Spring til indhold

Hvis du ønsker at klage


Her er et overblik, men du kan læse mere om de enkelte skridt i fold-ud-punkterne længere nede ad siden og under menupunktet "Hvad sker der, når du har klaget?":

En elev eller forældremyndighedsindehaver kan klage, hvis skolens ledelse ikke løser mobning, som den skal.

Du kan klage til skolen eller direkte til Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Hvis din skole er en folkeskole, kan klagen også sendes til kommunen.

    >> Skema til indsendelse af klage findes nederst på siden <<

Klagen skal først behandles lokalt hos den øverst ansvarlige. Det vil sige i kommunen for folkeskoler (og andre kommunale skoler), og i skolens bestyrelse for andre, f.eks. privatskoler, friskoler og efterskoler, men de må gerne pege på en anden til at udføre opgaven, f.eks. skolens leder.

Det betyder også, at hvis du har klaget direkte til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, har vi pligt til at sende den hurtigt tilbage til lokal behandling.

Du skal partshøres over det materiale, som skal bruges til afgørelsen, og dit barn skal inddrages i klagebehandlingen efter alder og modenhed.

Du skal inden 20 arbejdsdage modtage en afgørelse på, om skolens ledelse har gjort det, den skulle efter loven, og uanset om du får medhold, delvist medhold eller ikke medhold, har du nu 20 kalenderdage til at komme med din holdning til afgørelsen og til de forslag til løsninger, som måske er med.

Hvis du er tilfreds med afgørelse og eventuelle løsningsforslag, skal sagen ikke behandles i Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Hvis du ikke er tilfreds, skal kommunen/bestyrelsen/skolen sende sagen ind til andenbehandling i Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Det skal den også hvis du ikke svarer.

Uanset hvad, skal skolen arbejde videre med situationen, f.eks. efter den plan, der er blevet lagt i afgørelsen. Den må altså heller ikke lade sagen ligge, hvis den er blevet indsendt til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Her kan du se et billede med pile, som viser hvordan det foregår:

Hvis din sag ender i Den Nationale Klageinstans mod Mobning skal du partshøres. Dit barn bliver også inddraget hos os. Kommunen/skolen får

Vi afgør, om den lokale afgørelse var rigtig. Altså om skolens ledelse har fulgt loven for at løse mobning.

Hvis skolen ikke har gjort det, den skulle, vil vi nogle gange også udstede et påbud om, at den nu skal gøre det. Det følger vi op på, inden vi afslutter sagen helt.

 

 • Hvad kan jeg klage over?

  Hvis du eller dit barn ikke mener, at skolen håndterer mobning eller lignende situationer som den skal, kan I klage. 

  Reglerne gælder både for mobning eller lignende elev-elev og lærer-elev.

  Du kan klage over alle elementer af skolens håndtering og over antimobbestrategien. Der kan f.eks. være tale om klager over disse situationer:

  - Hvis skolen ikke har en antimobbestrategi (herunder en strategi for håndtering af digital mobning), eller hvis den eksisterende antimobbestrategi ikke er egnet til formålet.

  - Hvis skolen har vurderet, at der ikke er tale om mobning eller lignende, men du ikke er enig i dette.

  - Hvis du ikke mener, skolen har undersøgt sagen godt nok.

  - Hvis skolen ikke har gennemført de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at gribe ind over for mobningen frem til iværksættelse af handlingsplanen.

  - Hvis skolen ikke har udarbejdet eller gennemført den vedtagne handlingsplan på baggrund af en henvendelse om mobning, eller at handlingsplanen ikke er tilstrækkelig til at løse problemet. 

  - Hvis skolen ikke har informeret de berørte elever/forældre om, hvilke tiltag den har planlagt.

 • Hvad kan jeg IKKE klage over?

