Spring til indhold

Social baggrund rækker ind i madpakken

header image
Af Bettinna Stryhn
billede
BMdrenge_i_vindue.jpg

Vi hos børnehaven Børnegården har som målsætning, at alle vores børn skal inkluderes og opleve glæden ved aktiv deltagelse i børnefælleskaber, ingen skal føle sig fravalgte eller uden for fælleskabet.

Det betyder i praksis at pædagogerne ofte må tænke og handle kreativt, også når det gælder frugt, frokost eller eftermiddagsmad. Til samling, hvor vi spiser medbragt frugt, skæres det frugt ud, der er medbragt denne dag og anrettes på et fad, som bydes rundt til alle børnene – Her deles og ingen af børnene stiller spørgsmålstegn ved, at netop den frugt de har medbragt, skæres ud og deles, det er en helt naturlig del af hverdagen i Børnegården.

Tryghed, nysgerrighed og nye tiltag på madfronten

Familierne her i Børnegården har et meget forskelligt indkomstgrundlag og for en del af familierne må der dagligt gås på kompromis med kvalitet og kvantitet i forhold til madindkøb. Starthjælp, kontanthjælp eller en førtidspension rækker ofte kun til det mest billige mad, hvilket tydeligt ses i børnenes madpakker. Lyserød kødpølse, hvidt toastbrød eller rester af kogt pasta i madpakken er dagligdag. Og netop fordi madpakkerne er af meget forskellig kvalitet, tales der meget med børnene under frokosten om, hvad madpakkerne indeholder og der smages, byttes og deles ved frokosten med behørig respekt for forskellige religiøse forbud.  Ofte resulterer det i en efterfølgende god dialog med forældrene om, at deres barn i dag har smagt noget nyt, som det var meget begejstret for, og alle vores forældre er mere end villige, til at gøre det bedste for deres barn, hvilket motiverer til at prøve nye tiltag i madpakken.

Maddage på stuerne arrangeres i samarbejde med forældrene og praktiseres i det omfang, det kan lade sig gøre, og hvor børnene har mulighed for at betale 10,00 kr. til hjælp til en fælles frokost. Det er ikke alle, der har den mulighed, så her tænker og handler pædagogerne igen kreativt. Maddagene har til hensigt at præsentere børnene for mad, de ikke før har smagt. Børnene er med i alle forberedelser fra madindkøb til tilberedning og borddækning, hvilket vækker en naturlig nysgerrighed og mange af vores børn har fået nye sunde vaner gennem disse maddage.

Stolthed, gavmildhed og hjemmebag

Vi har som alle andre dagtilbud mærkedage som fødselsdage, sommerfester, julefest, fælles maddage, fastelavn, Eid-kaffe m.m. og det er et fantastisk syn at opleve, hvordan fælles buffeten bugner af mad fra hele verden. Den sirligt kreerede fødselsdagslagkage eller de hjemmebagte boller stolt serveres af børn og forældre.

For på trods af meget forskellige indkomstgrundlag og social baggrund så er kærligheden og gavmildheden og ønsket om at gøre det bedste for børnene ens for alle forældre.

Vi tror nemlig på, her i Børnegården, at alle forældre elsker deres børn, alt hvad de kan.

BMtraktortræf.jpg
Bettinna Stryhn

"Vi har som målsætning, at alle vores børn skal inkluderes og opleve glæden ved aktiv deltagelse i børnefælleskaber, ingen skal føle sig fravalgte eller uden for fælleskabet."

 

Hvem er vi?

Børnegården er et selvejende integreret dagtilbud, normeret til 74 børn i alderen fra 0-6 år, vi arbejder med primærpædagogik, således at alle familier er tilknyttet en pædagog, der varetager alt vedrørende barnet og familien.

Fysisk har vi til huse på to matrikler, vores lille perle af en skovbørnehave Skovmøllen, ligger 8 km fra vores ”hovedhus”, som er beliggende i et udsat boligområde i Svendborg. Vi har et bredt udsnit af familier fra alle samfundslag og etniciteter, hvilket giver en værdifuld mangfoldighed; socialt, kulturelt og religiøst, men også udfordringer for det pædagogiske personale, der i hverdagen møder en stadig stigende fattigdom blandt en del af vores familier, som rækker helt ind i madpakken og frugten, hvis der medbringes noget.

Tillid og dialog imellem pædagoger og forældre giver mening hos os.

I Børnegården har vi ingen forbud i forhold til mad, men maden er indlejret i vores pædagogiske holdninger og handlinger, og gennem et tæt samarbejde, den gode dialog og kærlig guidning  med og af forældrene, kommer vi rigtig langt.

Vores forældre har fravalgt madordning og medbringer selv, såvel morgenmad som frokost, frugt og eftermiddagsmad. Dog er det sådan, at der altid er mad i Børnegården, til de børn, som ikke har fået morgenmad hjemme og ikke har medbragt noget eller ikke har nogen madpakke med. Enkelte gange har vi haft familier, der ikke har kunnet få pengene til at række og som har stået fredag eftermiddag med udsigt til en kommende weekend uden mad. Og da hver pædagog har et trygt tillidsforhold til den enkelte familie, tør forældrene bede om hjælp. Pædagogerne har i disse situationer hjulpet familien ved at finde, hvad der var af mad i køleskabet eller fryseren her i Børnegården og efterfølgende, sammen med familien, taget kontakt til sagsbehandleren, som har hjulpet familien videre.