Spring til indhold

40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud - metoder fra praksis

header image
billede
Barn_turkisVæg.jpg

Metodehåndbogen '40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud - metoder fra praksis' giver gode eksempler på trivselsarbejdet i de danske daginstitutioner. 

Eksemplerne kommer fra daginstitutioner, som har igangsat projekter eller mindre tiltag, der fremmer den sociale trivsel blandt børn og styrker børnefællesskaber.

Trivsel og læring for det enkelte barn hænger uløseligt sammen med det fællesskab af børn og voksne, der er i dagtilbuddet. Det er derfor vigtigt at dele gode metoder, der kan få fællesskaberne, de fysiske rammer og andet, der fremmer trivselsarbejdet, til at lykkes. 

Håndbogens ambition er derfor, at komme med praksisnære eksempler, som kan deles blandt landets dagtilbud. Metoderne giver inspiration til, hvordan pædagoger, dagplejere og andre pædagogisk interesserede kan tilrettelægge aktiviteter og organisere deres hverdag, så de bedst muligt fremmer børnegruppens trivsel i dagtilbuddet. 


 "Den sociale trivsel er en stor gevinst med denne enkle metode [Mormors gebis]. Der er undervejs i arbejdet og efterfølgende opstået helt nye sociale netværk børnene imellem. I dagligdagssituationer ser vi nu en helt anden samhørighed i børnegruppen. Vi oplever, at nogle af de lidt sårbare børn gennemgår en massiv forandring. Det skyldes dels, at de andre børns rummelighed bliver udviklet dels, at de selv får styrket deres sprog og tro på eget værd."
- Malene Emdal Olesen, pædagog.


 

Hent metodehåndbogen

Metodehåndbogen kan bestilles som fysisk publikation i DCUMs materialeshop

bestil

Læs mere og få inspiration til arbejdet med trivsel i jeres dagtilbud

Læs mere