Spring til indhold

Nomineret til Årets Dagtilbud 2018: Hvor kommer sneen fra?

header image
billede
IMG_0892.JPG

Nomineret til Årets Dagtilbud 2018: Daginstitutionen Filosoffen

På daginstitutionen Filosoffen i Holstebro er filosofien i højsædet, og derfor skal børnene ikke forvente svar på de spørgsmål, de stiller. Daginstitutionen Filosoffen er med dette fokusområde nomineret til prisen som Årets Dagtilbud 2018.

Man kan godt give børn indsigt uden at give dem svar. Det handler om at stille børnene åbne modspørgsmål og dyrke deres undren, nysgerrighed og eksperimenteren, så de selv bliver aktive i en søgen efter et, eller flere svar. Alt sammen ud fra en bevidst filosofisk tilgang til den pædagogiske praksis. Når barnet spørger, hvor sneen kommer fra, så svarer pædagogen ikke med en pædagogisk voksenforklaring om vanddamp, termik og temperaturer, men giver i stedet tid og plads til, at det næste barn kan komme på banen med sit bud: ”Fra Polen!”, før et trejde barn lukker debatten med ”Sneen kommer derfra, hvor den starter!” Ser vi nærmere på børnenes egne svar, er der ikke blot tale om fuldgyldige svar af ret høj kvalitet. Svarene er også udtryk for kvalificeret undren og argumentation- kort sagt: Filosofi.

Rum til undren

”Gør, som I har lyst til,” siger institutionsleder Susanne Eg til fagudvalget, som denne solskinseftermiddag besøger den nybyggede daginstitution i Holstebro. Med denne indledende replik giver hun allerede en forsmag på, hvad det handler om i Daginstitutionen Filosoffen, og hun fortsætter: ”Vi har ikke gjort noget særligt, fordi I skulle komme i dag. I skal se huset, som det fungerer i hverdagen”.

Og det er da heller ikke et hvilket som helst hus, fagudvalget er ankommet til. En helt ny integreret institutionsbygning i to etager midt i Holstebro danner rammer om en filosofisk tilgang til børneliv og pædagogisk praksis. Og husets indretning og udsmykning bærer således tydeligt præg af, at man her skal stille spørgsmål, undre sig og eksperimentere.

BMdreng_blå.jpg
Christian
husfilosof

"Man kan godt give børn indsigt uden nødvendigvis at give dem svar"

 

Gule vinduer og flyvende hvaler

En rolig gul firkant rammer gulvet midt i rummet, når solen skinner gennem et højtsiddende vindue med farvet glas. Man kan fristes til at spørge, hvorfor de har lavet det, men svaret blæser i vinden. Det er heller ikke vigtigt. Det primære er, at det gule vindue skaber undren og spørgsmål. Og så er det forresten også meget pænt.

Et kæmpestort vægmaleri for enden af gangen sætter for alvor tanker og spørgsmål i gang hos såvel børn som voksne. Maleriet er en mosaik af motiver, hvor flyvende blåhvaler, undulater med paraplyer og kattekillinger i rumdragter møder hinanden i en surrealistisk komposition. Daginstitutionens rum og indretning inspirerer i den grad til spørgsmål og undren, men ”Nu er det jo er ikke rammerne, der skaber filosoffen,” som pædagog Margit Jensen pointerer, da fagudvalget vises rundt i Daginstitutionen Filosoffen. Det er først og fremmest institutionens og personalets pædagogiske praksis, der bringer filosofien til børnene. At det så kan ses tydeligt på vægge, gulve og inventar, er blot et vidnesbyrd. 

Husfilosof og hverdagsfilosofi

Ifølge daginstitutionens tilknyttede husfilosof, Christian, handler det heller ikke så meget om, at børnene skal lære at filosofere, som det handler om at lade dem gribe de filosofiske muligheder og ’tilbud’, som allerede findes i hverdagen. Hver dag, i alle rutiner og alle aktiviteter, er der brændstof til undren, nysgerrighed og eksperimenteren. Christian er lektor i filosofi på VIA University College i Holstebro og er tilknyttet daginstitutionen på timebasis.

