Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål • Kan mit barn og jeg være anonyme?

  Du kan altid give en anonym orientering til skolen, hvis du er bekymret over en udvikling, eller du har været vidne til problematiske situationer herunder mobning. En anonym orientering har dog den ulempe, at skolen ikke kan give dig en tilbagemelding.

  Hvis du indgiver en klage, har skolen brug for at vide, hvem og hvad det præcist drejer sig om, og derfor kan du ikke klage anonymt. Du vil muligvis blive indkaldt til at belyse sagen og komme med bud på, hvordan det kan løses.

  Du har også mulighed for at henvende dig anonymt til DCUMs tilsyn, som har tilsynet med undervisningsmiljøet i Danmark. Du kan læse mere om tilsynet her på denne side: https://dcum.dk/tilsyn-med-undervisningsmiljoeet

 • Hvad kan jeg forvente at få ud af min klage?

  Hensigten med reglerne om, at skoler skal reagere tidligt og systematisk er, at undervisningsmiljøet og trivslen forbedres i klassen. Det er derfor også det, du vil kunne få ud af et klageforløb.

  Klageinstansen har ikke mulighed for at yde erstatning til elever/forældre eller straffe skoler for tidligere mobbeforløb.

  Klageinstansens funktion er at understøtte den lokale løsning, og derfor vil det altid være skolens opgave at gennemføre de nødvendige indsatser for at stoppe mobning, når et klageforløb er slut.

  Du kan læse mere i fold-ud-punkterne på siden ”hvis du ønsker at klage”.

 • Hvis mobningen foregår i SFO, Fritidshjem eller klub?

  Hvis mobningen foregår uden for skolen, men det påvirker undervisningsmiljøet i skolen, er det skolens ansvar at komme mobningen til livs. Skolen har ansvar for at inddrage og samarbejde med relevante medarbejdere i at få udarbejdet og gennemført en handlingsplan.