Spring til indhold

Lyt til børnene....

header image
billede
BMtraktortræf.jpg

Husk at lytte til børnene. For de ved noget!  Fra børnene selv kan vi få vigtig viden om, hvordan vi kan arbejde med det pædagogiske læringsmiljø i daginstitutionen. Børnene kender de bedste lege. De ved hvor det er bedst at lege, og så ved de også hvem de gerne vil lege med. Det er vi godt klar over, men vi skal huske at udnytte det i institutionens arbejdet med børnemiljø og læreplaner.

Win-win

Børn har den bedste viden, om hvordan de oplever verden lige nu. Og et indblik i børnenes oplevelse af sted og rum kan ofte udfordre de voksnes forståelse af hvad der er et godt børnemiljø. Det er udfordringer som vi kan og bør tage op i arbejdet med at skabe bedre børnemiljøer, der både modsvarer børnenes behov og de voksnes forventninger om læring. Der er samtidig en signifikant positiv sammenhæng mellem indflydelse, medbestemmelse og børns trivsel i børnehaven. At spørge børnene selv er således en win-win situation for såvel børn som læreplansarbejdet i institutionen.

Vi ved…

At når vi inviterer børn til at udtrykke sig og bruge deres perspektiver opnår vi nye indsigter og viden, der kan gøre det lettere for os at træffe kloge beslutninger omkring det pædagogiske læringsmiljø og samtidig indfange noget af det der optager børnene allermest. Så lad os invitere dem.

 At når vi lader børn blive hørt og anerkendt opnår vi ansvarsfulde børn. For børn bliver ansvarsfulde af medbestemmelse. Når børn oplever at blive hørt viser vi dem at de er værdifulde, hvilket både styrker selvværdet og samtidig lærer dem vigtige demokratiske processer. Når børn bliver inddraget, oplever de, at har betydning for de fællesskaber de deltager i. Så lad os inddrage dem.

Hvordan gør vi det?

Det kan for mange pædagoger og pædagogiske ledere opleves som en udfordring at give børnene medbestemmelse og inddrage børneperspektivet i en travl hverdag. Hvordan kan vi inddrage børnene stemmer og oplevelser og bruge dem optimalt i hverdagen? DCUM har flere gode bud på enkle greb og værktøjer, der gør det det muligt at arbejde intentionelt og aktivt med at inddrage, høre og følge børnenes ideer og perspektiver.

 

HUSK!

 

 

  • at fortolke børnenes udsagn med hensyntagen til alder, modenhed og vilkår.

  • at huske på, at 0-6 årige børn har en kortere tidshorisont, en mere konkret logik og en mere kropsligt og visuelt orienteret viden end voksne.

  • at ovenstående faktisk er gode supplementer til det typisk voksenorienterede arbejde med læreplaner.

DCUM har i 2018 haft fokus på netop dette arbejde, som mange oplever svært og udfordrende at nå omkring i en travl hverdag. Vi har undersøgt hvordan man kan arbejde med rummets indretning og kodning og dermed skabe ’rum der virker’. Vi har undersøgt hvordan man kan indfange børneperspektivet i det vigtige relations arbejde – både i forhold til barn-barn og barn-voksen relationer. Og endelig foreslår vi etablering af en undersøgelseskasse, hvor pædagogen og børnene i fællesskab kan arbejde med børnemiljøet ved at undersøge emner som optager børnene. Læs mere her.

Og nå ja….der står i øvrigt også i dagtilbudsloven, at udover at ’have ret til et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, der fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring’, så skal børneperspektivet inddrages i arbejdet med at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø. Men det er tilsyneladende heller ikke så dum en idé endda!

Værktøjskasse til bedre børnemiljø

læs mere

Værktøj: Skab læringsøjeblikke!

læs mere