Spring til indhold

Sundhed i dagtilbud

header image
billede
BMlegehusCirkel.jpg

Gældende regler om børns sundhed.

Love og regler

Området falder overordnet ind under Sundhedsloven (LBK nr 913 af 13/07/2010). I kapitel 36 omtales forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Herudover findes love og regelsæt for børnevaccinationer og børne- og ungdomstandplejen.

Embedslægerne er uafhængige af de regionale og kommunale myndigheder og har siden 1. januar 2007 været en del af Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne er samlet i fem embedslægeinstitutioner svarende til hver af landets regioner. Embedslægerne følger sundhedstilstanden i befolkningen og yder rådgivning i spørgsmål om sundhed, social- og miljømedicin til staten, regionerne og kommunerne.

Det kan også være relevant at se på: