Spring til indhold

Dagtilbudstermometeret - brugerroller

BMpige_I_rør.jpg

Brugerrolle - daginstitution

Brugerrollen dækker integrerede dagtilbud og børnehaver. Der er ingen begrænsninger på antallet af tilmeldte brugere i den samme dagtilbud.

Som daginstitution kan du:

 • oprette spørgeskemaundersøgelser
 • se alle oprettede og færdiggjorte undersøgelser i dagtilbuddet
 • trække rapporter på én eller flere undersøgelser i dagtilbuddet 

Som daginstitution kan du ikke:

 • trække en samlet rapport på tværs af dagtilbud

 

Brugerrolle - områdeleder

Brugerrollen dækker forskellige stillingsbetegnelser som fx dagtilbudsledere, fællesledere og klyngeledere. Som Områdeledelse kan du både trække kommunale områderapporter, og du kan også frit udvælge lige præcis de dagtilbud, du finder relevante til din rapport. Der er ingen begrænsninger på antallet af områdeledelse, der kan være tilmeldte Dagtilbudstermometeret i den samme kommune.

Som områdeledelse kan du:

 • se alle tilmeldte dagtilbud i din kommune
 • udvælge institutionerne i dit område
 • se alle oprettede og færdiggjorte undersøgelser i dit område
 • trække rapporter med selvvalgte dagtilbud

Som områdeledelse kan du ikke:

 • oprette undersøgelser i dagtilbud

 

Brugerrolle - kommunal forvaltning

Brugerrollen dækker pædagogiske konsulenter, analyse- og evalueringskonsulenter eller lignende stillingsbenævnelser, som er ansat i den kommunale forvaltning. Der er ingen begrænsninger på antallet af kommunale forvaltningsbrugere, der kan være tilmeldte Dagtilbudstermometeret fra den samme kommune.

Som Kommunal forvaltning kan du:

 • se alle tilmeldte dagtilbud i kommunen
 • se alle oprettede og færdiggjorte undersøgelser i kommunen
 • trække rapporter med selvvalgte dagtilbud f.eks. inden for et specifikt område

Som kommunal forvaltning kan du ikke:

 • oprette undersøgelser i dagtilbuddene. Dagtilbuddene skal selv tilmelde sig og oprette undersøgelser. Hvis I ønsker at igangsætte en undersøgelse i hele kommunen, skal I kontakte jeres dagtilbud og bede dem om at tilmelde sig Dagtilbudstermometeret.