Spring til indhold

DCUM-vejledning: Børnemiljø

header image
billede
Barn_turkisVæg.jpg

I henhold til loven om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, (Dagtilbudsloven) skal alle dagtilbud arbejde med børnemiljø som en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Dagtilbud, herunder dagplejen, skal arbejde med det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø. Denne sammentænkning af børnemiljø og læreplansarbejdet skal fremgå skriftligt af den pædagogiske læreplan. Fritidshjem er omfattet andre regler, idet de skal udarbejde en selvstændig børnemiljøvurdering.

I arbejdet med børnemiljøet skal dagtilbud inddrage børnenes perspektiv under hensynstagen til børnenes alder og modenhed.

For dagplejen gælder det, at alle tilknyttede dagplejehjem skal udarbejde en samlet pædagogisk læreplan, hvor det skal fremgå, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø er en integreret del af det pædagogiske arbejde. Du kan finde yderligere information om de forskellige krav til dagtilbudenes arbejde med børnemiljø i DCUM-vejledningen. 

Hent vejledningen her:

    

Se flere DCUM-vejledninger til dagtilbud

læs mere