Spring til indhold

Plads til mænd på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

header image
Af DCUM
billede
STdreng_i_stol.jpg

Når de studerende og uddannelsesstedet samarbejder om at skabe et godt studiemiljø med plads til alle giver det pote. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle vinder Undervisningsmiljøprisen 2015 i kategorien ’voksen- og videregående uddannelser’. Med prisen følger en check på 25.000 kroner.

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle er vindere af årets undervisningsmiljøpris for de videregående uddannelser. Uddannelsesstedet har en vision og ambition om, at der skal være plads til alle og at de studerende skal være aktive med-skabere af studiemiljøet.

De studerende skal have indflydelse

Ifølge Pernille Stech Jensen som er studerende og formand for De studerendes Råd, er et godt studiemiljø kendetegnet ved, at de studerende har mulighed for at få indflydelse på deres dagligdag. Og på sygeplejerskeuddannelsen i Vejle bliver der lagt stor vægt på at involvere og samarbejde med de studerende for at skabe de bedst mulige studierammer. Involvering er så væsentligt i Vejle, at begrebet har sit eget punkt i uddannelsesstedets interne organisationsbeskrivelse.

At etablere et stærkt samarbejde imellem de ansatte og de studerende stiller krav til begge grupper. Vi skal ville hinanden. Og det vil de heldigvis gerne på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Eksempelvis deltager uddannelseschefen når De Studerendes Råd holder møde, ligesom De Studerendes Råd flere gange årligt mødes med uddannelsens ledende undervisere.

Senest har de studerende været inddraget i en flytningsproces hvor et nyt og moderne campus skulle tages i brug. Involveringen har minimeret de fysiske og tekniske ’børnesygdomme’ som større flytninger altid bringer med sig, og som især rammer de studerende i hverdagen.

STtodrenge.jpg
Studerende på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

"Det kan som mand være en meget ensom affære at læse til sygeplejerske"

 

Mandeloge og gokart

Et særligt kendetegn ved et godt studiemiljø er ifølge Pernille, at der skal være plads til alle studerende. En udsat gruppe på sygeplejerskeuddannelsen er de mandlige studerende. Mads Vestergaard Petersen er en af de få mandlige studerende på sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Mads bekræfter, at det som mand kan være en meget ensom affære at læse til sygeplejerske.

På sygeplejerskeskolen i Vejle har man forsøgt at håndtere denne udfordring ved i 2011 at etablere en mandeloge, hvor de mandlige studerende løbende har mulighed for at mødes på tværs af årgangene og skabe et stærkt sammenhold. Logen afholder årligt 1-2 store arrangementer, der støttes økonomisk af skolen. Senest har logen eksempelvis været ude og køre gokart. Mandelogen giver os gode muligheder for at mødes på tværs, forklarer studerende Mads Pedersen. I logen oplever man pludselig, at man har nogle ligesindede at sparre med og spørge om hjælp.

At fastholde de mandlige studerende på uddannelsen udgår naturligvis fra et ønske om at få flere mænd i sygeplejen, men det har også gavnlige effekter på det daglige studiemiljø, både for de mandlige og kvindelige studerende. De kvindelige studerende sætter stor pris på deres medstuderende fra det andet køn og bifalder, at man fra skolens side har etableret en loge til og for de mandlige studerende. Flere at de kvindelige studerende giver samtidig udtryk for en positive misundelse på mandelogen. De ville gerne være med -hvis de måtte.

25.000 kroner i lommen

Med undervisningsmiljøprisen følger 25.000 kroner. Hvad den kontante belønning skal bruges til er endnu ikke besluttet, men uanset hvad er kravet dog, at det skal komme alle studerende til gode. Prisen er jo netop en anerkendelse af det arbejde, der gøres for at inddrage og skabe plads til alle på uddannelsen.