Spring til indhold

Nyt projekt: Børn og voksne skal være sammen om det gode børnemiljø i dagtilbud

header image
billede
DCUM finale LOW-37.jpg

Det er forskelligt, hvor meget og hvordan børn inddrages i at tilrettelægge og udforme hverdagen i deres dagtilbud. Det vil Dansk Center for Undervisningsmiljø i et nyt projekt støttet af Nordea-fonden nu lave om på ved at klæde pædagoger på til systematisk at inddrage børnene i forhold til børnemiljøet i deres dagtilbud. Projektet kører til og med 2024.  

Børn og voksne skal være sammen om hverdagen i dagtilbud, hvor børnene klædes på til at være "børnemiljøvenner". Det er formålet med et nyt projekt hos Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Et projekt, som er støttet af Nordea-fonden, og som skal munde ud i en materialesamling, som kan komme dagtilbud til gavn.

I Danmark har vi tradition for, at pædagogerne lytter til børnene i dagtilbud. Alligevel forstås børneinddragelse i kommunerne bredt. Der er nemlig stor forskel på, hvordan og hvor meget børn oplever at blive inddraget i beslutninger og tilrettelæggelsen af hverdagen i deres dagtilbud.

Heidi Knudsen
Konstitueret direktør, DCUM

"Dagtilbuddene er allerede gode til at lytte til børnene, så vi har et godt fundament. Men vi kan godt blive endnu bedre til systematisk at inddrage børnene, når det kommer til deres børnemiljø."

 

Derfor vil Dansk Center for Undervisningsmiljø nu udvikle en lettilgængelig materialesamling, som pædagogerne kan bruge til at arbejde systematisk med børneinddragelse i forhold til emner, der vedrører børnemiljøet. Projektet kalder vi Børnemiljøvenner, for børnene har nemlig en vigtig rolle og stemme. De skal derfor klædes på til at være ”børnemiljøvenner”, så de bliver medskabere af og aktivt deltagende i forhold, der vedrører børnemiljøet i deres dagtilbud. Og det er et vigtigt fokus, fortæller konstitueret direktør hos DCUM, Heidi Knudsen:

”Dagtilbuddene er allerede gode til at lytte til børnene, så vi har et godt fundament. Men vi kan godt blive endnu bedre til systematisk at inddrage børnene, når det kommer til deres børnemiljø. Vi ved, at det er vigtigt, at alle børn, uanset kompetencer og forudsætninger, bliver hørt og inddraget. Det skaber trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal vi understøtte den pædagogiske faglighed, så vi bliver endnu bedre til at tilrettelægge og gennemføre inddragende pædagogiske forløb og processer med børn.

Værktøjer udvikles i samarbejde med praksis

Projekt Børnemiljøvenner laves i tæt samarbejde med praksis. I projektets første fase skal en række dagtilbud bestående af både børn og pædagogisk personale være med til at udvikle og kvalificere materialesamlingen sammen med DCUM’s fagkonsulenter.

Derefter skal dagtilbuddene afprøve prototyper, hvorefter den endelige materialesamling udvikles og udbredes, så samlingen kan komme flere danske dagtilbud til gavn.

Læs mere om projekt Børnemiljøvenner, og følg projektets udvikling her.

For yderligere information kontakt projektleder og pædagogisk konsulent Mia Lønsmann Skole, Dansk Center for Undervisningsmiljø.