Spring til indhold

Kunstproduktion i cement – på tværs af alder

header image
Af Heidi Skipper
billede
BMpige_keder.jpg

At lave kunst sammen og opleve at ens eget bidrag bliver til en helhed sammen med de andres. Det er en vej til, at dagpleje- og børnehavebørn – og deres voksne – kan skabe gode relationer.

I børnehaven Solstrålen var hovedingrediensen til dagplejebørnenes og børnehavebørnenes fælles kunstarbejde flydende cement. Projektet gik ud på, at samtlige børn lavede en betonflise, som de pyntede ud fra netop deres ønsker. Mens nogle børn gik meget op i at finde det helt rigtige pynt til deres kunstværk, var andre fordybet i leg med hinanden på tværs af alder og i at udforske legepladsen og dens muligheder.

Pynt med hjemmefra

Oplægget til forældrene var, at deres børn skulle deltage i et projekt omkring æstetik og fællesskab og, at det de kunne bidrage med var diverse pynt i form af muslinger, perler, skrot eller andet fantasifuldt. Flere børn udtrykte begejstring ved det at skulle medbringe noget fra hjemmet i dagtilbuddet, en god optakt, der skabte involverede og nysgerrige børn og forældre.

Mens nogle af de ældste børn var optaget af at skabe systematik i deres mønstre med pynten, var nogle af de yngste mest optaget af, hvad der skete med pynten, når man trykkede godt ned i den våde cement. En del børn kunne ikke få nok, så de skabte flere kunstværker med vidt forskellige udtryk. Ved hentetid hjalp forældrene med at hænge de færdige kunstværker op på et hegn placeret ved indkørslen til børnehaven. Derved kan alle børnehavebørn nyde synet af det samlede resultat hver dag, mens dagplejebørnene kan opleve gensynsglæde hver fredag, hvor de har en aftale om at komme på besøg i børnehaven.

Godt samarbejde

En dagplejer fortæller:

- Det har været et fantastisk projekt, for der har været god stemning, godt samarbejde og dagene er i det hele taget gået over al forventning. En sidegevinst ved sådan et projekt, som det her er, at vi nu har mod på selv at sætte lignende tiltag i gang. For det her giver lyst til mere.

Alle har mødt hinanden og det har styrket relationerne – blandt børnene, mellem børn og voksne og mellem de voksne.

Lederen af børnehaven forklarer:

- Jo mere man arbejder sammen, jo bedre bliver samarbejdet. Når vi ikke længere er så fremmede overfor hinanden, så er der heller ikke så stor en overgang for børnene. Når vi kender mere til hinandens verden og måde at tackle børnene på, bliver det til en fordel for både voksne og børn.

Dagplejepædagogen supplerer:

- Sådanne projekter og samarbejder er med til at give et løft til dagplejen, for her bliver de bekræftet i, at de kan det samme som børnehavepædagogerne og medhjælperne, og det er rigtig vigtigt, at det ikke blot italesættes på møder, men også bliver oplevet i praksis. Børnenes alder er ingen hæmsko, så længe projekterne eller tiltagene har børneperspektivet med og fastholder, at det er børnenes interesse, lyst og nysgerrighed, der skal styre deres engagement, så kan meget lykkes.

Projektet lever videre

Det er ikke kun blandt de voksne, projektet har sat sig spor for, da en pige, som sidder på et legehustag bliver spurgt, hvad hun laver, forklarer hun, at ”Det er kunst det her” – hun hentyder til noget mudder, hun er ved at tørre ud på hustaget. Projektet har givet hende et billede og forståelse af, hvad kunst er, og hvor mangfoldigt det kan være. Hos mange af de andre børn kan man spore en optagethed og bevidsthed om hinanden, som i den grad også var en del af formålet med projektet.

 

BMpige_keder.jpg
Dagplejeleder

"Jo mere man arbejder sammen, jo bedre bliver samarbejdet."