Spring til indhold

Støj har mange facetter

header image
Af Anne Sofie Urup-Madsen
billede
SMPige_trommer.jpg

Der er god grund til at bekymre sig om støj i skolen og arbejde aktivt med at reducere støj. Støj er nemlig hverken rar for lærere eller elever, og den har en negativ indflydelse på børns indlæring og deres almene trivsel i skolen. Med en holistisk tilgang kan man se på støj fra flere vinkler på en gang, og det er vigtigt, hvis kampen mod støjen skal være effektiv.

Støj i skolen
»Henrik sidder bøjet hen over fem svære matematikstykker, der skal løses inden timen slutter. Han er lige startet forfra på 2. opgave igen. Læreren har tændt for noget stille baggrundsmusik, som giver en let rungen i klasseværelset. Marie og Isabella hvisker og fniser ovre i hjørnet, fordi Oliver højlydt råber efter hjælp fra læreren samtidig med, at han sidder og laver ansigter til pigerne. Det er svært for Henrik at koncentrere sig. Ikke mindst fordi nogle elever fra 2. klasse jævnligt banker på ruden, og Simon og Christine sidder og hyggesnakker om gårsdagens fodboldkamp, fordi de er færdige med opgaverne. Uroen stiger stødt i klassen og Henrik giver op. Han taler med om fodboldkampen i stedet«.

Det kan være svært at arbejde, når der er meget larm omkring en. Tal fra Termometeret 2011/2012 viser, at 48 % ud af ca. 50.000 elever fra 4.-10. klasse oplever problemer med larm og støj i timerne hver dag eller næsten hver dag. For mange er der altså ikke tale om hensigtsmæssig larm i klassen. Det er ikke bare støj fra eksempelvis trafik og elektronik, der forstyrrer, men også støj fra klassekammerater, der snakker, hvisker eller spørger om hjælp, og støj fra andre elever, der arbejder på gangene eller leger i udearealerne. Det er både høje lyde og almindelig snak men også hvisken, der opleves som støj. Støj i skolen er derfor ikke kun høreskadelig støj, der måles på et lydniveau over 80db, men også generende støj, der dækker over forskellige uønskede lyde. Lyde som påvirker både elevernes undervisningsmiljø og lærernes arbejdsmiljø negativt.

 

Billede1.png
Anne Sofie Urup-Madsen

"Elever fortæller, at støj stresser, frustrerer, gør det svært at koncentrere sig og afkobler dem fra undervisningen."

 

”Det er ikke rart at være i klassen, når der er meget larm”
Det fortæller en pige fra 6. klasse. Mange elever bliver ligesom lærere generet af støj – også selvom de selv er med til at larme. Elever fortæller, at støj stresser, frustrerer, gør det svært at koncentrere sig og afkobler dem fra undervisningen. De oplever blandt andet at gå glip af noget af det, de gerne vil lære; at gå glip af forklaringer
på noget af det, de ikke forstår; og at støj gør det svært for dem at løse opgaver i klassen. Derudover oplever de, at støj kan skabe konflikter blandt eleverne og med læreren, og i nogle tilfælde kan den give ondt i ørerne eller hovedet. Det er effekter af støj, som flere undersøgelser har dokumenteret. Det er derfor tydeligt, at støj mindsker udbyttet af undervisningen, og at hverken elever eller lærer trives optimalt i et støjfyldt miljø. 

Der skal tænkes holistisk, når der arbejdes med støj!
Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort at nedbringe støj i klassen, for der er mange årsager til larm, og det er næppe et enkelt magisk initiativ, der ændrer hele lydmiljøet. Nogle gener fra støj er forårsaget af dårlige tekniske løsninger, mens andre som i eksemplet med Henrik også er grundet i klassekulturen. Støj er derfor ikke noget man slipper for fra den ene dag til den anden. Det kræver en vedholdende og helhedsorienteret indsats. At se på støj i et holistisk perspektiv betyder, at man både skal forholde sig til klassekulturen og de fysiske rammer. Hvis akustikken i klasseværelset er optimal, er der nemlig større pædagogiske friheder til at imødekomme forskellige læringsstile. Derfor skal vi både se på forhold, der forbedrer akustikken – såsom møbler, indretning, brugen af inventaret mv. og på forhold, der forandrer klassekulturen.

Her kan inspirationen hentes flere steder fra – bl.a. fra eleverne selv. Nogle elever kan eksempelvis fortælle om roligere timer, når individuelle arbejdspræferencer imødekommes. Timer, hvor de som ønsker det, må have musik i ørerne, mens mere støjfølsomme elever får lov til at anvende hørebøffer. Timer, hvor elever selv kan vælge, om opgaven skal løses i grupper eller individuelt. Et holistisk syn på støj er et vigtigt skridt på vejen mod et mindre støjfyldt miljø, der både er til gavn for elevernes trivsel og lærernes arbejdsmiljø.