Spring til indhold

Væk med pegepind og hierarki

header image
Af Lone Sørensen
billede
STglaslokale.jpg

”Vi overvejer at dumpe Anne Sofie, så hun bliver et år mere” siger forstander for Haderslev Handelsskole, Peter Jepsen, med ironi i stemmen. Den afgående elevrådsformand Anne Sofie har nemlig været primus motor for, at elevrådet nu er kendetegnet ved stor og engageret tilslutning og sammenhold på tværs af årgange og studieretninger.

. Det har blandt andet betydet, at flere elever i dag er motiverede for at deltage i skolens fællesarrangementer og elevdemokrati. Det er på den baggrund, at Haderslev Handelsskole vinder undervisningsmiljøprisen 2011 i kategorien øvrige ungdomsuddannelser.

- Da jeg startede i elevrådet var det meget sådan, at førsteårselever ventede med at sige noget til andet år. Det har motiveret mig til at lave det om. Nu har vi en flad magtstruktur i elevrådet – det er ikke noget med, at jeg står med en pegepind og styrer møderne. Alle har ret til at sige noget og blive hørt, fortæller Anne Sofie om arbejdet med at ændre strukturen i elevrådet.

Det har været to centrale mål med strukturændringen: at flere elever skal have lyst til at deltage, og at elevrådsarbejdet skal bidrage til medlemmernes personlige udvikling.

- Hvis man vil være med i elevrådet, så er det ikke bare for at få gratis fravær, som man gjorde før i tiden. Det ser godt ud på CV’et, men det må også gerne være en læringsproces både demokratisk og socialt, understreger hun.

Elevrådet har, for at understøtte engagement og sammenhold, afholdt interne arrangementer med både socialt og fagligt indhold. Fx teambuildingskursus, skøjteture, interne fester og input fra ekstern oplægsholder.

Nu kommer HG-elever også til fællesarrangementer
En af de udfordringer, som elevrådet har haft særlig fokus på, er skellet mellem HHX- og HG-eleverne samt en tendens til, at især HG-eleverne ikke deltog i skolens fællesarrangementer. Den udfordring har elevrådet taget op ved at skabe nye traditioner.

- Til introfesten har vi ændret det sådan, at spisningen kun er for nye elever på HG og HHX, og de ældre så kommer senere. Det har gjort, at man årgangsvis mellem studieretninger kommer lidt tættere på hinanden. Ved sidste introfest lavede vi en konkurrence, hvor hver klasse fik nogle penge til at udsmykke deres bord, og så var der en præmie til bedste udsmykning. Der var helt vild opbakning, der samlede og gjorde, at de havde noget at snakke om, fortæller Julie, der var med til at planlægge festen.

- Normalt er der en stemning af, at åh nej nu kommer de store, men det var der ikke noget af her. Det var en god oplevelse til at kickstarte eleverne og samtidig gøre dem opmærksomme på elevrådets arbejde, supplerer Anne Sofie.

Elevrådet har også udviklet skolens årlige sportsdag til at være en aktivitetsdag, så det ikke kun er en dag for ”sportsnørderne”. Wii og brætspil konkurrerer nu side om side med traditionelle sportsgrene som fodbold og basketball.

Elevrådet har gjort en ekstra indsats for de elever, som er i gang med at tage kørekort. Mange af disse elever havde højt fravær, fordi de midt i skoletiden skulle til det obligatoriske førstehjælpskursus. Men på elevrådets initiativ kan eleverne nu tage et fælles førstehjælpskursus i forlængelse af undervisningen. Et initiativ, der har vakt interesse på lærerværelset, hvor lærerne nu også efterspørger et samlet førstehjælpskursus.

Udvalg har været vejen frem
Elevrådet på Haderslev Handelsskole bestod tidligere af nogle få virkelig engagerede medlemmer og en række elever, der var meget lidt engagerede og var præget af manglende sammenhold. Der var mange udvalg, men det var svært for nye elever at gennemskue, hvilke opgaver de forskellige udvalg varetog.  I dag er elevrådsarbejdet gjort mere overskueligt. Der er oprettet fire underudvalg, der varetager konkrete opgaver inden for forskellige områder: Undervisningsudvalget, kommunikationsudvalget, kulturudvalget og elevoverudvalget. Sidstnævnte varetager interne opgaver i elevrådet og sørger for at opretholde medlemmernes motivation i elevrådet ved at arrangere interne sociale og faglige arrangementer.

Underudvalgene er åbne for alle interesserede også for de elever, som ikke lige sidder i elevrådet. Lærerne sidder med i udvalgene, hvor de hjælper med at koordinere det praktiske og sikrer, at lærerne deltager i arrangementer og tiltag.

Det er ikke en fest det hele
Både lærere og ledelse mærker, at der er sket forbedringer i undervisningsmiljøet. Forstander Peter Jepsen roser eleverne for, at arbejdet i år er blevet til mere end elevfester og fredagscaféer. Det er centralt for ledelsen at være synlig og vise, at elevdemokratiet faktisk er noget, man tror på og mener, er værdifuldt for skolen. Elevrådet har også fået stor opbakning fra ledelsen i arbejdet med at ændre strukturen i elevrådet. Derudover prioriterer ledelsen, at deltage på alle elevrådsmøderne.

- Oprindeligt var det egentligt bare meningen, at vi kom de første 10 min. eller kvarter, hvis vi ville sige noget, eller hvis elevrådet havde noget. Men vi må nok indrømme, at vi på det sidste er blevet hængende. Ikke fordi vi på nogen måde vil kontrollere eller sige, hvordan de skal gøre, men vi synes bare det er så spændende, fortæller Peter.

- Eleverne er også fuldstændig frie, selvom vi er der. Vi mærker ikke, at der nogen, som sidder og tænker, om vi ikke snart kan gå, så de kan komme til at snakke. Det betyder også, at nogle af de der småproblemer, som kan dukke op, dem kan vi nå at svare på med det samme. Hvis der er nogle datoer eller noget, vi skal have afklaret, så ved vi måske på forhånd, at et tidspunkt vil passe godt eller dårligt. Det kan vi jo ligeså godt klare med det samme, i stedet for at Anne Sofie skal tilbage til os for at spørge, supplerer souschef Britta Veje.

Eleverne er glade for ledelsens opbakning og kan kun se fordele i, at ledelsen deltager i møderne.

- Der er ikke nogen, som er bange for at gå op til Peter og spørge om noget. Det er ikke sådan, at det er et højt hierarki. Det er sådan, nårh ja Peter har også siddet med til møderne, fortæller Anne Sofie og Julie.

Ledelsen er enige om, at elevrådet skal have stor ros for at have fået elevrådet bundet godt sammen internt samtidig med, at de har fået engageret de øvrige elever i fællesarrangementerne. Det er noget, som der skal bygges videre på.

- Når det nu gik så godt i år, så skal vi også sørge for at det kommer til at gå godt næste år. Vi har allerede fundet ud af, hvem der vil fortsætte af første- og andenårseleverne, og vi har fundet ud af, hvem der skal sidde med i bestyrelsen. Det er rigtig godt, for så skal vi ikke til at starte fra scratch i august, men kan køre videre med noget, fortæller Peter.

Visse ting skal bare fejres
Haderslev Handelsskole har netop fejret 3.-årseleverne med stor gallafest. Nu kan de trække i festtøjet igen og fejre Undervisningsmiljøprisen og de 25.000 kr., der følger med prisen.