Spring til indhold

Nomineret til Årets Dagtilbud 2018: En ko har fire hjørner

header image
billede
DFM2.jpg

Nomineret til Årets Dagtilbud 2018: Dagplejen Faaborg-Midtfyns Kommune

Når dagplejer Malene cykler forbi en fynsk ko med sine firedagplejebørn, så går snakken i cykel-ladvognen. Er koen tæt på eller langt væk? Er det en stor ko? Hvor mange ben har koen? Hos alle dagplejere i kommunen taler børnene om størrelser, former, og antal. Og det er ikke helt tilfældigt. Projektet ’Matematik i øjenhøjde’ har givet Dagplejen Faaborg Midtfyn Kommune nomineringen til prisen som Årets Dagtilbud 2018.

Hos alle dagplejere i kommunen taler børn og voksne om størrelser, former og antal. Og det er ikke helt tilfældigt. ’Matematik i øjenhøjde’ har givet Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune nomineringen til prisen som Årets Dagtilbud 2018.”Det handler ikke om tal og tællefærdigheder, men om rumforståelse og fornemmelse for fysiske former og forhold,” fortæller dagplejeleder Lene Stokholm, da fagudvalget besøger legestuen Motorikken i Årslev på Fyn.

Rumforståelse og mønstergenkendelse

Her er seks dageplejere fra Faaborg-Midtfyn Kommune i dag samlet med hver 3-5 børn. ’Matematik i øjenhøjde’ er et koncept for 0-3 årige, men det er ikke matematik, som vi voksne kender det. Projektets leder Pernille Peiter forklarer, at der er tale om en legende, sproglig og begrebslig stimulering, der tager afsæt i børnenes medfødte fornemmelse for mønstre og antal på op til fire uden at tælle. Samtidig understøttes børnenes rumforståelse og fornemmelse for størrelser ved brug af forholdsbegreber som ’over’, ’under’, ’større’, ’mindre’ osv.

Leg, hverdag og læring

’Matematik i øjenhøjde’ bygger på en legende, nysgerrig, undersøgende og eksperimenterende tilgang. Det er vigtigt at få slået fast fra starten, ikke mindst fordi et projekt om matematik for dagplejebørn ofte mødes med skepsis og umiddelbare reaktioner som f.eks ”små børn skal da ikke have matematikundervisning!”.

Men som titlen ’Matematik i øjenhøjde’ antyder, så er der tale om at sætte bestemte ord og begreber på ting, vi allerede gør i hverdagen, og derved udvide børnenes begrebsforståelse, kognitive udvikling og ikke mindst sproglige formåen.

IMG_0941.JPG
Malene
dagplejer

"Vi blev i princippet bare bevidste om læringspotentialet i at sætte ord på de ting vi allerede gjorde i forvejen"

Agurkerne er lange, og tomaterne er runde,” konstaterer dagplejer Marie sammen med børnene, når de er på besøg i hendes drivhus. ”Men agurkerne er jo også runde – bare på en anden måde.” Det handler om at udnytte omgivelserne og integrere den matematiske dimension i børnenes egne formuleringer omkring de situationer, der opstår i løbet af dagen. Matematikken følger børnene – ikke omvendt.

Tænker ikke over det mere

Med projektet følger en fysisk kuffert til hver dagplejer. I kufferten findes forskellige effekter, der kan inspirere både børn og voksne til at integrere mønster-, form- og rumforståelse i legen.” Det var en kæmpe aha-oplevelse for os,” fortæller dagplejer Malene: ”Vi blev i princippet bare bevidste om læringspotentialet i at sætte ord på de ting, vi allerede gjorde i forvejen. Og efter et stykke tid bliver det bare noget, man gør – helt ubevidst. Det er et mind-set, og når det først sidder der, så er kufferten ikke så vigtig mere, for så gør vi det bare. I alle mulige situationer”.

Og noget tyder på, at alle 136 dagplejere i Faaborg-Midtfyn Kommune har godt fat i konceptet. Efter en naturlig indledende skepsis hos både dagplejere og forældre synes der nu at være bred opbakning og begejstring for projektet ’Matematik i øjenhøjde’. To indledende aftener med oplæg samt projektlederbesøg hos alle dagplejere har etableret det ejerskab, som er en forudsætning for succes med projektet. Da Malene efter introduktionen til idéen fik kufferten mellem hænderne, steg entusiasmen øjeblikkeligt. ” Vi var enige om, at det her kunne vi virkelig bruge til noget,” fortæller hun, inden fagudvalget må sige farvel og tak, for nu skal børnene sove.

Men inden formiddagsluren skal nogle af børnene lige et smut forbi rummet med det runde toiletbræt og de firkantede små stykker toiletpapir.

DFM1.JPG

I nomineringen af Dagplejen i Faabog-Midtfyn Kommune fremhæver fagudvalget følgende:

  • Leg og læring er centrale elementer i såvel ’Matematik i Øjenhøjde’ som i den styrkede pædagogiske læreplan, der netop fremhæver, at børn lærer gennem kommunikation, udveksling og sociale interaktioner samt ved at eksperimentere med f.eks. materialer og gøre opdagelser.

  • At udforske tal, former og figurer med krop og sanser, og på børnenes præmisser, er således en velegnet måde at sætte fokus på 0-3 årige børns læring i hverdagen. Læring som i særlig grad bidrager til den kognitive og sproglige udvikling hos børnene.

  • Arbejdet med Matematik i øjenhøjde afspejler en systematisk tilgang til arbejdet med børns udvikling af matematisk opmærksomhed som mønstergenkendelse, talfornemmelse, rumforståelse og fornemmelse for størrelser, hvilket knytter an til læreplanstemaet ’Natur, udeliv og science’.

  • Fagudvalget bemærker tydeligt engagement hos dagplejerne i forhold til implementering af indsatsen.

Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune

Matematisk forståelse i dagplejen, med fokus på en legende, nysgerrig, undersøgende og eksperimenterende tilgang.

  • 136 dagplejere

Hvis du vil vide mere, så kontakt dagplejeleder Lene Stokholm, tlf 72 53 48 16

 

Nomineret til Årets Dagtilbud 2018: Daginstitutionen Filosoffen   "Hvor kommer sneen fra?"

læs mere

  Vinder af Årets Dagtilbud 2018: Vuggestuen og Børnehaven Nyrup "Skab med teknologi"

læs mere

Om Årets Dagtilbud 

læs mere