Spring til indhold

Hvis du ønsker at klage


 • Hvad kan jeg klage over?

  Hvis du er utilfreds med skolens vurdering og behandling af sagen, har du mulighed for at klage til skolen.

  Du kan klage, hvis skolen ikke har opfyldt de fire handlepligter, der er i loven. Dvs.

  • Hvis skolen ikke har en forebyggende antimobbestrategi, herunder en strategi for håndtering af digital mobning, eller hvis den eksisterende antimobbestrategi ikke er egnet til formålet.
  • Hvis skolen ikke har udarbejdet eller gennemført en handlingsplan på baggrund af en henvendelse om mobning, eller at handlingsplanen ikke er tilstrækkelig.
  • Hvis skolen ikke har foretaget de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at standse mobningen, indtil handlingsplanen iværksættes.
  • Hvis skolen ikke har informeret dig om, hvilke tiltag der er blevet vedtaget.
 • Sådan klager du

  Hvis du som forælder til et barn er utilfreds med skolens vurdering eller håndtering af en mobbesituation, har du mulighed for at klage. Bemærk! Det er en god ide, at du først har gjort skolen opmærksom på situationen, inden du klager.

  Du kan klage på to måder: 

  1.     Klage til skolen
  Klagen kan gives til hvem som helst af skolens personale (f.eks. en lærer, en pædagog eller skolens leder).

  Når du klager, skal du beskrive, hvad du klager over. Du kan klage mundtligt, f.eks. ved at arrangere et møde med skolen, eller skriftligt, f.eks. ved at udfylde og indlevere blanketten  'elevklageskema til skolen' .

  2.     Klage til Klageinstans mod Mobning
  Du har også mulighed for at klage direkte til Klageinstans mod Mobning.

  Du klager til Klageinstans mod Mobning ved at udfylde og indsende skemaet nederst på siden.

  Klageinstans mod Mobning vil herefter tage kontakt til skolen og få dem til at tage hånd om problemerne.

  Lidt om klagebehandlingen
  Klagebehandlingen vil føre til, at du/dit barn enten får medhold, delvist medhold eller ikke medhold.

  Du/dit barn har altid mulighed for at trække klagen tilbage. For eksempel hvis skolen finder en løsning, der virker, eller hvis problemet af andre årsager er stoppet.

  Du/dit barn kan i visse tilfælde opleve at få afvist klagen uden, at den er behandlet. For eksempel hvis du ikke har del i forældremyndigheden eller hvis dit barn ikke længere går på skolen. Hvis du ikke er enig i afvisningen, har du mulighed for at tage kontakt til Klageinstans mod Mobning.

   

 • Hvad skal jeg være opmærksom på?

  Hvis du klager til skolen over håndtering af mobning, er det af stor betydning, at du deltager og bidrager konstruktivt til dialogen med skolen, da det skaber den bedste forudsætning for et godt samarbejde.

  Forsøg først og fremmest at håndtere problemet inden en eventuel klage. Det er vigtigt, at du informerer skolen om situationen. Skolen har et ansvar for at handle, hvis de vurderer, at der foregår mobning. Indgå konstruktivt i samarbejdet med skolen for at finde ud af, hvordan I sammen kan løse problemet. Det er vigtigt, at der ikke opstår misforståelser, forsøg derfor at kommunikere tydeligt og opklar eventuelle misforståelser undervejs – spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt.

  Vær opmærksom på, at en proces hvor mobning skal kommes til livs, tager lang tid.

  Vi anbefaler at du noterer eventuelle beslutninger undervejs.

Klageskema for elever og forældremyndighedsindehavere

Her kan du klage direkte til Klageinstans mod Mobning, hvis du oplever, at skolen ikke forsøger at løse problemer med mobning eller problemer, hvor klassen har haft det dårligt sammen over længere tid. Du kan også klage, hvis skolen ikke har en antimobbestrategi. Klageinstans mod Mobning vil videresende klagen til din skole, og bede skolen gå i gang med at løse problemet. Når du trykker ”send”, bliver skemaet sendt krypteret til Klageinstans mod Mobning. Det betyder, at andre ikke kan finde oplysningerne

Hvordan kan vi kontakte dig?

Udfyld helst også disse oplysninger om dig selv, hvis du kender dem:

Elever under 15 år modtager breve fra Klageinstans mod Mobning som brev med posten eller i deres forældres digitale postkasse (e-boks). Vi skriver normalt ikke mails om klager.

Vi har altid brug for elevens oplysninger og skolens oplysninger for at behandle en klage