Spring til indhold

Årets dagtilbud 2018

header image
billede
IMG_0939.JPG

Vinderen af Årets dagtilbud 2018 er fundet. To integrerede institutioner og en dagpleje var nomineret til prisen, der ud over æren også omfatter en kontant anerkendelse i form af 20.000 kr

De tre nominerede dagtilbud var Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune, Vuggestuen og Børnehaven Nyrup i Helsingør og daginstitutionen Filosoffen i Holstebro. De er alle blevet indstillet på baggrund af særlige indsatser og tiltag i forhold til det gode børne- og læringsmiljø. Det er indsatser, der fungerer, og som kan inspirere andre i deres daglige praksis.

Vinderen blev Vuggestuen og Børnehaven Nyrup i Kvistgård.

 

Vinder  af årets Dagtilbud 2018: IT Lavet af børn, med børn og til børn

I Vuggestuen og børnehaven Nyrup i Helsingør er der fokus på børnene som medskabere af deres eget liv. Gennem planlagte aktiviteter inddrages børnene i eksperimenterende fællesskaber - oftest med brug af IT – og de oplever at have medindflydelse på aktiviteternes indhold og processer. Kameraer, tablets og sociale medier understøtter på forskellige måder inddragelse af børnenes egne perspektiver på såvel fællesskabet som deres eget liv.

Med institutionens fokus på at arbejde med teater, musik, billedkunst og bevægelse bliver det særligt relevant for børnene at kunne se deres fantasi og idéer materialisere sig gennem digitale medier. Her bruges IT helt bevidst og målrettet.

I Vuggestuen og Børnehaven Nyrup ønsker de at give børnene en forståelse af, at de hver især er en del af det globale samfund, og at udvikle deres lyst til at blive kompetente, livsduelige og digitale verdensborgere.

læs reportage og se fagudvalget overvejelser om institutionens indsats...

 

Vinderen fik 19. november besøg af børne- og socialminister Mai Mercado som overrakte prisen og en check på 20.000. Se film fra overrækkelsen >>

Nomineret til Årets Dagtilbud 2018: Tænk engang…

Menneskets grundlæggende undren over livet og tilværelsen er ikke forbeholdt voksenlivet. Faktisk tværtimod: Hvis der er noget børn er optaget af, så er det egen identitet og formåen. Hvem er jeg? Hvad kan jeg? 

Som navnet antyder, så har man i daginstitutionen Filosoffen i Holstebro netop brugt børns iboende nysgerrighed som pædagogisk springbræt. Her er de voksne ikke fokuseret på at give børnene svar og forklare hvordan verden ’er’, men på at skabe læringsmiljøer, hvor børnene selv kan gå på opdagelse og eksperimentere, søge og måske finde svar på vigtige spørgsmål. 

Filosofien som kulturelt grundlag og som menneskets måde at forstå sig selv og sin omverden på er integreret i institutionens daglige pædagogiske arbejde såvel som i organisering, indretning og æstetik. I daginstitutionen Filosoffen er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde, hvad børnene er optagede af!

læs reportage og se fagudvalget overvejelser om institutionens indsats...

 

Nomineret til Årets Dagtilbud 2018: Se, et hus - det er firkantet!

I Dagplejen i Faaborg Midtfyn Kommune har man udfoldet et koncept, hvor matematik inddrages som en naturlig del af hverdagen gennem leg og sprog. Dette hjælper børnene til at begribe verden og forstå matematiske begreber. 

Og det er ikke matematik, som mange voksne måske kender den fra skolen. I Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune taler dagplejerne med børnene om hverdagsting med en bevidst brug af ord og begreber, som skærper den matematiske sans: Hvilket træ er størst? Hvilken skovl er længst? Hvad er bredest, tungest? Osv. Det kan også handle om at genkende og arbejde med former på ting og figurer i hverdagen: Mursten er firkantede, en bold er rund, gavlen er trekantet osv.

Generelt handler det om at understøtte børnenes naturlige nysgerrighed og lyst til at eksperimentere med nye ord og udtryk, der kan være ’hylder’ for deres erfaringer og oplevelser. Samtidig udvikles deres naturvidenskabelige og matematiske forståelse og tilgang til verden.

læs reportage og se fagudvalget overvejelser om institutionens indsats...

 

Hvad er 'Årets Dagtilbud'?

Hver dag gør pædagogisk personale over hele landet en stor og vigtig indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

Med Dagtilbudsprisen ønsker Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, BUPL og FOA at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Prisen tildeles en daginstitution eller dagplejer, som har udmærket sig inden for et udvalgt tema.

Hvem kan vinde?

Prisen tildeles en daginstitution eller dagpleje, som udmærker sig inden for et konkret tema, hvor dagtilbuddet har en særlig høj pædagogisk kvalitet i det pædagogiske arbejde. Temaet er ikke fastlagt på forhånd, men udvælges af den der indstiller.

Alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til prisen. Det kan fx være forældre, pædagoger, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, dagtilbudsledere, dagtilbudschefer, dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter.

Indstiller skal begrunde, hvordan dagtilbuddet særligt udmærker sig.  Prisen og en kontant belønning på 20.000 kr uddeles af ministeren hvert år i november, og gode eksempler fra de indstillede dagtilbud vil blive videreformidlet til inspiration for alle.

 

    Mere om Årets Dagtilbud

læs mere

NB! Det er ikke længere muligt at indstille til 'Årets Dagtilbud 2018'.

 

Se tidligere vindere og nominerede

læs mere

”Årets Dagtilbud 2018” udvælges af et fagudvalg bestående af tre repræsentanter udpeget af BUPL, herunder BUPL's Lederforening, tre repræsentanter udpeget af FOA, en repræsentant fra hhv. Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Forældrenes Landsforening (FOLA) og Danske Professionshøjskoler.