Spring til indhold

Børnemiljøer i praksis: To gode eksempler på legemiljøer

header image
billede
BMlegehusCirkel.jpg

DCUM har i efteråret 2021 været i felten og indsamle eksempler på det gode børnemiljø. Her giver vi to eksempler, som vi håber kan inspirere dagtilbud i deres arbejde med at etablere gode børne- og legemiljøer rundt omkring i landet.

Det gode fysiske legemiljø handler om at både de fysiske, psykiske og æstetiske rammer giver børnene rig mulighed for leg, læring og udvikling. Kvaliteten af legemiljøet er vigtig, når vi skal sikre et godt børneliv, hvor børn trives og udvikler sig. 

Rum og pædagogik  

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan vi tænker rum og pædagogik sammen. Det har stor betydning for den pædagogiske kvalitet i dagligdagen. Som udgangspunkt skal vi være bevidste om, hvilken pædagogisk tilgang og faglig intention vi har, og hvordan det afspejles i den måde, som vi indretter og organiserer rum, materialer og redskaber. 

Gennem indretning og organisering kan vi nemlig skabe omgivelser, som vækker børns nysgerrighed og understøtter deres engagement. F.eks. at gøre rummets legemuligheder let at aflæse. Vi skal også være opmærksomme på, hvordan vi organiserer materialer og redskaber efter børns tilgængelighed, da det er vigtigt for at børnene kan udforske deres interesser og også har mulighed for selv at organisere deres leg.  

Gode fysiske legemiljøer kan være mange ting, og man kan tænke pædagogik og rum sammen på utallige gode måder. Med nedenstående to eksempler fra praksis håber vi at kunne inspirere andre dagtilbud i deres arbejde med legemiljøer.

Det gode legemiljø ...

...handler om at de fysiske, psykiske og æstetiske rammer i et dagtilbud, giver børnene rig mulighed for leg, læring og udvikling. 

Omgivelserne skal inspirere og invitere børn til leg, der støtter deres aktuelle interesser og udviklingsniveau. Det er centralt når vi vil sikre børnenes sociale, psykiske, motoriske og personlige udvikling. 

Indeklimaets betydning  

Et godt indeklima er en vigtig del af et godt fysisk legemiljø. Indeklimaet består af lyd, lys, luft og temperatur, og er bare ét af de fire parametre dårlige, kan det have stor betydning for trivsel, velvære og sundhed. I værste fald kan et dårligt indeklima føre til mindre indlæring og flere sygedage for børn og voksne. Heldigvis er der mange ting man selv kan gøre for at forbedre indeklimaet.  

Størstedelen af den lyd, der findes i en daginstitution, er skabt af mennesker. Derfor er det vigtigt at arbejde pædagogisk med lyden, f.eks. gennem piktogrammer og aftaler, så børnene ikke larmer eller forstyrrer hinanden. Det er også vigtigt løbende at lufte ud, tømme skraldespande og gøre rent, så luftkvaliteten er så god som mulig. I varme perioder, f.eks. om sommeren, er det en god ide at skærme af for solens stråler og nedjustere aktivitetsniveauet, så temperaturen i rummet holdes så lav som muligt. Det er også en god ide at installere justerbar belysning, så kan justere lyset i forhold til aktiviteterne i rummet. 

Lad DCUM hjælpe jer med at Inddrage børneperspektivet i jeres arbejde med legemiljøer

læs mere

DCUM Webinar-række: Fysisk og Æstetisk undervisningsmiljø

Skoleledere fortæller om deres erfaringer med det byggede undervisningsmiljø. Det er alt fra betydningen af den pædagogiske version, til hvordan man træffer kloge valg ved at teste før man bygger. 

Se vores webinar og få gode råd direkte fra skoleledere der står overfor renovering eller nybyg af deres skole.

 

Afholdte webinarer:

Webinar 1: Betydning af pædagogisk vision for et succesfyldt byggeri

Webinar 2: Skab værdi i dit byggeprojekt - tænk ibrugtagning ind fra start 

Webinar 3: Når eleverne selv bygger deres undervisningsrum

Webinar 4: Træf kloge valg og test i praksis før du bygger dit undervisningsmiljø

Webinar 5: Rum og udvikling af ny skolekultur

Webinar 6: Gode skoletoiletter og elevansvar

Webinar 7: Sådan kan indeklimaet tænkes ind i hverdagens pædagogik

Webinar 8: Få gode råd og ideer til hvordan skolens fysiske rammer kan understøtte lærernes samarbejde 

webinar_foto_2020.png