Spring til indhold

Tryghed og tydelige værdier i Østofte

header image
billede
SM3drenge.jpg

På Maribo Skole - Østofteafdelingen arbejdes der aktivt for, at alle elever skal trives og føle sig som en del af et fællesskab. Og de gør det så godt, at skolen vinder Undervisningsmiljøprisen 2015 i kategorien ’grundskoler’. Med prisen følger 25.000 kroner fra Undervisningsministeriet.

Skolen er en mindre afdelingen af Maribo Skole. Den består af 160 elever fordelt fra 0. til 6. klasse. På skolen arbejdes der ud fra, at man ikke kan opnå læring uden trivsel og vice versa. Derfor arbejdes der aktivt med flere metoder og tiltag, som er med til at skabe et godt undervisningsmiljø for alle skolens elever.

”Vi tror på, at en anerkendende tilgang til børn er grundlæggende for undervisningsmiljø og læring på en skole. Det er vigtigt, at de rammer og relationer, eleverne møder, giver dem den fornødne tryghed. Derfor arbejder vi med tydelige værdier” siger skolens leder Ole Frederiksen.

Skolen arbejder desuden fokuseret med overgange, hvor lærere og pædagoger følger eleverne på tværs af børnehave, børnehaveklasse, 1. klasse og SFO. Det er med til at skabe en tryghed hos eleverne, og netop trygheden er et bærende element i skolens tilgang til trivsel.

Læring og legepatruljer

Der er etableret venskabsordninger klasserne i mellem, hvor de ældre elever hjælper de mindste med såvel praktiske som faglige ting. Der er legepatruljer, hvor skolen ældste elever igangsætter lege og aktiviteter i frikvarterne. Et tiltag som styrker relationer på tværs af årgangene, og samtidig giver de ældste elever ansvarsbevidsthed.

Netop ansvar og medindflydelse er kernen i skolens trivselsarbejde. Medindflydelse skaber både ejerskab og gode løsninger. Af samme grund tager eleverne aktiv del i at forbedre skolens fysiske og æstetiske omgivelser ved blandt andet at plante træer på skolen, ligesom deres tegninger og malerier fra forskellige sammenhænge dekorerer skolens vægge.

Særlige behov

På skolen tager man hånd om de elever, der oplever problemer i dagligdagen. Skolen har arbejdet med skilsmissegrupper, og har indgået et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om etablering af omsorgsgrupper, hvor de elever kan mødes og få et frirum til at tale med ligesindede. På grund af systematisk og vedholdende fokus på børn og deres vilkår i såvel skole som hjem er skolen således blevet udnævnt til Red Barnet Ambassadørskole.

Alt i alt er Maribo Skole – Østofteafdelingen et sted, hvor eleverne er i centrum og trivslen er i fokus -hver dag.