Spring til indhold

Vinder af Årets Dagtilbud 2018: Skab med teknologi

header image
billede
IMG_0939.JPG

Vinder af Årets Dagtilbud 2018: Vuggestuen og Børnehaven Nyrup

Smartphones, tablets og digitalkameraer er ikke det første man tænker på, når man står foran den mere end 100 år gamle tidligere landsbyskole i Kvistgård. Men det skal man ikke lade sig narre af. Her bruges ny teknologi til at understøtte børnenes leg, læring og dannelse.

Få kilometer øst for Helsingør ligger Vuggestuen og Børnehaven Nyrup. Institutionen har en en tydelig kreativ profil, med kunst, kultur og dannelse som omdrejningspunkt. Profilen suppleres af et digitalt fokus, og teknologien anvendes som et understøttende redskab i børnenes medskabelse af hverdagen. Siden 2011 har digitalisering og medier været en vigtig del af børnenes skabende processer, eller som institutionsleder Eva Meyer formulerer det, ”her bruger vi teknologi til at skabe noget sammen”.

Og det gør de. Fagudvalget til Årets Dagtilbud 2018 er ankommet til institutionen, men får ikke megen tid til at beundre den smukke gamle bygning, før blikket tvinges nedad og møder Viktor og Walther, to 4-5 årige knægte med hvert sit digitale kamera. ”Det er vores reportere i dag” forklarer Eva Meyer og fortsætter ”De tager lige nogle billeder, håber det er ok?” Det er det naturligvis.

IMG_0912.JPG
Cecilie
mor til Thomas

"Han lugter stadig af bål og maling når han kommer hjem"

 

Teknologi og fordybelse

Indenfor er børnene midt i en tre måneders fordybelsesperiode om universets stjerner, planeter og måner. Raketter, rummænd og UFO’er er flittigt blevet googlet i undersøgelsesfasen, og i den efterfølgende kreative proces laver børnene stop-motionfilm og leger med billedeffekter på tablets, mens de bygger, tegner og maler. Hele processen dokumenteres med film, digitale billedmosaikker og lydoptagelser.

I en tidligere fordybelsesperiode har børnene kortlagt hele matriklen og organiseret en digital skattejagt med Endomondo-app’en, fundet idéer og inspiration på Pinterest og ligeledes filmet deres skabende processer på forskellig vis. Generelt ser man på stedet børn, der anvender både analoge og digitale redskaber til at fastholde erfaringer og oplevelser og til at søge ny viden.

Aktiv deltagelse og medbestemmelse

Det er væsentligt, at teknologien ikke rammesætter, men i stedet understøtter børnenes leg, kreative processer og eksperimenterende fællesskaber,” fortæller Eva Meyer og afbryder sig selv med et ”I skal nok lige gå udenom her,” mens hun guider fagudvalget forbi en stor presenning med pletter af, hvad der umiddelbart ligner spildt orange maling. Over presenningen hænger en 4-årig pige i en gynge, mens hun med en pensel i højre hånd forsøger at ramme lærredet, der er lagt på presenningen under hende. Det hele optages af et GoPro kamera monteret i panden på pigen. Reporterne Viktor og Walther er også på pletten med deres kameraer.

 

 

Vi lægger vægt på, at aktiviteterne gerne må ændre retning undervejs, hvis børnene gribes af en stemning eller bliver særlig optaget af nogle detaljer. Vi forsøger at fange de idéer, der må opstå, og vidreudvikle dem - sammen med børnene”.

I Vuggestuen og Børnehaven Nyrup forsøger man at gribe både dagen og børnene der, hvor de er, og børnene er aktive deltagere og medbestemmende for, hvilken retning aktiviteter og processer skal tage. Tanken er, at børnene får et øget kreativt og læringsmæssigt udbytte af tilgangen, og at den understøttende anvendelse af teknologi befordrer dette.

Forældre: Befriende!

Cecilie (mor til Thomas på 4 år) fortæller, at det på flere måder er befriende for hverdagen at have børn i en institution, der ikke er ’IT-forskrækket’. Hun oplever, at Thomas kommer hjem med en nysgerrig tilgang til hjemmets ’devices’ - vel at mærke på en konstruktiv måde. Han plager ikke om at se Ramasjang eller spille på iPad’en. Han spørger derimod ”kan vores iPad også det?”, når han kommer hjem med en ny bevidsthed om iPadens anvendelse efter en dag med stop-motion filmproduktion på børnehavens tablet. ”Og så lugter han i øvrigt stadig af både bål og maling,” slutter Cecilie med en smil.

Udover teknologi som understøttende for kreative processer og leg, ser Vuggestuen og Børnehaven Nyrup også den nye teknologi i et større perspektiv. Det handler om forholdet imellem børnene og omverdenen samt det omkringliggende samfund. I institutionen får børnene konkrete kompetencer, som de kan bruge i lærings- og dannelsesøjemed i forhold til den virkelighed, den verden og det samfund, de står på tærsklen til. 

IMG_0926.JPG

I nomineringen af Vuggestuen og Børnehaven Nyrup fremhæver fagudvalget følgende:

  • Dagtilbuddet har et stærkt fokus på børnenes perspektiv med en praksis, der griber børnenes idéer, videreudvikler dem og således inviterer dem til at være aktivt deltagende.

  • Institutionen arbejder med børnene som medskabere og medproducenter af egne livsbetingelser ved at lade teknologi være pædagogiske redskaber, der understøtter børnenes leg, dannelse og eksperimenterende aktiviteter. Herved repræsenterer institutionen et fagligt og pædagogisk ståsted, hvor brug af teknologi ikke er målet i sig selv, men derimod en katalysator for medskaberi i en dagtilbudsprofil med kunst, kultur og dannelse som omdrejningspunkt.

  • Brugen af ny teknologi er således systematisk og meningsfuldt forankret i den pædagogiske praksis. Dette udfordrer børnene og danner afsæt for deres måder at begribe og handle i en digitaliseret og global verden.

  • Fagudvalget bemærker, at etablering af læringsmiljø, dannelse og børneperspektiv er bærende elementer i indsatsens pædagogiske grundlag, hvilket har afsæt i den styrkede pædagogisk læreplan. Børnenes udbytte af dette pædagogiske afsæt står tydeligt for fagudvalget ved besøget i daginstitutionen.

Vuggestuen og Børnehaven Nyrup

Fokus på teknologi, medier og dets betydning for børns rolle som medskaber af eget liv og medproducent i eksperimenterende fællesskaber 

  • 55 børnehavebørn
  • 35 vuggestuebørn  

Hvis du vil vide mere, så kontakt leder Eva Meyer tlf 25 31 12 06

 

Nomineret til Årets Dagtilbud 2018: Daginstitutionen Filosoffen "Hvor kommer sneen fra?"

læs mere

  Om Årets Dagtilbud

læs mere

Nomineret til Årets Dagtilbud 2018: Dagplejen Faaborg-Midtfyns Kommune "Koen har fire hjørner"

læs mere