Spring til indhold

Trivsel i daginstitutionen

header image
Af Dorthe Boe Danbjørg (FOLA) og Jakob Sølvhøj (FOA)
billede
BMtraktortræf.jpg

At trives i sin daginstitution kræver blandt andet, at man som barn er tryg, føler sig set, hørt, anerkendt og udfordret. Det kræver nærværende og omsorgsfulde voksne og et godt samarbejde mellem forældre og institution.

Vi vil i det følgende pege på en række faktorer, som kan have negativ indflydelse på børns trivsel.

For lidt tid til omsorg
FOA – Fag og Arbejde har i 2010 og 2012 fået Bureau 2000 til at undersøge hverdagen i daginstitutionerne.  I 2010 svarede 36 pct. af de ansatte, at de dagligt eller flere gange dagligt oplever, at de har en mindre god oplevelse af at kunne yde tilstrækkelig omsorg for børnene. I 2012 var det 41 pct. af de ansatte, der havde den oplevelse.

De ansatte oplever:

  • Jeg kan ikke nå at give et barn trøst
  • Jeg har ikke tid til at tage mig af en konflikt mellem børn
  • Jeg kan ikke tage mig af et barn med forstyrrende adfærd
  • Jeg kan ikke tage mig af et barn, der ikke kan komme ind i legen
  • Jeg får ikke talt med kollegerne om et barn med problematisk adfærd
  • Jeg har ikke tid til at opmuntre et barn, der har brug for anerkendelse


Lav bemanding øger risiko for utilstrækkelig omsorg
Undersøgelsen viser, at problemet er størst i børnehaven og den viser, at der er en klar sammenhæng mellem bemandingen og oplevelsen, blandt de ansatte, af ikke at kunne give omsorg nok. Risikoen for, at de ansatte ikke selv føler, at de kan yde tilstrækkelig omsorg vokser, hvis bemandingen er lav.

Hvilken bemanding er der?
Hvor stor bemandingen er i hverdagen kan være svært at gennemskue for forældrene. Vikarer bruges nemlig i begrænset omfang, og næsten kun ved langtidssygdom eller barsel. Dertil kommer at flere ansatte er ansat på færre end 37 timer. Så når man som forælder ved, at der er tre voksne på stuen, så ved man ikke nødvendigvis, at 46 pct. af institutionerne har perioder på en time eller mere om dagen, hvor stuerne kun er bemandet med én medarbejder. En del personaletimer anvendes til ledelse og administration, frokost, dokumentation af det pædagogiske arbejde, møder med forældre, personalemøder og kontakt til forvaltningen. I 2010 betød det, at der reelt var 4,9 børn pr. voksen i vuggestuen og 10,5 børn pr. voksen i børnehaven – hvis der altså ingen sygdom var blandt de ansatte den dag.

Utilstrækkeligt forældresamarbejde
Undersøgelsen viser også, at et godt forældresamarbejde er udfordret af, at der i 42 pct. af institutionerne kun er en forældresamtale, når barnet starter i daginstitutionen og når barnet stopper. Det giver ikke samarbejdet gode vilkår.

Med vores underskrifter på erklæringen for nationalt samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud ønsker vi at ændre på de skitserede faktorer. Det gør vi blandt andet ved vores arbejde for at sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne og ved at sætte fokus på vigtigheden af, at der indføres en årlig institutions-hjem-samtale.

 
Kilde

Undersøgelserne ”Daginstitutionernes hverdag 2010” og ”Daginstitutionernes hverdag 2011” kan købes eller downloades på www.foa.dk.