Spring til indhold

Med hammeren i hånden

header image
Af Ulla Kjærvang
billede
SM2pigerExt

På Ballerup Ny Skole arbejder elever og lærere projektorienteret i lærende fællesskaber. Det betyder blandt andet, at eleverne får lov til at få hammeren i hånden, når der skal nyindrettes eller udsmykkes.

Elevernes skole
Fire elever fra Ballerup Ny Skole viser rundt. De kender til store og små historier om, hvordan skolen er blevet til og hvem der har lavet hvad. De fortæller med begejstring om skolen og viser den frem med stolthed. Det her er deres skole! Den gemmer minder fra deres fortid. Helt nostalgiske fortæller de om, hvordan der var indrettet i lokalet for de yngste, da de gik der og de mindes små sjove episoder fra den tid de har været på skolen. Oplevelser der har sat sig. Eleverne har sat deres præg på skolen både indendørs og udendørs.

Elever har også haft indflydelse på udformningen af skolens uderealer- Trappen derovre ved bakken var jeg med til at lave i en af vores "på tværs projekter", siger Benedikte.

Hun peger over på bakken, hvor der kælkes om vinteren.

- og hullet derover kom der en gravko og lavede, og så fik vi lavet en sø, som nu er blevet dækket til igen, da der var nogle, der ikke kunne lade frøerne være. 

Musik og råhygge
Vi når ned i musiklokalet, der er et kælderagtigt rum med træbeklædning på væggene. Lamperne i loftet er gamle trommer, man har transformeret om til lamper. Musiklokalet fremstår som et hyggeligt og samtidig et lidt råt lokale. Eleverne synes bare, at det er et rigtigt hyggeligt rum. Men hvad er det, der gør det så hyggeligt?

- Det er som om, man er tættere på hinanden hernede, siger Benedikte.

- Ja det er ligesom en hulestemning og det er rigtig hyggeligt, siger Nichlas.

- Benjamin fra vores gruppe er rigtig sej til at spille på trommer. Han har kørekort til trommerne, så han må selv gå ned og øve, nogle gange kan man høre ham helt op på øverste etage, siger Rasmus.

SMTrappepodier.jpg
Ulla Kjærvang

"Eleverne har sat deres præg på skolen både indendørs og udendørs."

 

Nye initiativer udvikler 
Som i så mange andre rum på skolen har musiklokalet flere funktioner. Ud over at være musiklokale er det også blevet indrettet til filmrum med stort lærred, og det bruges også til undervisning til musikteori. Lokalet er blevet istandsat af eleverne selv med hjælp fra lærerne. Ballerup ny Skole har den filosofi, at elever og lærere ikke skal brokke sig, men i stedet søge andre løsningsmuligheder med spørgsmål som: Hvordan kan vi gøre dette bedre, og hvad skal der gøres?

Musiklokalet blev nyindrettet fordi et par elever spurgte lærerne, om de ikke kunne gøre noget ved musiklokalet, for det var ikke særlig hyggeligt dernede. Lærerne var positive overfor ideen, som de ofte er, når eleverne kommer med ideer til indretning, undervisning eller projekter, de vil i gang med. Der blev nedsat en pedelgruppe, de fik 10.000 kr., og så brugte eleverne deres egen fritid til at nyindrette lokalet.

Musiklokalet er både råt og hyggeligt, og eleverne er meget begejstrede for det.

Det bedste ved Ballerup ny Skole
Eleverne synes, at friheden til at kunne vælge og have medbestemmelse er nogle af de væsentlig og gode ting ved Ballerup ny Skole:

- På den gamle skole jeg gik på, lyttede lærerne aldrig til os, her hører de virkelig, hvad vi siger, siger en af eleverne.

- Vores traditioner er gode! Vi har nogle rigtig gode traditioner til jul og fastelavn. Det er ikke bare sådan lidt "lala" der arrangeres, nej vi får rigtig flæskesteg og risalamande til jul, siger Benedikte.

Elever skal være med i ombygningsprojekter
- Elever skal have lov til at sætte deres aftryk. Det er vigtigt, at det eleverne laver, giver mening for dem. På vores skole får eleverne lov til at bidrage til fællesskabet, for vi lytter til deres ideer, hjælper dem med at realisere dem og støtter dem i udførelsen af det, de har i gang, siger skoleleder Sanne Lensbæk. 

Skolen har eksempelvis haft fokus på de fysiske forbedringer på et temaværksted. Her kom eleverne med deres ideer til forbedringer på skolen. De snakkede også om, hvorfor det er vigtigt, at eleverne er med til at forbedre. Elevernes egen konklusion var, at man passer bedre på de fysiske rammer, hvis de ikke er gamle og nedslidte, og hvis man har været med til at forme dem. Det er de samme argumenter, lærerne bruger, når de vælger at inddrage eleverne i forbedringerne.

Lokalet er fleksibelt og kan let ommøbleres. Eleverne hjælper til, når der skal flyttes rundt.- Det er væsentligt at eleverne får betydning. Generelt handler det om at give, for når man giver, får man betydning, og når alle giver, får vi en fællesskabsfølelse. Overskriften på den måde vi arbejder på er lærende fællesskaber. Heri indgår både et forventningsfællesskab og et værdifællesskab, siger Sanne.

Ballerup ny Skole er projektorganiseret i hele dens struktur og i alle projekter søges en kobling af praksis og teori. Det giver eleverne mulighed for at komme med ideer og blive inddraget i hverdagen og undervisningen.