  Du kan klage over det, du ønsker, og hvis du klager over noget, som ikke handler om mobning, skal skolen eller kommunen også tage stilling til det eller vejlede dig om, hvad du kan gøre. Det samme skal Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

  Det vil ikke være muligt for Den Nationale Klageinstans mod Mobning at hjælpe dig med disse krav eller ønsker i din klage, fordi det ikke er en mulighed vi har efter lovgivning om mobning:

  • At skolen eller kommunen undskylder
  • At dit barn får tildelt sygeundervisning
  • At elever bliver straffet eller bortvist
  • At lærere eller andre medarbejdere bliver straffet eller fyret
  • At skolen skal trække underretninger eller beskyldninger mod familien tilbage
 • Hvad skal jeg være opmærksom på?

  Hvis du klager til skolen over håndtering af mobning, er det af stor betydning, at du deltager og bidrager konstruktivt til dialogen med skolen, da det skaber den bedste forudsætning for et godt samarbejde.

  Forsøg først og fremmest at håndtere problemet inden en eventuel klage. Det er vigtigt, at du informerer skolen om situationen. Skolens ledelse har et ansvar for at handle, hvis den vurderer, at der foregår mobning. Indgå konstruktivt i samarbejdet med skolen for at finde ud af, hvordan I sammen kan løse problemet. Det er vigtigt, at der ikke opstår misforståelser, forsøg derfor at kommunikere tydeligt og opklar eventuelle misforståelser undervejs – spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt.

  Vær opmærksom på, at en proces hvor mobning skal kommes til livs, tager lang tid.

  Vi anbefaler at du noterer eventuelle beslutninger undervejs.

 • Sådan klager du

  Hvis du som forælder er utilfreds med skolens vurdering eller håndtering af en mobbesituation, har du mulighed for at klage. Bemærk! Det er en god ide, at du først har gjort skolen opmærksom på situationen, inden du klager.

  Du kan klage på to måder: 

  1. Klage til skolen
   Klagen kan gives til hvem som helst af skolens personale (f.eks. en lærer, en pædagog eller skolens leder).

  Når du klager, skal du beskrive, hvad du klager over. Du kan klage mundtligt, f.eks. ved at arrangere et møde med skolen, eller skriftligt, f.eks. ved at udfylde og indlevere blanketten  'elevklageskema til skolen' .

  1. Klage til Klageinstans mod Mobning
   Du har også mulighed for at klage direkte til Klageinstans mod Mobning.

  Du klager til Klageinstans mod Mobning ved at udfylde og indsende skemaet nederst på siden. 

  Du kan også skrive via e-boks til klageinstansen, hvis du har NemID. Det gør du ved at trykke på linket her

  Klagen skal først behandles lokalt hos den øverst ansvarlige. Det vil sige i kommunen for folkeskoler (og andre kommunale skoler), og i skolens bestyrelse for andre, f.eks. privatskoler, friskoler og efterskoler, men de må gerne pege på en anden til at udføre opgaven, f.eks. skolens leder.

  Det betyder også, at hvis du har klaget direkte til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, har vi pligt til at sende den hurtigt tilbage til lokal behandling.

Klageskema for elever og forældremyndighedsindehavere

Her kan du klage direkte til Klageinstans mod Mobning, hvis du oplever, at skolen ikke løser problemer med mobning eller problemer, hvor klassen har haft det dårligt sammen over længere tid. Du kan også klage, hvis skolen ikke har en antimobbestrategi. Klageinstans mod Mobning vil hurtigst muligt gå i gang med din sag. Når du trykker ”send”, bliver skemaet sendt krypteret til Klageinstans mod Mobning. Det betyder, at andre ikke kan finde oplysningerne. Du får ikke en kvittering men en besked popper kortvarigt op, hvor der står, at din klage er afsendt.
Hvordan kan vi kontakte dig?

Udfyld helst også disse oplysninger om dig selv, hvis du kender dem:

Elever under 15 år modtager breve fra Klageinstans mod Mobning som brev med posten eller i deres forældres digitale postkasse (e-boks). Vi skriver normalt ikke mails om klager.

Vi har altid brug for elevens oplysninger og skolens oplysninger for at behandle en klage