Spring til indhold

Praksiseksempel: Børnehuset Rolighed i Thisted

header image
billede
IMG_0715.JPG

I Børnehuset Rolighed er de fysiske rammer ude og inde er tydeligt kodet, så børnene let kan aflæse, hvad man kan lege i de forskellige områder. Børnehuset Rolighed i Thisted er et godt eksempel på, hvordan man kan designe de fysiske rammer så de tager højde for at børns interesser og udvikling altid er i bevægelse. Her er der plads til de vilde og stille lege, til leg alene og små grupper og store fælleslege. 

Børn og rum i bevægelse

Indendørs er de fysiske rammer bygget op efter det de kalder legezoner, hvor børnene frit kan bevæge sig mellem forskellige legeområder på tværs af husets rum. Legepladsen er ligeledes organiseret efter store og små legezoner, som de kalder legeøer. Her kan børnene gå på opdagelse mellem flere typer af fysisk aktive lege.

Børnehuset tager udgangspunkt i en dynamisk forståelse af rum for at skabe de bedste vilkår for børns leg og læring. For eksempel arbejder de ud fra at ’gøre klar til den næste leg’, som en anden måde at gå til oprydning på, så legemiljøet taler til børnenes nysgerrighed, kreativitet og lyst til læring. Derfor arbejder de ud fra at forstå rum og funktioner som bevægelige. 

IMG_0745.JPG
pædagogisk leder
Børnehuset Rolighed

"Vi drømmer om en børnehave i bevægelse, som ikke kun er synonym for kropslig bevægelse, men også en forståelse for et sted hvor læring og udvikling foregår på flere niveauer"

 

I den forbindelse har de eksempelvis prioriteret forskellige flerfunktionelle møbler, så indretningen hurtigt kan bevæge sig i takt med, børnenes forskellige og skiftende lege og udviklingsniveau, som også er blevet nøje tænkt sammen med de andre elementer i de fysiske rammer.

Når man træder ind i børnehaven, oplever man et hus, hvor der er tænkt over lys og lydforhold. Man kan se, at der arbejdes ud fra børnenes perspektiv og er ikke i tvivl om hvilket aktivitetsniveau, der forventes i de forskellige læringsrum. Der er zoneinddelinger til forskellige former for leg og der er tænkt over ganglinjer i huset. Ganglinjer har funktioner som børnene kan bruge. Vinduerne befinder sig i børnehøjde, der er gennemsigtighed, hvor farver og materialevalg skaber et varmt og godt sted at være for børn og voksne.

I Børnehuset Rolighed arbejder aktivt med belysning til at skabe ro og fordybelse. I alle husets stuer er der eksempelvis et hjørne med store vinduer fra gulv til loft, der lyser stuen op med naturligt lys. Det bruges typisk som et legehjørne, hvor børnene kan se ud på legepladsen og den vilde natur, mens de leger. Indeni i huset har de også vinduer som skaber gennemsigtighed, så børn og voksne let kan orientere sig i aktiviteterne i de forskellige rum. På den måde kan børn og voksne let bevæge sig rundt mellem de forskellige områder for at hente inspiration eller etablere lege.

Mellem mobile og faste legezoner

Det overordnede fysiske legemiljø består af mobile og faste legezoner, som er tydeligt kodet til forskellige lege, og samtidig åbne for børnenes fortolkninger. Disse områder er placeret på stuerne og fællesarealerne, der skaber god plads til diverse lege og legerelationer på tværs af husets rum.

De mobile legezoner er de steder, som kan flyttes rundt efter behov. Mange af husets møbler kan flyttes, så de let kan skabe nye steder til leg. De har for eksempel legehuse og legeborde, som let kan rykkes rundt. Selv de almindelige borde på stuerne og i fællesrummene kan slås op og flyttes væk, så de kan skabe god gulvplads til samlinger eller forskellige lege. På stuerne og i fællesrummene har de mobile skærme, som bruges til at tydeliggøre en legezones placering og størrelse, der skaber rum i rummet. Brugen af sådan skærme kan desuden være med til at bidrage positivt til rummets akustik og lydniveau, så det understøtter et godt indeklima.

Louisa Haugaard Pedersen
fagkonsulent, DCUM

"Der er ikke tvivl om hvilket aktivitetsniveau der forventes i de forskellige læringsrum"

De faste legezoner kendetegnes ved at være fast integreret i et rum og invitere ofte til bestemte lege. Disse områder findes i større og mindre fællesarealer og på stuerne.

Eksempelvis har de legespecifikke rum som dukkerum, bilrum og klodsrum, hvor børnene selv kan lukke rummet af med skydedøre. På den måde kan de let regulere rummets funktion og størrelse. Hvis de for eksempel åbner rummets to skydedøre, bliver to stuer forbundet, der giver børnene på tværs af stuerne god mulighed for at lege sammen. Flere af disse områder har vægmotiver, der tydeliggør, hvad de kan lege. Denne pædagogiske æstetik understøttes gennem områdets gulvtæpper og møbler, som gør det let at fortolke det enkelte områdets legemuligheder. Der er også en fast legezone som teaterscenen, hvor børn og voksne kan vælge at optræde mellem flere forskellige eventyr.

Tilsammen understøtter de faste og mobile legezoner et trygt og inspirerende legemiljø, hvor børnene kan styrke deres sociale, sproglige og motoriske kompetencer gennem de mange legeområder, som de selv kan forme eller gå til i fællesskab med de voksne.

Gør som børnehuset Rolighed

 

  • Lav flere forskellige faste og mobile legezoner ude og inde

  • Gør klar til den næste leg, når I rydder op med børnene

  • Sørg for rummene er tydeligt kodet efter legemuligheder

     

Legepladsens legeøer

Legepladsens legeøer er fordelt over et større areal med mange forskellige legeområder. Udemiljøet består af et større naturgrønt område, hvor de har valgt at bevare en stor del af den vilde natur, som hører til grunden. Rundt om legepladsen kan børnene bruge kroppen aktivt på svævebanen eller udforske sine sanser i sansehaven. De kan også bygge redskaber med træ i træværkstedet eller lave mad eller fortælle historier ved bålstedet. Der er også mulighed for at lave optrædener ved teaterscenen udenfor eller fordybe sig i en af de tre store sandkasser. Tilsammen inviterer områderne til varieret leg og læring ligesom indendørsfaciliteterne, hvor der blandt andet er plads til at styrke legerelationer og motoriske færdigheder. 

IMG_0506.JPG IMG_1005.JPG

Se flere eksempler fra praksis

læs mere

Lyt til børnene med vores Dagtilbudstermometer

Hvert år bruger hundredevis af dagtilbud DCUMs Dagtilbudstermometer til at få børnenes eget syn på børnemiljøet. Oplever børnene at de har gode venner i børnehaven? Er de glade for at gå i børnehave? Larmer det i børnehaven? etc. Et nyt og forbedret Dagtilbudstermometer indfanger børneperspektivet.

læs mere
DT20_tablet.png
DCUM #1 Thorsted low (49 of 55).jpg (1)