Spring til indhold

Nomineret til Årets Dagtilbud 2019: Den integrerede institution Asebo

header image
billede
IMG_1128.JPG

Bag en klassisk gulstensfacade sydøst for Vejle ligger daginstitutionen Asebo som en labyrint af skrå gange, mange rum og hele tiden et nyt hjørne at kigge rundtom. I den lidt finurlige arkitektur møder vi nogle synlige pædagogiske principper og det tydelige værdigrundlag, som har gjort, at Asebo er nomineret til prisen som Årets Dagtilbud 2019.

 

Efter få sekunder indenfor i den integrerede institution Asebo ved Vejle fornemmer man det bevidste arbejde med overskuelige børnefællesskaber. Omkring hvert hjørne møder man små børnegrupper, som stråler af ro, hygge og tryghed. Forældrene kalder det Asebo-ånden. ”Vi rykker børnene i små grupper,” fortæller leder Mette-Lise Larsen, da hun forklarer fagudvalget, hvordan de på Asebo bevidst arbejder med små, nære genkendelige miljøer – både i den fysiske indretning og i grupperinger af børnene. Der er samtidig et stærkt fokus på overgange, hvad enten det er den gode opstart, den gode overflytning eller den gode afslutning.

En aldersinddeling i hhv. 0-4 år og 4-6 år giver ganske vist en stor aldersspredning, men med tre stuer i hver aldersgruppe og yderligere ad hoc-opdeling i mindre grupper i forbindelse med lege og aktiviteter så sker der faktisk noget. Her arbejder man med at skabe læringsmiljøer på tværs af både stuer og aldre, hvilket får tværgående venskaber og relationer til at spire frem. Asebos organisering er en væsentlig faktor i arbejdet med at skabe tryghed og nærhed for børnene, og der hviler en bemærkelsesværdig rolig stemning over Asebo, som i deres mange hjørner, gange og rum har omkring 100 energiske børn.

Trygge voksne giver trygge børn

I forhold til aldersinddelingen er man i Asebo opmærksom på forskellen i behov fra de mindste til de største børn i en aldersgruppe, og det pædagogiske personale formår at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov frem for alder. Barnet er i centrum, og hvis et barn i en periode har behov for at komme udenfor fra morgenstunden, så finder man i Asebo en løsning på det. Også indretningen er skabt ud fra et børneperspektiv, og så er vi tilbage ved de mange rum, hjørner og gange. Hvor man som besøgende voksen ser en uoverskuelig labyrint og myriader af rum, ser barnet en masse huler, kroge og steder, man kan være i. Hele huset er bevidst tænkt som små fysiske læringsmiljøer, hvor det altid er muligt at trække sig og være lidt alene, hvis man har lyst til det, og hvor selv-initierede lege og aktiviteter understøttes og befordres af indretningen.

 

Hanne
mor til barn i Asebo

"trygge voksne giver trygge børn"

Det udprægede fokus på ro og tryghed er udtryk for et systematisk og reflekteret arbejde med børnenes perspektiv i den pædagogiske praksis. Og det mærker man tydeligt som forælder. Hanne har fem børn, og de har alle været i Asebo. ”Der er en kultur, som man bliver tryg af,” fortæller hun, og det gælder lige fra modtagelsen om morgenen, hvor alle siger godmorgen til hinanden, og hvor ikke mindst det pædagogiske personales adfærd sikrer, at alt foregår stille og roligt. ”Jeg har i mine 12 år som forælder i Asebo aldrig haft én utryg aflevering”. Selvfølgelig sker det, at et barn er ked af det om morgenen, men så får man en opfølgende sms – ofte efter kort tid – med besked om, hvordan barnet har det. ”Det giver trygge voksne, og trygge voksne giver trygge børn,” tilføjer Hanne med et smil.

Stort forældreengagement

Hannes begejstring og engagement er ikke tilfældigt. I Asebo prioriteres forældresamarbejde og forældreinddragelse højt, og institutionen har også her blik for forskellige behov. Er man fx ny forælder? Rutineret? Er der særligt behov for en tæt relation? Det betyder, at personalet i Asebo kender forældrene rigtig godt, hvilket gør bekymringer og svære snakke lettere at håndtere i hverdagen. Med et tæt og inkluderende forældresamarbejde kan institutionen justere sin praksis efter behov og bruge forældrenes indsigt og viden til at skabe de bedste betingelser for børnene. Den stærke forældreinvolvering kommer også til udtryk ved opstart, hvor Asebo prioriterer dialog og udveksling af erfaringer omkring barnet. 

IMG_1120-kopi.JPG

 

 

Nye forældre får alle et telefonopkald fra bestyrelsen, og man bliver som ny forælder taget grundigt imod og indført i stedets praksis på en trygheds- og tillidsskabende måde. Forældrene kvitterer med et engagement, som ikke blot kan ses, når der skal laves ny bålplads eller skaffes nye ladcykler, men også ved institutionens årlige fødselsdagsfest, hvor ca. 300 forældre og bedsteforældre møder op.

Det udprægede fokus på ro og tryghed er udtryk for et systematisk og reflekteret arbejde med børnenes perspektiv i den pædagogiske praksis. Og det mærker man tydeligt som forælder. Hanne har fem børn, og de har alle været i Asebo. ”Der er en kultur, som man bliver tryg af,” fortæller hun, og det gælder lige fra modtagelsen om morgenen, hvor alle siger godmorgen til hinanden, og hvor ikke mindst det pædagogiske personales adfærd sikrer, at alt foregår stille og roligt. ”Jeg har i mine 12 år som forælder i Asebo aldrig haft én utryg aflevering”. Selvfølgelig sker det, at et barn er ked af det om morgenen, men så får man en opfølgende sms – ofte efter kort tid – med besked om, hvordan barnet har det. ”Det giver trygge voksne, og trygge voksne giver trygge børn,” tilføjer Hanne med et smil. ”Det er, som om alle indgår i en helhed her på stedet,” tilføjer hun og sætter hermed ord på Asebo-ånden. For der er nemlig en stor bevidsthed om deltagelse i den pædagogiske praksis i Asebo, hvor det er vigtigt, at alle føler sig som en del af aktiviteter og beslutninger. Hvad enten det handler om planlægning, udførelse, evaluering eller efterfølgende tid til refleksion. Der sker som regel noget godt, hvis man som i Asebo giver sig selv tid og ro til at se værdien i både store og små fællesskaber.

Den integrerede institution Asebo

Rosengårds Allé 104 A

7100 Vejle

 

Leder: Mette-Lise Larsen

Kontakt: [email protected]

tlf. 23 49 19 69

 

90-100 børn i alderen 0-6 år

Fagudvalget bemærker...

I nomineringen af Asebo til prisen som Årets Dagtilbud 2019 fremhæver fagudvalget:

 

  • Principper for opdeling i små børnegrupper og nære miljøer
  • Fokus på forskellige behov i forskellige aldersgrupper
  • Tydelig prioritering af forældreengagement
  • Fokuseret ro på modtagesituationen
  • Stærkt børneperspektiv i organiseringen

om prisen Årets Dagtilbud

læs mere

de øvrige nominerede i 2019

læs mere

DCUMs netværk

DCUM deltager i netværk og driver egne netværk for at samle og dele viden og inspiration om børne- og undervisningsmiljø. 

 

 

 

 

læs mere
SMpiger_verdenskort.jpg