Spring til indhold

Konsulentfirma satte skub i UMV-processen

header image
Af Dorte Hedevang
billede
STdreng_høretlf.jpg

Det kan være svært at få gang i UMV-arbejdet, hvis både tid og ressourcer mangler. Men på Skive Seminarium løste man problematikken ved at lade et eksternt konsulentfirma overtage nogle af opgaverne. Det viste sig at være en rigtig god ide.

En vurdering af undervisningsmiljøet kan laves på mange forskellige måder, og der er ikke noget i undervisningsmiljøloven, der hindrer, at man får hjælp ude fra til det.

På Skive Seminarium bidrog konsulentfirmaet Worklifepartners med bistand til det mest tekniske og ressourcekrævende.

Resten klarede sikkerhedsudvalget selv, men samarbejdet betød, at UMVen rent faktisk blev lavet, og at resultatet blev til glæde for både ledelse og undervisningsmiljø.

Udsmykning skabt af studerende findes mange steder på Skive seminarium.

Netbaseret spørgeskema skulle sikre høj svarprocent
Skive Seminarium har tidligere haft et samarbejde med konsulentfirmaet Worklifepartners i forbindelse med udarbejdelsen af deres arbejdspladsvurdering (APV).

Så da firmaet tilbød at hjælpe med udfærdigelsen af UMVen tog sikkerhedsudvalget i mod tilbuddet. Med i sikkerhedsudvalget sad bl.a. souschef Jens Møller og nu dimitteret lærerstuderende Diana Kristensen. Sikkerhedsudvalget besluttede at benytte sig af et af Worklifepartners spørgeskemaer, som de så rettede til, så det passede til deres behov.

- Det gode ved det, Worklifepartners tilbød, var, at deres spørgeskema kunne udfyldes på nettet, bl.a. fordi vi var meget interesserede i at få en stor svarprocent, fortæller Jens Møller.

 

Fakta om Skive Seminarium:

 

  • Skive Seminariums kerneydelser er den 4-årige læreruddannelse.

 

  • Der er gennemsnitlig 600 studerende tilknyttet seminariet.

 

  • Skive Seminarium er også en del af CVU Midt/Vest.

Få hjælp til Undervisningsmiljøvurderingen på jeres studiested med DCUMs værktøj, UMV Sådan! til Voksen- og Videregående Uddannelser.

Læs mere

Lærerne tog de studerende under armen

Sikkerhedsudvalget udtog et repræsentativt udsnit af de studerende, dvs. et hold fra hver årgang samt et meritlærerhold til at deltage i besvarelsen af spørgeskemaet. Da spørgeskemaet var klar til brug sendte sikkerhedsudvalget sendte en mail ud på den interne informationskanal INFOWEB ang. undersøgelsen. Der blev også sendt et informationsbrev ud til de lærere, der havde de udvalgte hold, hvori lærerne blev bedt om at ta-ge de studerende med i seminariets edb-lokale på et fastlagt tidspunkt for at udfylde spørgeskemaet. I Edb-lokalet stod et medlem af sikkerhedsudvalget klar til at guide de studerende igennem besvarelsen.

- Vi er overbevidste om, at den fremgangsmåde var med til at sikre det høje antal besvarelser, siger Jens Møller.

Mange kommentarer fra de studerende
Worklifepartners spørgeskema rummede mulighed for, at de studerende kunne komme med kommentarer og uddybelser, og det benyttede mange sig af. Efter de studerende havde afsluttet besvarelserne, foretog Worklifepartners den statistiske bearbejdning af materialet. Det var et stort arbejde – især fordi der også var 35 siders kommentarer, der skulle renskrives.

- Det var vigtigt, at Worklifepartners gjorde det stykke arbejde, for seminariet havde ikke selv haft ressourcer til det. Men havde der været et større antal studerende med i arbejdet end den ene, der var tilfældet denne gang, ville det have været muligt, siger Jens Møller.

Fordel med flere studerende i UMVarbejdet
Næste gang Skive Seminarium skal lave en UMV vil sikkerhedsudvalget forsøge at få flere studerende involveret i arbejdet. Tidligere medlem af sikkerhedsudvalget Diana Kristensen siger:

- Det ville være en fordel i mange henseender, bl.a. ville det lette det store arbejde med bearbejdningen af materialet, og det ville bringe flere synspunkter frem. Det gælder også i udformningen af spørgeskemaet.

Resultatet formidlet til de studerende og den øvrige offentlighed
Sikkerhedsudvalget gennemgik rapporten fra Worklifepartners, og sammenskrev kommentarerne fra de studerende. Det besluttede herefter, hvad der skulle træffes videre foranstaltninger omkring og lavede den endelige handleplan. Resultatet af hele UMVen blev formidlet til de studerende og den øvrige offentlighed gennem De Studerendes Råd, INFOWEB, hjemmesiden, bestyrelsen, Fællesrådet og Samarbejdsudvalget.

UMVen viste stor tilfredshed med undervisningsmiljøet
Resultatet af UMVen er sikkerhedsudvalget meget glade for. Der var nemlig generelt stor tilfredshed med undervisningsmiljøet. Men UMVen var også med til at nuancere og tydeliggøre både tilfredshed og kritik:

- Det var rart at få at vide, hvor mange det konkret drejer sig om, når nogle er utilfredse med et eller andet, siger Jens Møller.

Fælles opfattelse af et godt undervisningsmiljø
Sikkerhedsudvalget er enigt om, at det var rart at få respons på om, det de synes har betydning for undervisningsmiljøet er det samme, som de studerende synes.

Seminariet har eksempelvis brugt mange penge på renovering af bygninger og på serviceniveauet, og undersøgelsen viste, at det sætter de studerende også pris på, siger Jens Møller.