klub?

  Hvis mobningen foregår uden for skolen, men det påvirker undervisningsmiljøet i skolen, er det skolens ansvar at komme mobningen til livs. Skolen har ansvar for at inddrage og samarbejde med relevante medarbejdere i at få udarbejdet og gennemført en handlingsplan.