Spring til indhold

Når stærke følelser skaber konflikter, så er der mægling på skolen

header image
Af Trine Kjær
billede
SM2pigerbagdreng.jpg

Elevmægling er en fast del af konflikthåndteringsværktøjerne på Ranum Skole. Siden elevmægling blev indført, er der langt færre langvarige konflikter mellem eleverne, fordi mange konflikter i kraft af mæglinger kan gribes, før de vokser sig store. Det betyder i praksis større trivsel og dermed bedre muligheder for optimal læring for skolens elever.

På Ranum Skole ved Løgstør instruerer og uddanner socialpædagog Johnny Nielsen eleverne, så de lærer at mægle i andre elevers konflikter.

På Ranum Skole er der blevet arbejdet med mægling siden foråret 2004. Ideen opstod i elevrådet, og den blev positivt modtaget af skolens lærere og ledelse. Elevrådet inviterede Nina Raaschou fra Københavns Kommune til at fortælle skolens lærere og elevråd om, hvad elevmægling er, og hvad det kan bruges til. Nu uddannes der hvert efterår nye elevmæglere, og skolen er med i et landsdækkende netværk for skoler, der arbejder med konflikthåndtering. 

En form for konflikthåndtering
Elevmægling er en form for konflikthåndtering, hvor det er elever, der mægler mellem yngre elever. Det foregår i praksis på den måde, at hvis der opstår en konflikt mellem nogle elever, så skønner eleverne selv – eventuelt sammen med en lærer – om konflikten er egnet til mægling. Derefter kontaktes en af de to voksne kontaktpersoner for mæglingsarbejdet på skolen.

- Efter vi er blevet orienteret om konflikten, går vi i gang med at finde et tidspunkt, et sted og nogle mæglere, som er egnet til opgaven, fortæller afdelingsleder Sonja Abrahamsen, som er en af kontaktpersonerne for skolens mæglingsarbejde.

Mægling på Ranum Skole

Siden elevmægling blev indført, er der langt færre langvarige konflikter mellem eleverne, fordi mange konflikter i kraft af mæglinger kan gribes, før de vokser sig store.

Kendetegn for mægling på Ranum Skole:

  • 20 elevmæglere
  • Mæglerhold sammensættes efter behov
  • 7.-9. klasses konflikter mægles af en voksen
  • Sagerne handler ofte om stærke følelser i forbindelse med kærester, venskaber, rivalisering eller kamp om positioner
  • Mægling har bevirket færre langvarige konflikter og mindre mobning

Skolens erfaringer viser, at det er hensigtsmæssigt at følge visse retningslinier, når man udvælger mæglere til de forskellige opgaver.

- Mæglerne skal som minimum gå en klasse og gerne to klasser over de stridende parter, der skal mægles imellem. Derudover skal mæglerne ikke deltage, hvis en af deres gode venner er involveret i sagen. Vores organisering af mæglinger er meget fleksibel, og vi tilpasser alle forhold til den konkrete sag. For eksempel er det gerne piger, som mægler i sager om pigerivalisering, fortæller Sonja Abrahamsen.

Elevmæglere fra 4.-9. klasse
Eleverne på Ranum Skole kan melde sig som mæglere fra 4. klasse, og en del fortsætter helt op til 9. klasse. De yngste mæglere har oftest ikke mæglinger de første par år. De deltager i kurser og dygtiggør sig på den måde. Når de kommer i 5. eller 6. klasse, er de fleste klar til selv at forestå nogle af de lettere mæglinger mellem de yngste elever.

- Fordelen ved, at vi har så stor spredning aldersmæssigt er, at eleverne har mulighed for at få relativt mange års erfaring som mæglere. Det betyder, at de med alderen bliver dygtigere og dygtigere, og at de med tiden kan være med til at give de nye mæglere gode råd og vejledning, fortæller Sonja Abrahamsen.

Uddannelsen til elevmægler
Elevmæglerne uddannes af socialpædagog Johnny Nielsen, som er streetwalker (opsøgende medarbejder) i Løgstør Kommune. Elevmæglerne uddannes hvert efterår, hvor der afholdes en uddannelsesdag for nye mæglere og dernæst en dag for alle mæglere – nye som gamle.

Konfliktmægling for 12-15 årige

Løgstør Kommune er med i et projekt om konfliktmægling for 12-15 årige, der koordineres af Det Kriminalpræventive Råd.

Som led i projektet bevæger konfliktmægler Johnny Nielsen sig på tværs af de unges miljø, idet han fungerer som mægler i skole, klub og fritid.

Konfliktmægling for 12-15 årige er specifikt rettet mod kriminalitetstruede børn og unge, men sigter også på at bistå unge i almindelige konflikter, der optrappes og glider de unge af hænde.

- Vi har Johnny Nielsen som instruktør begge dage. Den første dag gennemgår han nogle teoretiske ting om, hvad mægling er, hvad formålet er, hvilken rolle mægleren har og så videre. Derudover er der den første dag også mæglerarbejde med diverse cases. Den efterfølgende dag arbejdes der kun med cases, fortæller Sonja Abrahamsen.

Skal der mægles mellem elever fra 7.-9. klasse, så træder kontaktlærer for elevrådet Jens Christian Ullveit-Moe til, og hvis der er behov for assistance udefra indkaldes Johnny Nielsen til at mægle.

Konflikter og stærke følelser
Konflikter mellem eleverne på Ranum Skole opstår ofte, fordi der er stærke følelser på spil. Det kan være pigerivalisering, kæresteproblemer, mobning, vold, provokerende adfærd eller kamp om positioner i klassen. På skolen ser man en klar forbindelse mellem konflikthåndtering og bekæmpelse af mobning, for hvad enten man kalder det konflikter eller mobning, så skal der gøres noget, når børn har det dårligt. Med mægling forsøger man at skabe gensidig forståelse og lydhørhed mellem de to parter. Hvis to børn har forståelse for hinanden, så er der større chance for, at de lader være med at irritere og drille hinanden.

- Mægling er blevet en del af kulturen på Ranum Skole. Alle lærere og elever er klar over, at mægling er en mulighed og mange benytter sig af tilbuddet. Vi har mange små konflikter og enkelte større i løbet af et skoleår. Vores mæglerkorps er altid klar til at rykke ud og hjælpe med de problemer og uoverensstemmelser, der er, siger Sonja Abrahamsen.