Spring til indhold

Trivsel er også digital

header image
billede
SMPige_Ipad.jpg

For mange skoler kan den digitale del af antimobbestrategien være svær at komme i gang med. Men et digitalt fokus allerede i indskolingen, og løbende tiltag med inputs fra forældre og elever kan gøre det nemmere at tænke det digitale antimobbearbejde ind som en naturlig del af undervisningen på alle klassetrin.

Hvad er en digital antimobbestrategi?

Ifølge undervisningsmiljøloven skal alle grundskoler og ungdomsuddannelser have en synlig antimobbestrategi, der både forholder sig til mobning i skolen og digital mobning. Strategien skal indeholde retningslinjer for, hvordan skolen vil arbejde forebyggende med mobning – også den digitale. Antimobbestrategi skal revideres efter behov, og med den hurtige digitale udvikling er det vigtigt, at den digitale antimobbestrategi følger den digitale udvikling og de temaer og udfordringer, der hører med. Det betyder også, at det digitale antimobbesarbejde for mange skoler kan være svær at få hold på. Men det forebyggende arbejde med den digitale del af antimobbestrategien kan også ses som en måde at få tænkt undervisning i digital dannelse og digitale spilleregler og færdigheder ind som et tilbagevendende tema på alle klassetrin. 

Ifølge SSP-konsulent Lotte Birkedal fra Roskilde Kommune kan skolerne med fordel tænke det digitale antimobbearbejde i to spor: et spor, der koncentrerer sig om teknik, indstillinger og lovgivning og et spor om etik, dialog og personlige grænser. Uanset klassetrin skal begge spor være til stede og ved at tænke de to spor ind i det forebyggende antimobbearbejde sikrer I jer at komme godt omkring emnet.   

Forældrene som medspillere

Digital mobning adskiller sig fra ”traditionel” mobning ved at være til stede på alle tidspunkter – også uden for skoletid. Den konstante tilgængelighed gør derfor forældrene til vigtige medspillere, når det kommer til elevernes digitale trivsel. Som en del af den forebyggende antimobbestrategi, kan det være en god idé at tage klassens digitale trivsel op på forældremøderne med jævne mellemrum. De digitale udfordringer ændrer sig i takt med, eleverne bliver ældre, og forældremøderne er et oplagt sted for forældrene og lærere at sparre med hinanden, diskutere digitale dilemmaer og skabe fælles digitale retningslinjer i klassen. I kan f.eks. bruge DCUMs dialogværktøj til at få hul på en snak om børnenes hverdag på nettet. 

 

Lotte Birkedal
SSP-konsulent, Roskilde Kommune

"Skolerne kan med fordel tænke det digitale antimobbearbejde i to spor: et spor, der koncentrerer sig om teknik, indstillinger og lovgivning og et spor om etik, dialog og personlige grænser."

 

Digital trivsel på alle klassetrin

”I må gerne holde os i hånden, når vi begiver os ud i det digitale univers.” Selv om elevernes liv online nemt kan få lærere og forældre til at føle sig på digital udebane, efterspørger eleverne klare retningslinjer fra både skole og forældre, når de bevæger sig ud i den digitale verden. Og jo tidligere skolerne begynder med det forebyggende arbejde mod mobning, jo bedre effekt har det på eleverne. I elevernes første skoleår er der sandsynlighed for konflikter og misforståelser mellem eleverne, og særligt hvis de ikke har øvet sig i at begå sig i online. Det er derfor vigtigt, at det digitale antimobbearbejde allerede starter i indskolingen. Her kan eleverne eksempelvis gøres bevidste om de misforståelser, der kan opstå, når vi kommunikerer skriftligt med hinanden online. I indskolingen kan eleverne lave øvelser, hvor de skriver små chatbeskeder til hinanden, og bagefter diskuterer, hvordan emojis og tekst kan skabe misforståelser, når vi skriver med hinanden online.

I de ældre klasser kan deling af nøgenbilleder og krænkende indhold være aktuelle emner at tage op, og i det forebyggende antimobbearbejde er det her oplagt at beskæftige sig med lovgivning, sikkerhed og personlige grænser. I kan finde inspiration til emnerne i DCUMs inspirationsmateriale ”Forebyg og bekæmp deling af krænkende billedmateriale”. Som en del af det forebyggende antimobbearbejde, kan I også arrangere foredrag med Politi eller SSP-medarbejdere om lovgivningen på området eller med personer, der selv har været udsat for digital mobning. Personlige fortællinger gør ofte et stærkt indtryk på eleverne, og kan samtidig fungere som en god samtalestarter om personlige grænser og do’s and don’ts online. I Roskilde Kommune tager Digitalisterne ud på skoler og fortæller om digital mobning, hævnporno og personlige grænser. Formålet er at skabe en dialog mellem eleverne og jævnaldrende unge uden løftede pegefingre.

Arbejdet med digital trivsel kan, desværre, ikke klares på en årlig trivselsdag, men kræver en gentagen opmærksomhed. I stedet for at se det forebyggende digitale antimobbearbejde som en særskilt opgave, kan den med fordel tænkes ind i som en del af den daglige undervisning, de eksisterende forældremøder osv., så mobning eller mobbelignende problematikker – forhåbentlig – ikke bliver aktuelle.

Hvordan kommer I i gang?

  • Sørg for at begynde det digitale antimobbearbejde allerede i indskolingen, og tilpas emnerne efter klassetrin.
  • Inddrag alle parter og tænk tværfagligt i arbejdet i det digitale antimobbearbejde; Forældre, elevråd, pædagoger og SSP.
  • Lav tydelige retningslinjer for hele skolen og lav, i samarbejde med eleverne, digitale klasseprincipper i alle klasserne.
  • Brug den årlige trivselsdag til at kigge skolens antimobbestrategier efter i sømmene.

Læs mere:

Find inspiration til forældremøder, digital trivsel, antimobbestrategier og meget mere: