Spring til indhold

Madlavning i børneinstitutioner

header image
billede
BMhængekøje.jpg

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning om godkendelse mv. af køkkener i børneinstitutioner (VEJ nr. 9805 af 10/12/2003). Vejledningen beskriver i afsnit 3 madlavning i børneinstitutioner og de regler som knytter sig hertil.

3.1: Madlavning som ikke forudsætter godkendelse efter fødevareloven

Tilberedning af mad i børneinstitutioner skal ikke godkendes efter fødevareloven når:

  • der laves mad af begrænset karakter til en lukket kreds af personer, herunder at det ikke har karakter af en madordning med daglig eller jævnlig tilberedning af frokost eller middag
  • der laves mad til fester, fødselsdage eller lignende arrangementer, der afholdes lejlighedsvist, hvad enten disse gennemføres som madlavning sammen med børnene eller som private arrangementer

Når institutionen ikke behøver godkendelse indebærer det, at der er mere lempelige krav til indretningen af institutionens køkken og at fødevareregionerne ikke fører tilsyn. Institutionen skal dog stadig overholde de øvrige bestemmelser om hygiejne, idet institutionerne er omfattet af fødevareloven. Disse regler findes i hygiejnebekendtgørelsen. Fester, fødselsdage og lignende som gennemføres som private arrangementer er ikke omfattet af fødevareloven.

I vejledningens afsnit 3.1.1 er begrebet madlavning af begrænset karakter uddybet, og der gives eksempler på, hvilke typer af madvarer man må tilberede.

I afsnit 3.1.2 er begrebet fester, fødselsdage og lignende uddybet.

I afnsit 3.1.3 er indretningsmæssige krav til køkkener, som ikke forudsætter godkendelse efter fødevareloven, beskrevet.

3.2: Madlavning som forudsætter godkendelse efter fødevareloven

Børneinstitutionens køkken skal godkendes, hvis der tilberedes mad:

  • Ud over hvad der kan betegnes som madlavning af begrænset karakter
  • Af begrænset karakter men dette gennemføres som en madordning med daglig eller jævnlig tilberedning af frokost eller middag.
  • Ud over hvad der kan betegnes som lejlighedsvis tilberedning

I vejledningens afsnit 3.2.1 er de indretningsmæssige krav til køkkener, som forudsætter godkendelse efter fødevareloven, beskrevet.

I afsnit 3.2.2 er krav om uddannelse i fødevarehygiejne beskrevet.

I afsnit 3.2.3 er krav om egenkontrol beskrevet.

3.3: Forældres levering af fødevarer til brug i institutionen beskrevet

Vejledningens afsnit 4 er det præciseret, at alle institutioner der laver mad, skal overholde de driftsmæssige bestemmelser i hygiejnebekendtgørelsen og de grundlæggende hygiejneråd, som er beskrevet i afsnit 4.2.

 

Lovtekster

Der henvises endvidere til følgende lovgivning på området: