Spring til indhold

Malere på en palet af farver, kreativitet og nøjagtighed

header image
Af DCUM
billede
STMslagter-bagdel.jpg

Selvfølgelig kører radioen hos de energiske, ambitiøse og glade malere. Bygningsmalereleverne på første hovedforløb er målrettede og vil gerne hurtigt i gang med dagens opgaver. Kreativitet, æstetisk fokus, grundighed og hygge præger stemningen.

Der er god plads på det lille hold af kommende bygningsmalere. Her er helt unge elever, der ikke er fyldt 20 endnu, og der er elever, der er næsten 20 år ældre. Og så er kvinderne/pigerne i overtal. På dette hold er der 10 piger og 2 mænd. Men hverken aldersspredningen eller den skæve kønsfordeling er et problem.

- Det eneste, man skal vænne sig til er, at flere her kender hinanden rigtig godt, fordi de har gået på grundforløb sammen, og når man så ikke har det, så skal man lige ind i kredsen, men det går nu alligevel hurtigt, siger en af pigerne.

Hendes mester har beholdt hende lidt længere ude i praktik inden hendes skoleophold.

- Fordi der var travlt, og det er jo mesters ret, siger hun med et skuldertræk og et smil. - Jeg brænder bare for at blive maler, så jo mere jeg kan lære, jo bedre, tilføjer hun.

Og her er det netop fagligheden, glæden ved faget samt et jovialt tonefald, der præger stemningen. Eleverne har allerede en kontrakt på en læreplads, og det giver et sikkert fundament for den enkelte elev, der identificerer sig meget med lærepladsen.

- Men det er også vores skole, siger en af pigerne og smiler stolt.

Daglig evalueringsrunde

Mens eleverne går i gang med dagens malerarbejde ude i deres små båse, går læreren, Tom

Sørensen, sin daglige evalueringsrunde fra bås til bås. Evalueringsrunden betyder, at Tom har et godt kendskab til hver elev og løbende får vurderet, fulgt op og hjulpet på vej. Den daglige dialog mellem hver enkelt elev og læreren er guld værd, for der er stor forskel på, hvad den enkelte elev er god til, hvor eleven skal styrkes og motiveres, samt hvad der er specielt for hver enkelt delopgave. Det er proceslæreren, der udfordrer, roser, motiverer og understøtter både den enkelte elevs læring og holdkulturen.

På dette hovedforløb skal båsene ende med at være blevet grundet, malet, tapetseret, dekoreret, og som noget særligt for dette hold skal gulvene afhøvles og lakeres. Det sker sjældent, men gulvene trænger, og så kan eleverne passende lære dette håndværk. 

Læring og sammenhold

Mens eleverne tapetserer, limer glasfilt op, dækker en rustplet til, så den ikke trænger gennem malingen, finder den rette farvekomposition, måler op osv., er der mange små problemstillinger der hele tiden skal analyseres, udredes og findes en løsning på. Men de er rigtig gode til at spørge og hjælpe hinanden. Ellers er Tom altid lige i nærheden. Der er teamspirit her samtidig med, at der ikke er tvivl om den enkeltes værk.

- Jeg kommer her for at lære noget, blive klogere, prøve forskellige teknikker og muligheder af, ikke for at pjatte og lave ingenting. Og lærerne skal være fagligt dygtige, ellers mister vi respekten for dem, siger en pige, der samtidig understreger, at Tom er i top! Han er dygtig!

- Men vi er også gode sammen som hold. Hvis Tom f.eks. var syg nogle dage, så kunne vi sagtens selv varetage undervisningen, fordi vi er blevet stærke sammen, og fordi vi er godt hjulpet på vej med opgaven her i værkstedet, siger en af de få mænd, der er på holdet.

Formand på skift

Eleverne fungerer på skift som formand for holdet/sjakket. Efter tur har hver elev en uge at være formand i. Som formand skal man sørge for, at der hver dag bliver pakket ned, ryddet op, fejet osv.

