Spring til indhold

Børnemiljø og læreplaner - idéer til at skabe sammenhæng

header image
billede
BMdrenge_i_vindue.jpg

Hvordan kobler man materiale valg med kulturelle udtryksformer, skaber trivsel, som fremmer børnenes sociale kompetencer eller bruger naturen til personlig udvikling?

DCUMs inspirationsmateriale 'Børnemiljø og læreplaner - idéer til at skabe sammenhæng' præsenterer idéer til, hvordan dagtilbud i praksis kan tænke arbejdet med læreplaner og børnemiljø sammen.

Ifølge DCUM, skabes børnemiljøet af de fysiske, psykiske og æstetiske omgivelser børnene befinder sig i. Det handler om, hvordan børnene trives med hinanden, de voksne og de rammer der omgiver dem. 

Dagtilbud har forskellige forudsætninger og vilkår. Derfor er der heldigvis ingen opskrift på den ”rigtige kobling” af børnemiljø og læreplaner. Valget afhænger af det enkelte dagtilbud og de muligheder, der er netop der.

Dette inspirationsmateriale giver syv eksempler på, hvordan børnemiljø og læreplaner kan tænkes sammen, inspireret af forskellige dagtilbud og kommuner i Danmark.

Materialet er primært målrettet pædagogiske praktikere i og omkring dagtilbud, herunder pædagoger, dagplejere, ledere og det kommunale niveau.

 

Hent inspirationsmaterialet:

Få mere at vide om de lovpligtige krav til de pædagogiske læreplaner her 

Læs mere
BMlegehusCirkel.jpg