Spring til indhold

Det gode undervisningsmiljø

SMpiger_verdenskort.jpg

Benyt jer af DCUM som sparringspartner

Ønsker I, at sætte spot på jeres fysiske rammer? Er I nysgerrige på, hvordan I griber processen an, så pædagogik og fysisk indretning går hånd i hånd? Og søger I ideer og inspiration til jeres optimering af jeres læringsrum?

DCUM bidrager med

 • Viden om samspillet mellem rum og pædagogik
 • Viden om indretningsprocesser - som ofte kræver organisatorisk og pædagogisk forandring
 • Metoder til afdækning af behov og udviklingspotentialer blandt personale og elever
 • Ideer og inspiration til, hvordan I med små som større midler kan optimere jeres læringsrum
 • Overblik og indsigt i, hvordan andre skoler har etableret funktionelle og attraktive læringsrum
 • Erfaring med og eksempler på den gode evaluerings- og læringsproces

DCUM tilbyder bl.a.

Sparringssamtaler

Har I behov for rådgivning om indretning af jeres læringsrum, så står DCUM som nationalt videnscenter til rådighed.

DCUM bidrager med sparring i forhold til jeres proces, fra første indledende ønsker til ibrugtagning og etablering af nye vaner og adfærd. Derudover kan du altid henvende dig til DCUM, hvis I er på jagt efter de gode eksempler og erfaringer fra andre skoler og institutioner.

 

Inspirationsoplæg og temadage

DCUM tilbyder også oplæg for større og mindre forsamlinger. Det kan være I som skole ønsker at blive inspireret som kickstart på en modernisering- eller indretningsproces. Det kan også være, at I som forvaltning søger eksempler, metoder eller viden om indretning og brug af rum, som I kan dele med jeres skoler- og institutioner lokalt. 

DCUM lægger i sine oplæg vægt på praksisorienteret viden, der inspirerer til handling. Konkrete eksempler på hvad DCUM holder oplæg om:

 • Når de fysiske rammer og pædagogiske intentioner går hånd i hånd – eksempler og metoder til ’pædagogisk’ modernisering
 • Nye fysiske rammer – hvorfor vi skal huske nudging og adfærdsændring
 • Do’s and don’ts- vigtig viden i gør-det-selv indretningsprocesser
 • Elever på banen i indretningsprocesser – konkrete metoder til involvering af elever
 • Open learning spaces – fra private klasserum til fællesskab og feedbackkultur
 • Lyd, larm og støj – konkrete tiltag til forbedring af akustiske miljøer
 • De lavt hængende frugter – optimer jeres klasserum med små midler

Vi tilpasser altid oplægget efter jeres behov og ønsker.

 

Workshops og sparringssamtaler 

DCUM tilbyder skræddersyede workshops og sparringssamtaler. Det kan være en eller flere lokale workshops, hvor I som skole får hjælp og sparring til hele eller udvalgte dele af jeres moderniserings- og indretningsforløb.

En workshop kan f.eks. handle om hjælp til opstart og målformulering, behovsafdækning eller hjælp til at facilitere en ideworkshop, hvor I på stedet udvikler konkrete indretningsforslag. Derudover tilbyder DCUM løbende faglig sparring og kvalificering af ideer og indretningsforslag.

 

Det kan også være I ønsker inspiration og hjælp til, hvordan I griber den løbende evaluering og forankring an, så I sikrer, at de nye fysiske rammer også bliver taget i brug på den måde, som I drømte om.

 

DCUM var med som sparringspartner, da elektrikeruddannelsen i Viborg skulle indrette sig i nye lokaler. Læs mere om deres sparringsforløb med DCUM her

Brug for gode råd og vejledning? DCUM kan hjælpe netop din institution med at udvikle og sikre et godt børne- og undervisningsmiljø

læs mere