- Så lærer de også den rolle at kende, og nogle har det bedre med det ansvar end andre. Alle oplever nødvendigheden af orden, og forstår, at det er et fælles anliggende, siger Tom med et glimt i øjet.

Kreativitet

Eleverne har arbejdet med forskellige arkitektoniske og kunstneriske retninger i nogle af deres skriftlige opgaver. De har efterfølgende tegnet og malet deres bås på et A3 ark, som viser valg af materialer, valg af farver, rummets æstetiske sammensætning og som kronen på værket: Et motiv, et mønster eller andet efter frit valg, som skal dekorere rummet – dog med reference til rummets sammenhængende æstetik, tema, materiale- og farvevalg. Én har valgt en egyptisk gud, en anden Obelix, en tredje har valgt en ørn osv. Alle er de lidt spændte på, hvordan de skal få deres rum til at være identisk med deres skabelon.

- De er enormt kreative, men det er du også nødt til at være som maler, samtidig med at du skal kunne male efter de gamle teknikker og måder, for du skal kende dit håndværk fra bunden, også gerne med et historisk rids, siger Tom Sørensen.

Farvevalg og farveskalaer

Hver elev laver en imponerende mappe med farveskalaer. Den får de med fra skolen, når de bliver færdige som malere.

- Farvemappen bliver deres grundbog/bibel, som følger dem resten af livet, siger Tom med en betydelig stolthed i stemmen.

- Som maler skal man kunne vejlede folk ude i deres hjem, eksempelvis om farvevalg og farvesammensætning og forskellige typer tapeter. Senere skal vi også lære noget om kundeservice, siger en af pigerne.

En anden har tidligere haft egen butik og kender allerede til kundepleje og et højt serviceniveau.

- Jeg er glad for, at jeg har arbejdet i butik og ved noget om service, for som malere kommer vi jo ud i folks hjem og skal respektere dette. Samtidig skal kunden jo gerne ville bruge vores malerfirma igen, siger hun.

En pause skal der også være: tid til en kop kaffe eller en sodavand. Flere skynder sig udenfor for at ryge – der er rygeforbud på skolen.

Arbejdsmiljø

I faget arbejdsmiljø er eleverne ved at afslutte en opgave. Arbejdsmiljøopgaven kan eleverne lave alene eller i grupper. Flere har valgt at skrive om psykisk arbejdsmiljø og mobning, hvilket blandt andet kan høres på jokes og kommentarer, der flyver i lokalet: de handler ofte om mobning. Det er karakteristisk, at tonen mellem eleverne og mellem elever og lærere godt kan være lidt grov uden, at der er noget alvorligt i det. Et glimt i øjnene, et smil, et skulderklap og en atmosfære præget af hjælpsomhed vidner om et grundlæggende fællesskab.

Og nej, eleverne kender ikke til undervisningsmiljø, men hvorfor ikke koble undervisningsmiljø til faget arbejdsmiljø? Det er jo to sider af samme sag. Når det kommer til maling er dampene et typisk problem. Men eleverne er miljøbevidste.

- Vi joker med, at vi har det sjovt som malere, fordi vi sniffer dagen lang eller, at vi ikke kan huske noget, for eksempel ens eget navn, men det er da kun fordi, at malingen altid er vandbaseret. Sikkerheden er i top, ellers ville vi ikke vælge sådan en uddannelse, siger en af pigerne, mens hun griner og maler videre.

Et spørgsmål om maling

Alle Toms bygningsmalerhold skal lave deres eget spil inden svendeeksamen på 3. hovedforløb. Forinden smugtræner de lidt med tidligere elevers spil. Spillet er en slags Trivial Persuit med malerfaglige spørgsmål.

- Eleverne laver spørgsmålene og svarene, og de slutter af med at spille spillet, der godt kan tage 3 timer at spille. Men de lærer enormt meget af det, og det er en god måde at komme omkring de forskellige teoretiske og praktiske fag lige inden eksamen – og så er det smadder sjovt, fortæller Tom og puster støvet af spillet.

Han begynder at stille spørgsmål, eleverne skyder løs med svarmuligheder og pludselig er spillet i gang.