Børn er vant til at få svar, men i Daginstitutionen Filosoffen får de modspørgsmål i stedet. De opfordres til selv at stille spørgsmål, undre sig, ræssonere og argumentere  – vel at mærke uden voksen-intervention. Derfor er væggene også fyldt med finurlige billeder, talebobler med børnenes egne spørgsmål, træer, der vender på hovedet og børnecitater som f.eks ”Hvis man skyder op i himlen, så rammer man Gud, og så falder verden sammen”.

Børnenes leg spiller en helt central rolle i den filosofiske tilgang, og en planche på væggen minder om, at ’leg’ rummer et utal af aktiviteter med filosofiske snitflader. Lige fra ’hensyn’, ’indlevelse’ og ’identitet’ til ’problemløsning’, ’skuffelse’ og ’frigørelse’. Udover at det bringer nye dimensioner til voksenspørgsmålet ” Har du bare leget i dag?”, så lægger det sig op ad Den styrkede pædagogiske læreplans beskrivelse af legen som katalysator for fantasi, virkelyst, nysgerrighed, sprog, selvværd m.m.

Hvad er et øjeblik?

Husfilosoffen påpeger, at den bevidste filosofiske tilgang, som så tydeligt afspejles i det pædagogiske læringsmiljø, ham bekendt er enestående og unik, når vi taler daginstitutioner. Han fortæller samtidig, at konceptet fortsat er i udvikling, og at sparring og møder med stedets personale er fast rutine. Et af de  perspektiver, som får særlig fokus for tiden, er spørgsmålet om, hvordan man kan filosofere med børn, som endnu ikke har et talesprog? En ting er sikkert: De mangler i hvert fald hverken åbenhed, nysgerrighed, undren eller lyst til at eksperimentere.

Pædagog Margit Jensen fortæller opsummerende: ”De pædagogiske overvejelser er funderet i ønsker om at gribe og være i nuet, og følge børnenes spor uden at give dem svar. Voksenrollen er ikke at give voksenforklaringer, men i stedet at befordre børnenes spørgsmål og undren samt kvalificere en proces frem imod argumenter, løsninger og nye spørgsmål”. Entusiasmen og dedikationen til projektet lyser ud af Margit, da hun udbryder ” Gud, er klokken allerede så mange, der er kaffe i personalestuen om et øjeblik”. Og så er spørgsmålet, hvad ’et øjeblik’ egentlig er? Et kvalificeret bud kommer fra Merle på 4 år: ”Når de voksne siger ’et øjeblik’, så skal jeg vente – men der er bare det, at man ved aldrig, hvor lang tid ’et øjeblik’ varer”.

 

IMG_0905.JPG (1)

I nomineringen af Daginstitutionen Filosoffen fremhæver fagudvalget følgende:

 

  • Med afsæt i et filosofisk grundlag der i høj grad fokuserer på barnets spor, perspektiv og behov. Leg og motivation er grundpiller i det pædagogiske grundlag hvilket sætter institutionens pædagogiske fokus og refleksioner på linje med de styrkede pædagogiske læreplaner.

  • Tiltaget er en nytænkende og en udbredelsesvenlig måde hvorpå man kan adressere dannelses- og læringsperspektiv ved at lade børnene få indflydelse og bidrage til udvikling af den pædagogiske praksis og dermed skabe et fælles sprog og retning.

  • Institutionen forsøger kontinuerligt at motivere til lege- og aktivitetsvalg, bl.a gennem en nytænkende team-organisering, samt etablering af læringsmiljøer hvor børnene kan gå på opdagelse, eksperimentere og undre sig.Daginstitutionen Filsosoffen

En filosofisk tilgang med fokus på at bevare barnets, nysgerrighed, evne til at undres og lysten til at eksperimentere. Læringsmiljøer hvor børnene kan gå på opdagelse.

  • 76 børnehavebørn
  • 48 vuggestuebørn

Hvis du vil vide mere, så kontakt leder Susanne Eg, tlf 27 14 39 16

 

Vinder af Årets Dagtilbud 2018: Børnehaven Nyrup "Skab med teknologi"

læs mere

Nomineret til Årets Dagtilbud 2018: Dagplejen Faaborg Midtfyn Kommune "Koen har fire hjørner"

læs mere

Om Årets Dagtilbud

læs mere