Spring til indhold

Kommunalt indspark gav UMV’en en flyvende start

header image
Af Dorte Hedevang
billede
SMDreng_ronaldo.jpg

Gentofte kommune gav bolden op til en fælles indsats for undervisningsmiljøet på alle skoler i kommunen, og Maglegårdsskolen greb bolden og arrangerede tilmed en UMV-workshop for at sikre det bedst mulige udgangspunkt for UMV’en.

Gentofte kommune viste vejen for arbejdet med undervisningsmiljøvurderingen, da den både sørgede for, at alle skoler deltog i en spørgeskemaundersøgelse til kortlægningen af undervisningsmiljøet, og arrangerede en fælles UMV-dag, hvor skolerne skulle arbejde videre med resultaterne af besvarelserne. Maglegårdsskolen i Gentofte fulgte op på initiativerne med en workshop, hvor der blev samlet op på problemer og forslag, og resultatet blev en eksemplarisk UMV.

Web-baseret spørgeskema og datarapport
I løbet af august 2003 udfyldte samtlige elever fra 5.-9. klasse på Maglegårdsskolen et webbaseret spørgeskema udarbejdet af DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø). Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blev bearbejdet og samlet i en datarapport, som blev udarbejdet af det private konsulentfirma ASPEKT. Rapporten dannede udgangspunkt for det videre arbejde på den fælles UMV-dag, der fulgte for alle folkeskoler i Gentofte. Viceinspektør Peter Vinkel siger:

- Rapporten var faktisk meget spændende at læse, og der var en masse godt i den. Der var jo også mange fine elevudsagn omkring deres oplevelse af undervisningsmiljøet.

UMV-dag
Den 9. september 2003 blev der afholdt en undervisningsmiljødag på alle folkeskoler i Gentofte Kommune. På Maglegårdsskolen beskæftigede mellemtrins- og udskolingseleverne sig på forskellig vis med temaer relateret til det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Arbejdet foregik i hjemområdegrupper, hvor eleverne hører til. Viceinspektør Peter Vinkel forklarer:

- Maglegårdsskolens klasser er inddelt i ti hjemområder, der er fysisk adskilte, og der er tre klasser i hver. Hjemområderne er selvstyrende, og derfor foregår meget af arbejdet i det daglige ang. undervisningsmiljøet her. Derfor havde vi ladet det være op til det enkelte hjemområdeteam, hvordan de ville strukturere dagen.

På Maglegårdskolen gør man meget ud af at lave forskellige læringsmiljøer - som her et hjørne, der er skærmet af både fra siden og fra oven.

Forskel i gruppernes arbejdsform og output
Forskelligheden i hjemområdegrupperne gjorde, at arbejdet med temaerne blev tilrettelagt meget forskelligt. Peter Vinkel fortæller:

- Nogle lærere synes for eksempel, det var fedt at have talmaterialet fra datarapporten og kunne kaste sig over det og lave noget vedkommende matematik og statistik. Det blev meget nærværende for både lærere og elever at gå ind i det.

Andre besluttede at arrangere en ekstra dag med fokus på undervisningsmiljø, andre igen tog konkrete initiativer til forbedring af undervisningsmiljøet i deres hjemområde og fik skrevet ting ned, de ville følge op på til elevrådsmøder. Produkterne af arbejdet blev også meget forskellige. Fælles var dog, at alle fremstillede plancher til det videre arbejde.

- Jeg tror, de havde en rigtig god dag mange steder, hvor de fik nogle rigtig gode snakke, siger Peter Vinkel. 

UMV-workshop
Den 27. november 2003 fortsatte arbejdet med UMVen på Maglegårdsskolen ved en UMV-workshop med to repræsentanter fra alle klasserne på mellemtrinnet og udskolingen. Formålet med dagen var at få lavet en plan for, hvordan Maglegårdsskolen kunne blive et endnu bedre sted at være. De 30 elever arbejdede videre med tilbagemeldingerne fra UMV-dagen først i hjemområdegrupperne og efterfølgende på tværs af hjemområdegrupperne i fire større mellemtrins- og udskolingsgrupper.

Workshoppen afsluttedes med plenum og plancher
Workshoppen sluttedes af i plenum, hvor der blev udarbejdet plancher om det fysiske, det psykiske og det æstetiske undervisningsmiljø. På plancherne blev der både samlet op på problemer og forslag til forbedringer.

- Det var også en fed dag, hvor eleverne arbejdede meget ihærdigt, og der kom mange gode meldinger, siger Peter Vinkel.

Aktionsplan
Efter processen med spørgeskema, UMV-dag og UMV-workshop er der i samarbejde med elevrådet blevet udarbejdet en aktionsplan, der skal sørge for, at de vedtagne forslag til forbedringer rent faktisk bliver ført ud i livet. Ansvaret for dette er overvejende delt ud mellem ledelsen og hjemrådene, som er de besluttende fora i de enkelte hjemområder. Viceinspektøren siger:

- Jeg synes, vi har haft en god proces, hvor vi har haft børnene med på en god måde.

Fakta om Maglegårdsskolen

  • Maglegårdsskolen ligger i Gentofte kommune og har ca. 750 elever.
  • Skolen er en tresporet skole, inddelt i ti hjemområder med tre klasser i hver. Hjemområderne er fysisk adskilte og teamstyrede.
  • Maglegårdsskolen var pilotskole i Gentofte kommunes skoleudbygningsprojekt ’SKUB’, som betyder, at skolen blev ud- og ombygget i 2001 og 2002.

 

Få hjælp til jeres UMV med DCUMs værktøj, UMV Sådan! til Grundskolen

UMV Sådan! til Grundskolen