Spring til indhold

Produktionsskole har focus på elevindflydelse

header image
billede
STMvinkelsliber.jpg

I 2006 vandt Greve Produktionsskole Undervisningsmiljøprisen, for deres udvikling af et redskab, som er målrettet arbejdet med undervisningsmiljø på produktionsskoler, planlægning af en konference med henblik på udveksling af metoder og redskaber samt sparring med andre produktionsskoler.

Fokus på udemiljø

Greve Produktionsskole har sat fokus på undervisningsmiljøet ved blandt andet at udvikle et redskab målrettet til arbejdet med undervisningsmiljø på produktionsskoler.

Greve Produktionsskole har styrket indsatsen for at forbedre undervisningsmiljøet, såvel internt på skolen som eksternt på produktionsskoleområdet. De har udviklet et elektronisk redskab til kortlægning af undervisningsmiljøet specielt på produktionsskoler. Redskabet er også blevet anvendt af andre produktionsskoler. Skemaet bruger de to gange om året, så de kontinuerligt kan følge med i, hvordan undervisningsmiljøet udvikler sig.

- En til to gange årligt udfylder eleverne et skema, hvor vi vurderer undervisningsmiljøet, og ser, hvad der kan gøres bedre. Dette giver alle elever mulighed for at give deres mening om skolens miljø og vilkår til kende, fortæller Anja Cedervang, Michala Schmidt og Kenneth Larsen , elever på Greve Produktionsskole

Undervisningsmiljø i det fri

Det gode undervisningsmiljø afhænger ikke kun af, hvordan undervisningen foregår. Det er mindst lige så vigtigt, at pauserne giver mulighed for at lade op. På Greve Produktionsskole har man indrettet et udendørsmiljø, der gør det rart at komme udenfor i pauserne.

- Skolen gør alt for at opnå og vedligeholde et positivt undervisningsmiljø, fortæller Anja, Michale og Kenneth , da de skal forklare, hvorfor de mener Greve Produktionsskole fik undervisningsmiljøprisen.

Elevernes egne ideer

Eleverne og elevrådet på Greve Produktionsskole er involveret i skolens arbejde med undervisningsmiljøet og kommer med forslag og nye ideer til skolens udvikling. De har nedsat et "Skoleåndsudvalg" som har til formål at komme med forslag til forskønnelse og forbedring af de fysiske rammer. Det var eksempelvis eleverne, der gav udtryk for ønsket om et bedre udendørsareal. I dag byder udendørsarealerne omkring skolen på forskellige aktiviteter, og det er nemmere for eleverne at mødes og være sammen i pauserne.

- Udover at vi har fået lavet de ting, som eleverne har brug for, har det også givet et løft, som får Greve Produktionsskole til at se mere attraktiv ud, fortæller Anja, Michala og Kenneth.

De 25.000 kr., som fulgte med prisen, blev sat af til at gøre udendørsarealerne endnu bedre. Idéer var der nok af: En basketballbane, et udendørs skakspil, flere borde og bænke eller en opdeling af gården i mindre sektioner, som kan bruges til samling og private møder.

Initiativ til vidensdeling

Greve Produktionsskole har endvidere taget initiativ til en landsdækkende konference om deltagerindflydelse, hvor undervisningsmiljøet og arbejdet med undervisningsmiljøvurderingerne er på dagsorden. Formålet med konferencen var udveksling af metoder og redskaber samt sparring omkring arbejdet med undervisningsmiljø på produktionsskoler.

STMtømrer_lærer.jpg
Elever
Greve Produktionsskole

"Skolen gør alt for at opnå og vedligeholde et positivt undervisningsmiljø"