Spring til indhold

/ Opdateret

Synlig medbestemmelse

header image
Af Heidi Skipper
billede
Barn_turkisVæg.jpg

Personalet i Thorsø Børnehave mente, at børnene havde en hel del medbestemmelse i hverdagen, men kortlægning af børnemiljøet ved hjælp af Børnemiljøtermometeret viste, at børnene ikke var enige!

Den forskellige opfattelse, af hvor meget børnene var medbestemmende i dagligdagen i børnehaven, bevirkede, at Souschef Hanne Bech Kristiansen blev opmærksom på, at meget af det, personalet i forvejen gør, ikke er blevet italesat. Som følge af den erkendelse er personalet nu meget mere tydelige, når de inviterer børnene til at være med til at bestemme. Nu hedder det for eksempel ”I dag er det dig, der må vælge sangleg”. På den måde er det generelt blevet meget tydeligt for børnene, at der rent faktisk er flere ting, de er med til at bestemme i forbindelse med dagens aktiviteter. Børnene har også fået lov til at bestemme, hvilket legetøj, der skulle købes til den frie eftermiddagsleg, der er en del af strukturen i Thorsø Børnehave. Det legetøj leger børnene med hver eftermiddag – til stor glæde for alle.

Fra vurdering til handlingstiltag

Inden for det fysiske miljø er der i Thorsø Børnehave ved hjælp af børnemiljøvurderingen blevet klarhed over, hvor forbedringer er tiltrængte. Børnene påpegede for eksempel trange garderobeforhold og en lidt lummer lugt fra toilettet i deres vurdering af det fysiske miljø i børnehaven. Det er ting, der kan gøres noget ved – og det er der allerede blevet. I handlingsplanen har personalet angivet, hvem, der igangsætter hvad og hvornår, når det for eksempel handler om ny garderobe og fornyelse af legeplads. De konkrete handlingstiltag er blevet til på en personaleweekend, hvor der var god tid til at gå i dybden med de resultater, som bearbejdningen af dataene havde vist. En weekend, som blandt meget andet bød på diskussioner om medansvar, måling af tillid, tryghed og glæde.

Systematik i børnemiljøvurderingen

Hanne Bech Kristiansen har erfaret vigtigheden af, at nogen holder fast i trådene, når man skal gennemføre en børnemiljøvurdering. Den ansvarlige skal planlægge processen og udstikke ret faste rammer, når observationsskemaer og spørgeskemaer skal udleveres til kolleger. I Thorsø Børnehave har personalet især været glade for, at de systematiske undersøgelser har givet vished om forholdene i institutionen frem for gisninger og fornemmelser. Hanne Bech Kristiansen er i det hele taget meget positivt stemt over for børnemiljøvurderingen:

- Børnemiljøvurdering og pædagogiske udvikling bliver samtidige processer på en ny og forfriskende måde. Også i forhold til anerkendende pædagogik, giver børnemiljøvurderingen rigtig god sammenhæng. Der er vel næppe noget, der er mere anerkendende end at blive lyttet til og se, at de meninger man har, bliver omsat til noget nyt eller fastholder noget, der er godt, siger Hanne Bech Kristiansen.

Ligegyldigt om en vurdering af miljøet i børneperspektiv med børnene som medspillere resulterer i, at garderoberne skal renoveres eller, der skal mere tydelighed i børnenes medbestemmelse, så fører det alt sammen til udvikling – til gavn for den daglige pædagogiske praksis og alle parter i institutionslivet. Både børn, personale og forældre nyder godt af børnemiljøvurderingen.