Spring til indhold

Børnemiljøvenner - sammen om det gode børnemiljø i dagtilbud

header image
billede
DCUM finale LOW-34.jpg

DCUM og Nordea-fonden sætter i et projekt fokus på at inddrage børnene, så børn og pædagoger er sammen om det gode børnemiljø i dagtilbud. Børnene har nemlig en vigtig rolle og stemme. Derfor bliver de klædt på til at være ”børnemiljøvenner”. Projektet foregår til og med 2024.

En materialesamling skal klæde pædagoger på til systematisk at tilrettelægge og gennemføre inddragende pædagogiske forløb og processer med børn. Det sker i projekt hos DCUM med navnet "Børnemiljøvenner". Et projekt, der er støttet af Nordea-fonden.

Børnene ved bedst, hvordan deres hverdag fungerer i dagtilbuddet. Derfor bliver de med dette projekt klædt på til at være ”børnemiljøvenner”, hvor de skal inddrages i forhold, der vedrører børnemiljøet i deres dagtilbud.

I Danmark har vi tradition for at lytte til børnene i vores dagtilbud, og vi har en masse pædagoger, der gør en forskel i vores børns hverdag. Alligevel forstås børneinddragelse i kommunerne bredt. Der er nemlig stor forskel på, hvordan og hvor meget børn oplever at blive inddraget i beslutninger og tilrettelæggelsen af hverdagen i deres dagtilbud.

Med det her projekt vil vi sætte fokus på, at voksne og børn skal være sammen om hverdagen i dagtilbud – og sammen om det gode børnemiljø i dagtilbud.

Her har børnene en vigtig rolle og stemme i forhold til børnemiljøet – derfor bliver de klædt på til at være ”børnemiljøvenner”.

Fokus på børneperspektivet og demokratisk dannelse

Det er centralt for dette projekt at anlægge et stærkt børneperspektivBørnene har unik viden om børnemiljøet i deres dagtilbud, og hvordan børnemiljøet er i praksis. 

Sammen med de voksne i dagtilbuddene klæder vi derfor børnene på til at være medskabere af det gode børnemiljø – børnene bliver børnemiljøvenner.

Det sker gennem et systematisk arbejde med inddragelse af børnene, hvilket også kan være med til at styrke fællesskabet og børnemiljøet i dagtilbud.

 

 

Om processen

Der udvikles pædagogiske værktøjer i form af en materialesamling, der skal understøtte dagtilbuddenes arbejde med deres fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.

Det sker i tæt samarbejde med børn og pædagoger, som er involveret i udviklingen af værktøjerne. Værktøjerne testes herefter i forskellige dagtilbud, hvorefter det videreudvikles og kvalificeres.

Når værktøjerne er udviklet og testet vil de blive udbredt nationalt, så flere dagtilbud får gavn af værktøjerne.

Projektet foregår til og med 2024.
Tæt samarbejde med praksis skal sikre praksisnært materiale

Projektet skal ende ud med praksisnære og pædagogiske værktøjer, som kan bruges til at arbejde med børnemiljøet i børnehøjde - hvor børnene inddrages og bliver klædt på til at bruge deres stemme som børnemiljøvenner.

For at sikre, at værktøjerne bliver praksisnære, udvikler vi værktøjet i samarbejde med børn og pædagogisk personale. Herefter evalueres værktøjerne og formidles nationalt. 

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at tage fat i projektleder Mia Lønsmann Skole

Mail: [email protected]
Telefon: 72 26 54 02

 

Om Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. I 2023 uddeler fonden ca. 700 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur i Danmark, Grønland og på Færøerne. Nordea-fonden uddeler også legater til studieophold i udlandet.

Nordea-fonden prioriterer støtte til fire fokusområder: Børn og unge godt på vej, Ud i det fri, Lyst til at deltage og Liv i det lokale.

Læs mere her.