Spring til indhold

Dagtilbuds indsatser mod mobning

header image
billede
Barn_turkisVæg.jpg

Mobning blandt småbørn sker i form af udstødelse eller andre negative handlinger begået af andre børn eller voksne.

En kultur mod mobning

Både børn, personale og forældre har gavn af at skabe et trygt, positivt og rummeligt børnemiljø, som kan forebygge og bekæmpe mobning, men det er nødvendigt at arbejde med hele kulturen på stedet – både værdibaseret og konkret. Mobning består af mange facetter, og for at få succes med at bekæmpe den, skal indsatsen tage højde for problematikkens kompleksitet.

Det er op til det enkelte dagtilbud at skræddersy en indsats på det psykiske område, som passer til stedets værdier og måder at arbejde på. Man kan have nogle erfaringer, som man har lyst til at bygge videre på, og både ledelse, pædagoger og forældre kan have konkrete idéer på baggrund af deres egne erfaringer fra dagtilbuddets hverdag. 

Forslag til kortlægning og evaluering:

 

 • Løbende dokumentation 

 • Interviews med børn, pædagoger og forældre 

 • Regelmæssige evalueringsmøder

Rettesnore for arbejdet
Følgende punkter kan være gode rettesnore for arbejdet med forebyggelse af mobning:

 • Definer: hvad forstår vi ved mobning? 
 • Inddrag bredt og giv forældrene en aktiv rolle 
 • Inddrag så vidt muligt et børneperspektiv 
 • Tænk både i forebyggende og indgribende initiativer 
 • Lav tiltag på individniveau og gruppeniveau 
 • Lav plan for opfølgning og evaluering 
 • Fortsæt indsatsen, selvom der er kommet gode resultater

Når en indsats skal planlægges, kan det være en lejlighed til at tage de store spørgsmål om institutionernes værdier og kultur op til overvejelse:

 • Er der noget, der skal laves om ved vores måde at fungere på som institution? 
 • Er vi gode nok til at omsætte vores værdier og mål i konkrete handlinger i hverdagen? 
 • Hvordan håndterer vi konflikter? 
 • Hvordan kan vi organisere en indsats mod mobning - eksisterer der allerede funktioner, strukturer og erfaringer, som vi med fordel kan benytte, eller skal vi skabe noget nyt?

Fokus på ansvar frem for skyld
Når det drejer sig om forebyggende initiativer mod mobning, er det vigtigt at have fokus på hvem der har ansvar og ikke hvem der har skyld, ligeså vigtigt er det at have fokus på adfærden frem for personen. Mobning er ikke en personsag, men et gruppefænomen. 
  
Evaluering og udvikling over tid
Når man har iværksat en indsats mod mobning skal man løbende følge op på udviklingen og evaluere om indsatsen har båret frugt. Desuden kan en evaluering pege på kompetenceområder, der skal arbejdes med i fremtiden.