Spring til indhold

Trivsel er også lys, lyd og luft

header image
Af Rasmus Challi
billede
SMdreng_lærerSkak.jpg

Søde venner, gode lærere og pædagoger er afgørende for hvordan Oliver trives. Men hvis luften i lokalerne er så dårlig, at han ikke kan koncentrere sig, så påvirkes både trivsel og læring i forkert retning.

Indeklima diskuteres ofte adskilt fra de generelle diskussioner om børnenes trivsel og læring. Hvis vi vil skabe et godt børne- og undervisningsmiljø, må vi tænke de fysiske, psykiske og æstetiske forhold sammen, mener Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM. Indeklimaet en del af det fysiske miljø, man kan overordnet sige, at indeklimaet består af lys, lyd, luft og temperatur. Indeklimaterminologi og grænseværdier er ikke altid lige let forståelige, og egentlig heller ikke særlig interessante at diskutere i sig selv. Det interessante er derimod indeklimaets betydning for børneness trivsel, koncentration og læring.

Dårligt indeklima kan koste et år
På baggrund af skolernes lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger har  DCUM analyseret sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i skolen. Her ser vi, at knap 25% af de adspurgte elever der oplever et dårligt indeklima har svært ved at koncentrere sig i timerne. For de elever der oplever et godt indeklima er det kun omkring 5% der har svært ved at koncentrere sig i timerne. En rapport fra DTU (Indeklima i skoler- status og konsekvenser) viser, at det tilladte CO2 niveau overskrides i ca. 50 % af de danske skoler. I samme rapport nævnes, at en fordobling af ventilationsraten fra et lavt niveau medførte en fremgang i præstationen af skolearbejdet på op til 14%. Populært omregnet svarer det til, at Oliver kan spare op til et helt års skolegang hvis indeklimaet i klasseværelselokalet er i orden.

Helhedsskolen presser indeklimaet
De skoler der i forvejen oplever udfordringer med indeklimaet, eksempelvis mangelfuld ventilation, har yderligere udfordringer efter implementering af folkeskolereformen. Der er et øget krav til f.eks luftskifte når lokalerne benyttes flere timer om dagen. Eleverne kan risikere at CO2 koncentrationen allerede fra morgenstunden ligger på det maksimale tilladte niveau på grund af aktiviteterne dagen før pga utilstrækkelig luftskifte.

Ændret adfærd er vejen frem
Våde huer, dynejakker og overtøj påvirker CO2 niveauet i klassen i negativ retning. Indeklimaet kan forbedres ved at lave aftaler om adfærd på skolen. Overtøj skal udenfor, lokalerne skal luftes ud osv. Aftalerne skaber samtidig en bevidsthed og  ansvarsfølelse hos både elever og lærere omkring vigtigheden af et godt indeklima i skolen. Når det så er sagt, er det værd at notere at aftaler om ændret adfærd stadig har en begrænset effekt i forhold til eksempelvis et nyt ventilationsanlæg, akustiklofter og solafskærmning. Når man lukker vinduet og påbegynder undervisningen vil CO2 niveauet i klassen meget hurtigt stige igen.

Gode klassekammerater, gode lærere og gode relationer er vigtige, men  indeklimaet må ikke glemmes når vi taler undervisningsmiljø. Det har stor indflydelse på trivsel og i sidste ende læring.  

 Hvad består indeklimaet af?

 • Lysforholdene
  Mængden af  dagslys og muligheden for at tilpasse lyset efter rummets opgaver. De primære parametre er lysmængde, lysstyrke, lysfarve samt kontraster og genskin.

 • Lydmiljøet
  Lydforhold i det enkelte rum, imellem flere rum og i forhold til ekstern støj. Tilfredsstillende lydforhold afhænger b.la af anvendte materialers lydabsorptionsniveau, efterklangstid og frekvensfordeling.

 • Luftkvaliteten
  Primært CO2 niveau. Påvirkes af ventilation og forureninger fra eksempelvis inventar, overflader og personerne.CO2 målinger indikerer hvor godt et rum er ventileret.

 • De termiske forhold
  Temperatur og luftens hastighed.

Se DCUMs indeklimaguide, som bl.a. indeholder forslag til konkrete her-og-nu indsatser for indeklimaet. 
 

læs mere

DCUM udlåner gratis indeklimaloggere som måler CO2, luftfugtighed, temperatur og støj. Med loggerne kan dagtilbud og skoler få viden om, hvordan tilstanden er i egne lokaler.  

læs mere