Spring til indhold

Social resiliens

header image
billede
SMpige_cirkel.jpg

En helhedsorienteret indsats i Vejle har banet vejen for 4 modelskoler, hvor social resiliens er i fokus. Thyregod Skole, Højen skole, Smidstrup skole og Vejle Midtbyskole er de første skoler i Europa som arbejder med social resiliens og FNs 17 nye verdensmål.

Modelskolerne skal bane vejen for andre skoler, ved at udvikle forslag og inspirere tilsvarende arbejde i resten af landet. Et af projektets pointer er, at se skoler og lokalmiljø som en sammenhængende helhed, og herigennem understøtte det enkelte barns egen livsduelighed (resiliens).

Dansk Center for Undervisningsmiljø har indgået et samarbejde om social resiliens med Vejle Kommune og Danmarks Pædagogiske Universitet. Projektet skabes sammen med elever, personale og forældre på de fire model-skoler, og DCUM håber med projektet at kunne præsentere nye metoder og værktøjer, som kan understøtte skolernes arbejde med social resiliens i praksis, og på sigt udbrede erfaringer og inspiration til skoler over hele landet.

I august blev der afholdt en workshop, hvor elever, personale og ledere fra de fire skoler samt Børn og Unge i Vejle kommune deltog.

DCUM faciliterede dagen, der bød på både oplæg fra Uddannelseschef Anette Jensen (Vejle), Professor Peter Berliner (DPU), Centerleder Jannie Lindskov (DCUM), samt større workshops hvor de enkelte skoler diskuterede og præsenterede deres ideer for det kommende arbejde med social resiliens.

 

Om Resiliens

 

 

I psykologien bruges begrebet om menneskers evne til at overvinde belastninger og risikofaktorer i livet. Det handler om livsmod, modstandskraft og robusthed. Med social resiliens menes, at egenskaben ikke kun er en individuel kvalitet. Den kan derimod tillæres og udvikles gennem sociale miljøer

 

 

 

Projektet i Vejle kan bane vejen for nye tilgange til lærings- og skolemiljøer, der skaber chancelighed for alle børn uanset baggrund. Trivsel, faglighed og dannelse er nøgleord for projektet, der samtidig skal følges af ny forskning.

DCUM glæder sig til at se projektet udfolde sig og håber at kunne understøtte med metodeudvikling og nationalt inspirationsmateriale, efterhånden som projektet skrider frem.

Projektet ledes af Vejle kommune, Biljana Lozo og DCUM.

DCUM om social resiliens
Det handler om at skabe rum og fællesskaber der fordrer chancelighed, særligt for udsatte børn og unge, og herigennem udvikle det enkelte barns resiliens. Øget chancelighed og et forbedret undervisningsmiljø vil desuden have en positiv effekt for indlæringspotentialerne i det enkelte barn.

Kontakt DCUM for yderligere information om social resiliens

Vejle Kommune

Vejle Kommune er en del af det internationale netværk 100 Resilient Cities ved Rockefeller Foundation. Vejle lancerede i marts 2016 Europas første strategi for resiliens.

Vejle: Første resiliensstrategi i Europa

Ny tænketank skal udvikle folkeskolen i Vejle