Spring til indhold

Sociale kompetencer

header image
billede
BMstordreng_lilledreng.jpg

Børn udvikler deres sociale kompetencer, når de knytter sig til andre mennesker, samarbejder, og sætter sig i andres sted.

Aktiv deltagelse
Sociale kompetencer udvikles ved at være med, hvor det sker! Det gælder om at være med til at lege, være med til at bygge et højt tårn, lave en hule - eller få far-mor-børn til at vare en hel formiddag.

Ved at indgå i venskaber og gruppefællesskaber lærer børn at give og få omsorg og respekt, og de opnår færdigheder i forhold til at forhandle og argumentere.

Hvad er sociale kompetencer

Sociale kompetencer er f.eks. evnen til at:

  • være nysgerrig.
  • udtrykke følelser.
  • se og forstå andres behov.
  • vide hvordan man handler i forskellige situationer.
  • indgå i venskaber og relationer til andre børn.

Livslang udvikling
Sociale kompetencer kan udvides og udvikles gennem hele livet, men i barndommen dannes basale sociale mønstre. Det sker gennem erfaringer med forskellige sociale processer såsom handlen og passivitet, ansvar og ansvarsfrihed, styrke og svaghed, magt og afmagt, nærhed og konflikt.

Børn færdes mange forskellige steder – i dagtilbuddet, i hjemmet, i venners hjem og til fritidsaktiviteter – og de skal lære at manøvrere i forskellige kulturer og erfare de muligheder og betydninger, de hver især giver. Herigennem lærer børn at se og analysere forskellige sociale samspil, og de lærer at indgå i dem, forandre dem eller forlade dem.

Sådan styrkes de sociale kompetencer
Dagtilbud bør både udvise og kræve rummelighed, så hvert enkelt barn oplever sig selv som grundlæggende socialt kompetent. I omgivelser, hvor børn føler sig set, trygge og respekterede, vil en udvikling af deres sociale kompetencer være en naturlig del af deres hverdag igennem leg og samvær med andre børn og voksne.

Der kan støttes op omkring en udvikling af de sociale kompetencer hos børn eller grupper af børn ved forskellige pædagogiske tiltag: 

  • Prioriter samarbejde højt
  • Støt op om venskaber og legefællesskaber
  • Lad børnene have indflydelse på deres hverdag
  • Lad børnene fortolke hinandens udtryk og kropssprog, f.eks. i forbindelse med konflikter
  • Lad børnene argumentere for deres meninger. 

Nyt DCUM værktøj om børnemiljø og læreplaner: Skab læringsøjeblikke i hverdagens små rutiner

læs mere

Dagtilbudstermometeret: Børnenes egen vurdering af børnemiljøet i dagtilbud

læs mere